Wanneer mag u de arbeidsvoorwaarden wijzigen

Als in het contract met uw medewerker is opgenomen dat u de arbeidsvoorwaarden tussentijds mag wijzigen, dan kunt u de overeenkomst aanpassen. Dit zogenoemde wijzigingsbeding, moet wel schriftelijk zijn vastgelegd in het contract of het moet in de cao staan. Als uw medewerker een tijdelijk contract heeft dat u wilt verlengen, dan hoeft u niet te kijken of er een wijzigingsbeding is opgenomen. U bent vrij om het nieuwe contract in te richten zoals u wilt (en in zoverre het wettelijk is toegestaan).

Kunt u de arbeidsvoorwaarden zomaar wijzigen?

Het wijzigen van de arbeidsvoorwaarden kan niet altijd zomaar. Als er in de arbeidsovereenkomst een eenzijdig wijzigingsbeding is opgenomen, dan mag u de arbeidsovereenkomst wijzigen als u dat wilt. Wilt uw medewerker echter geen aanpassing, dan moet u er wel een hele goede reden voor hebben om de arbeidsovereenkomst aan te passen. De reden is bijvoorbeeld dat het financieel niet goed gaat met het bedrijf, of u wilt de organisatie veranderen. Het gaat erom dat uw belang om de voorwaarden te veranderen, zwaarder weegt dan het belang van uw medewerker.

Arbeidsvoorwaarden wijzigen zonder wijzigingsbeding

U heeft in het contract en in de cao gekeken, maar u bent geen wijzigingsbeding tegengekomen. Evengoed is het dan mogelijk om de arbeidsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen, dus zonder toestemming van uw medewerker. Het is wel moeilijker om wijzigingen door te voeren. Er is verschil tussen een collectieve wijziging, dus voor alle medewerkers, en een individuele wijziging. Een collectieve aanpassing van de voorwaarden is mogelijk als er anders een onaanvaardbare situatie ontstaat in het bedrijf. Wilt u een individuele wijziging doorvoeren, dan moet het gaan om een redelijk voorstel. Ook moet u kunnen aantonen dat er zonder de wijziging een haast onmogelijke situatie ontstaat.

Zijn er bijzonderheden bij het wijzigen van de voorwaarden

In alle gevallen is het zo dat als u de arbeidsvoorwaarden eenzijdig wilt wijzigen, u hiervoor een hele goede reden moet hebben. Als uw medewerker het eens is met de wijziging, dan kan het wijzigen natuurlijk wel. De wijziging moet altijd in lijn zijn met wettelijke regels. Als dit niet zo is, dan is de wijziging ongeldig.

Kosten advocaat

Met uw advocaat maakt u een heldere afspraak over de werkzaamheden en het tarief. Dat kan zijn op basis van een uurtarief of een vast bedrag. Tarieven zijn exclusief 21% btw. De afspraken worden door de advocaat vastgelegd in een duidelijke opdrachtbevestiging.

Procedurekosten (griffierecht)

Voor iedere procedure bij de rechtbank of andere instanties betaalt u griffierecht.

Uittreksels

Voor veel procedures zijn uittreksels nodig. Hierbij kunt u denken aan uittreksels uit het persoonsregister van de gemeente of het handelsregister.

Overige kosten

Het kan voorkomen dat er meer informatie moet worden opgevraagd. Bijvoorbeeld een verklaring van een accountant of een deskundige.

Vind direct de juiste advocaat