Wat staat er in een arbeidsovereenkomst?

Binnen één maand nadat een werknemer bij u is komen werken, moet u hem een aantal gegevens laten weten. Deze gegevens zijn: de naam en woonplaats van u en uw medewerker, de plaats waar wordt gewerkt, de functie van de medewerker, de startdatum, hoe lang het contract duurt, hoeveel uur de medewerker werkt per dag of per week, het salaris, of er een proeftijd is, wat de vakantietoeslag is en hoeveel vakantiedagen de medewerker krijgt, de pensioenregeling, of er een concurrentiebeding is en of er een cao van toepassing is. Over het algemeen worden deze gegevens in een arbeidsovereenkomst opgesteld voordat de medewerker start met werken.

Wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst?

Er moet aan een aantal regels zijn voldaan om te kunnen spreken van een arbeidsovereenkomst tussen u en uw medewerker. Ten eerste is uw medewerker bij u in dienst, u geeft de opdrachten en u bepaalt wat voor werk de medewerker doet. Daarnaast betaalt u uw medewerker voor het werk. Ook is het de medewerker die persoonlijk het werk uitvoert: de medewerker kan niet zijn moeder of vriendin vragen om die dag voor hem te werken. In de wet staat dat als u een persoon drie maanden lang minimaal 20 uur per maand laat werken, dat u dan een arbeidsovereenkomst heeft. Of er sprake is van een arbeidsovereenkomst kunt u het beste navragen bij een advocaat. Hij informeert u ook over de afspraken die u kunt maken.

Moet de arbeidsovereenkomst schriftelijk worden opgesteld

U kunt een arbeidsovereenkomst mondeling afspreken. Dat betekent dat u met uw werknemer om de tafel gaat zitten en ter plekke afspreekt welke regels gelden. Als u mondelinge afspraken maakt en deze niet op papier zet, dan kunt in u in de toekomst problemen krijgen. Mondelinge afspraken zijn rechtsgeldig, maar zijn vaak moeilijk te bewijzen. Het is daarom verstandiger om de afspraken wel op te schrijven in een schriftelijke arbeidsovereenkomst.

Kosten advocaat

Met uw advocaat maakt u een heldere afspraak over de werkzaamheden en het tarief. Dat kan zijn op basis van een uurtarief of een vast bedrag. Tarieven zijn exclusief 21% btw. De afspraken worden door de advocaat vastgelegd in een duidelijke opdrachtbevestiging.

Procedurekosten (griffierecht)

Voor iedere procedure bij de rechtbank of andere instanties betaalt u griffierecht.

Uittreksels

Voor veel procedures zijn uittreksels nodig. Hierbij kunt u denken aan uittreksels uit het persoonsregister van de gemeente of het handelsregister.

Overige kosten

Het kan voorkomen dat er meer informatie moet worden opgevraagd. Bijvoorbeeld een verklaring van een accountant of een deskundige.

Vind direct de juiste advocaat