Waarom stelt u een concurrentiebeding op?

Een concurrentiebeding spreekt u af met uw medewerker als u niet wilt dat hij concurrerende werkzaamheden gaat uitvoeren bij bijvoorbeeld een ander bedrijf. Of dat hij een eigen bedrijf start naast zijn werkzaamheden bij u. In het concurrentiebeding staat wat uw medewerker wel en niet mag doen als hij bij een concurrent gaat werken of als hij een eigen onderneming start. Uw medewerker hoeft niet akkoord te gaan met het concurrentiebeding. Het is dan aan u om te beslissen of u met deze persoon een arbeidsrelatie wilt aangaan.

Wanneer is een concurrentiebeding geldig?

Een concurrentiebeding geldt niet zomaar. Er zijn voorwaarden waaraan het moet voldoen. Een concurrentiebeding moet op schrift staan. Dit betekent dat het concurrentiebeding in bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst wordt opgenomen. Uw medewerker moet meerderjarig zijn op het moment dat hij in dienst treedt, hij is dus minimaal 18 jaar. De laatste voorwaarde is dat uw medewerker een vast contract heeft. Wordt aan een van deze voorwaarden niet voldaan, dan geldt het concurrentiebeding niet.

Wat staat er in een concurrentiebeding?

In een concurrentiebeding staan beperkingen voor uw medewerker. U legt vast wat uw medewerker niet mag. Vaak gaat het over de aard van de werkzaamheden: die mogen bij een nieuwe werkgever niet dezelfde zijn. Of u wilt niet dat de werknemer aan de slag gaat bij een concurrent. Misschien mag de werknemer wel hetzelfde werk doen, maar dan buiten uw regio. Ook kunt u de tijd waarin de beperking geldt vastleggen. Stel dat u een termijn van één jaar opneemt. Uw medewerker mag dan in het komende jaar geen concurrerend werk uitvoeren bij een andere werkgever.

Mijn medewerker wil van het concurrentiebeding af

Uw medewerker heeft een concurrentiebeding getekend toen hij bij u kwam werken. Maar nu hij is ontslagen en op zoek naar nieuw werk, heeft hij het gevoel dat het beding hem teveel in de weg staat. Hij wil hierover afspraken met u maken. De eerste stap is dat hij met u, zijn voormalige werkgever, in gesprek gaat.. Mocht zo’n gesprek moeilijk verlopen, dan is mediation een optie, een gesprek met een mediator om tot een wijziging te komen. Het kan ook voorkomen dat de nieuwe werkgever van uw voormalig medewerker bereid is om u een bedrag te betalen. Belangrijk is dat de nieuwe afspraken schriftelijk worden vastgelegd.

Wanneer gaat u naar de kantonrechter?

Uw voormalige medewerker is het niet eens met het concurrentiebeding en samen komt u niet tot nieuwe afspraken. De medewerker kan, voordat hij begint bij een andere werkgever of met zijn eigen bedrijf, een procedure starten bij de kantonrechter. Hij verzoekt de rechter om het concurrentiebeding te beoordelen: was het concurrentiebeding misschien te streng? Als dat het geval is, schrapt de rechter een deel of het gehele concurrentiebeding. U bent niet verplicht een advocaat in de arm te nemen, maar deze kan u goed adviseren over uw positie in de procedure.

Uw medewerker houdt zich niet aan het concurrentiebeding

Komt u erachter dat uw (voormalige) medewerker zich niet aan het concurrentiebeding heeft gehouden? Dan kunt u hem een boete opleggen zoals u heeft afgesproken in het concurrentiebeding.

Kosten advocaat

Met uw advocaat maakt u een heldere afspraak over de werkzaamheden en het tarief. Dat kan zijn op basis van een uurtarief of een vast bedrag. Tarieven zijn exclusief 21% btw. De afspraken worden door de advocaat vastgelegd in een duidelijke opdrachtbevestiging.

Procedurekosten (griffierecht)

Voor iedere procedure bij de rechtbank of andere instanties betaalt u griffierecht.

Uittreksels

Voor veel procedures zijn uittreksels nodig. Hierbij kunt u denken aan uittreksels uit het persoonsregister van de gemeente of het handelsregister.

Overige kosten

Het kan voorkomen dat er meer informatie moet worden opgevraagd. Bijvoorbeeld een verklaring van een accountant of een deskundige.

Vind direct de juiste advocaat