Onderzoek of u het vertrouwen kunt herstellen

Op het moment dat u de executeur wantrouwt, of onvoldoende zicht heeft op zijn of haar werkzaamheden, kunt u conflictbemiddeling inschakelen om de relatie te herstellen. Hiermee voorkomt u een rechtszaak. Schakel voor conflictbemiddeling een deskundige mediator in.

Wil de executeur zelf opstappen?

Het komt geregeld voor dat een executeur na het horen van commentaar zelf zijn ontslag indient. Is dat het geval, dan kan de executeur zijn ontslag indienen bij de kantonrechter. De rechter wijst vrijwel altijd zo’n verzoek toe.

Gewichtige redenen voor ontslag

Hebben de erfgenamen geen enkel vertrouwen in de executeur? Dan kunnen zij de executeur ontslaan als er gewichtige redenen voor het ontslag zijn. Daarvan is bijvoorbeeld sprake bij wanbeheer of onduidelijke verslaglegging over de grootte van de erfenis.

Ontslag via de kantonrechter

Als duidelijk is dat er gewichtige redenen zijn, dan dienen de erfgenamen een verzoekschrift in bij de kantonrechter. Het is belangrijk om de gewichtige reden helder te omschrijven en met bewijs te onderbouwen. De rechter beslist over het ontslag van de executeur.

Benoeming nieuwe executeur

Als de kantonrechter de executeur ontslaat, dan wijst hij een nieuwe verantwoordelijke aan die de erfenis gaat afhandelen. Dit kan een andere erfgenaam zijn, maar dat is niet noodzakelijk.

Kosten advocaat

U maakt met de advocaat een afspraak over het tarief. Dat kan zijn op basis van een uurtarief, een vast bedrag of met subsidie.

Procedurekosten (griffierecht)

Voor iedere procedure bij de rechtbank of andere instanties betaalt u griffierecht. Rechtspraak is in Nederland niet gratis. Het griffierecht is lager als u in aanmerking komt voor subsidie.

Uittreksels

Voor veel procedures zijn uittreksels nodig. Bijvoorbeeld als u gaat scheiden. Hierbij kunt u denken aan uittreksels uit het persoonsregister van de gemeente. Gemiddeld kosten uittreksels 10 - 15 euro per stuk. De kosten verschillen per gemeente.

Benieuwd naar de kosten?

Gebruik onze rekentool en ontdek binnen een paar klikken of u in aanmerking komt voor subsidie van de advocaatkosten.

Rekentool kosten

Vind direct de juiste advocaat