Woon- en huurrecht
Als u een conflict heeft over een huurwoning of koopwoning.

Erfrecht 
Als u een conflict heeft over een erfenis.

Strafrecht
Als u verdachte bent in een strafzaak, voor de kinderrechter moet verschijnen of slachtoffer bent van een misdrijf met ernstig letsel.

Vreemdelingenrecht
Vreemdelingen gaat over de rechten en plichten van mensen die geen Nederlander zijn.

Mediation
Als u een conflict in goed overleg wilt oplossen.