Juridisch.nl voldoet aan gedragsregel 2 lid 2 (provisieverbod) van de Orde van Advocaten. Er is sprake van een vaste periodieke vergoeding.