De erfgenamen bepalen samen hoe de erfenis wordt verdeeld

De erfgenamen bepalen samen hoe de erfenis wordt verdeeld: zij moeten hierover een gezamenlijke beslissing nemen. Het gaat hier niet om de meerderheid die het eens is met de verdeling. Alle erfgenamen moeten het eens zijn over de verdeling van de erfenis. Zijn niet alle erfgenamen het eens, dan kan de erfenis niet verdeeld worden.

Afhandelen van de erfenis

Het afhandelen van de erfenis wordt meestal gedaan door één erfgenaam. Als er een testament is, dan kan er in het testament iemand benoemd zijn die de erfenis afhandelt. Deze persoon wordt de testamentair-executeur genoemd en kan een erfgenaam of een extern persoon zijn. Als er geen testament is, dan wordt er meestal één erfgenaam benoemd door de erfgenamen. Deze erfgenaam is gemachtigd om de erfenis af te handelen.

Wat voor problemen kunnen ontstaan bij het verdelen van de erfenis?

Het komt voor dat als de erfgenamen de woning van de overledene gaan opruimen er een aantal waardevolle spullen is verdwenen. Het gaat bijvoorbeeld om spullen die altijd aanwezig waren in het huis, zoals sieraden of kunstobjecten.Erfgenamen kunnen elkaar dan gaan beschuldigen van het meenemen van deze spullen, waarna er ruzie ontstaat over de verdeling van de rest van de erfenis. Als er een woning behoort tot de erfenis, dan zijn er meerdere problemen die kunnen ontstaan. Bijvoorbeeld over de verkoopprijs van de woning of wie van de erfgenamen in de woning gaat wonen. Andere situaties die tot problemen kunnen leiden, zijn die waarin de partners van de erfgenamen zich regelmatig bemoeien met het verdelen van de erfenis of als de overledene onder bewind heeft gestaan tot het moment van zijn overlijden.

Oplossen van problemen bij het verdelen van de erfenis

Als er onenigheid is over de verdeling van de erfenis, dan kan een mediator helpen. De mediator praat met de erfgenamen en zoekt naar een oplossing waarin alle erfgenamen zich kunnen vinden. Als mediation het probleem niet verhelpt, dan kunt u naar een erfrechtadvocaat stappen.

Naar de rechter

De laatste optie is om aan de rechter te vragen hoe de erfenis moet worden verdeeld. Gaat de erfenis over een bedrag van maximaal € 25.000, - dan heeft u geen advocaat nodig en kunt u bij de kantonrechter terecht. Gaat het over een bedrag van boven de € 25.000, - dan heeft u wel een advocaat nodig en gaat u naar de rechtbank.

Kosten advocaat

U maakt met de advocaat een afspraak over het tarief. Dat kan zijn op basis van een uurtarief, een vast bedrag of met subsidie.

Uittreksels

Voor veel procedures zijn uittreksels nodig. Bijvoorbeeld als u gaat scheiden. Hierbij kunt u denken aan uittreksels uit het persoonsregister van de gemeente. Gemiddeld kosten uittreksels 10 - 15 euro per stuk. De kosten verschillen per gemeente.

Overige kosten

Het kan voorkomen dat er meer informatie moet worden opgevraagd. Bijvoorbeeld uit het handelsregister of andere openbare registers.

Benieuwd naar de kosten?

Gebruik onze rekentool en ontdek binnen een paar klikken of u in aanmerking komt voor subsidie van de advocaatkosten.

Rekentool kosten

Vind direct de juiste advocaat