U heeft een aantal medewerkers in dienst. In de afgelopen jaren heeft u weleens een conflict of meningsverschil gehad met een werknemer, maar na een kop koffie was de lucht geklaard. Nu heeft u te maken met een medewerker waarmee u continu problemen heeft. De discussies worden heftiger en de werksfeer lijdt eronder. Ook de andere medewerkers krijgen last van de sfeer die is ontstaan tussen u en de betreffende medewerker. Er is een arbeidsconflict ontstaan.

Kies de beste oplossing voor w situatie

Mediation bij een arbeidsconflict

U bent ondernemer en heeft een conflict met een medewerker. U wilt dit oplossen en zoekt informatie over mediation bij een arbeidsconflict.

1. Een arbeidsconflict met een medewerker

Arbeidsconflicten ontstaan vaak tussen de leidinggevende en een medewerker. In veel gevallen is het de medewerker die uiteindelijk ontslag neemt of ontslagen wordt. Het verstandigst is om zo snel mogelijk te proberen om het conflict op te lossen. Uitgangspunt daarbij is dat er weer kan worden samengewerkt zonder dat er steeds irritaties en ruzies zijn. Als u er samen niet uitkomt, of als de sfeer te gespannen is, dan is het verstandig om een onpartijdige derde bij het gesprek te vragen.

2. Een arbeidsconflict oplossen met mediation

Als samen met uw medewerker om de tafel zitten niets oplost, dan kunt u overwegen om een mediator in te schakelen. Een arbeidsmediator is onafhankelijk en heeft ervaring met het begeleiden van gespannen gesprekken. Met de mediator probeert u uit te vinden welk probleem tot de conflicten leidt en of er een oplossing is. Het doel is dat u en uw medewerker weer normaal kunnen werken. Lukt het niet om het probleem op te lossen, dan is overplaatsing van de medewerker een optie. De laatste optie is het ontslag van de werknemer.

3. Ontslag van een medewerker wegens een arbeidsconflict

Komt u er niet uit met uw medewerker en blijven de conflicten opspelen tijdens het werk? Dan is ontslag het enige alternatief. U kunt kiezen voor ontslag met wederzijds goedvinden of u kunt een procedure starten bij de kantonrechter. Bij ontslag met wederzijds goedvinden komt u samen met uw medewerker tot een akkoord. Omdat de situatie al gespannen is, is het niet makkelijk om zakelijk te blijven in de onderhandelingen. Neem daarom een advocaat in de arm die ervaring heeft met ontslagrecht en die u goed kan adviseren.

4. Ontslag via de kantonrechter

4. Ontslag via de kantonrechter
Lukt het niet om tot een ontslag met wederzijds akkoord te komen, dan moet u naar de kantonrechter stappen. U verzoekt de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. De reden die u opgeeft, is de verstoorde arbeidsrelatie. Bij deze procedure is het niet verplicht om u te laten bijstaan door een advocaat. Het wordt echter wel aangeraden omdat er emoties bij komen kijken en omdat u waarschijnlijk een vergoeding moet betalen aan uw medewerker. Een advocaat kan een goede strategie kiezen.

Veelgestelde vragen

Geen veelgestelde vragen voor dit artikel