Bekijk of aanpassing van uw arbeidsvoorwaarden wel mag

Uw werkgever moet zwaarwegende redenen hebben om uw arbeidsvoorwaarden aan te passen. Bijvoorbeeld omdat het financieel slecht gaat (bedrijfseconomische omstandigheden), of omdat u beter tot uw recht komt op een andere werkplek, of omdat u slecht functioneert in uw huidige functie.

Praat met uw werkgever

Vraag eerst waarom uw werkgever de arbeidsvoorwaarden wil veranderen. Misschien is er wel een hele goede reden voor. Staat het voortbestaan van het bedrijf misschien op het spel?

Met mediation komt u vaak een heel eind

Als u het niet eens bent met de redenen die uw werkgever opgeeft, kan bemiddeling (‘mediation’) een uitweg bieden. Samen met een onafhankelijke bemiddelaar zoekt u dan samen naar een oplossing.

Schakel een arbeidsrecht-advocaat in

Omdat het om uw toekomst als werknemer gaat, is het verstandig een arbeidsrecht-advocaat in te schakelen. Hij bekijkt of de veranderingen toegestaan zijn en of een eventueel voorstel redelijk is. Daarna onderhandelt hij ook namens u met de werkgever. Levert dat niks op? Dan beslist de rechter erover.

Naar de rechter

U vindt dat uw arbeidsvoorwaarden ten onrechte worden gewijzigd en uw werkgever wil toch doorzetten. Dan kunt u de rechter vragen om de knoop door te hakken.

Kosten advocaat

Met uw advocaat maakt u een heldere afspraak over de werkzaamheden en het tarief. Dat kan zijn op basis van een uurtarief of een vast bedrag. Tarieven zijn exclusief 21% btw. De afspraken worden door de advocaat vastgelegd in een duidelijke opdrachtbevestiging.

Procedurekosten (griffierecht)

Voor iedere procedure bij de rechtbank of andere instanties betaalt u griffierecht.

Uittreksels

Voor veel procedures zijn uittreksels nodig. Hierbij kunt u denken aan uittreksels uit het persoonsregister van de gemeente of het handelsregister.

Overige kosten

Het kan voorkomen dat er meer informatie moet worden opgevraagd. Bijvoorbeeld een verklaring van een accountant of een deskundige.

Vind direct de juiste advocaat