Wat doet een arbeidsmediator?

Een arbeidsmediator is een onafhankelijke derde die ervaring heeft met conflicten op het werk. De mediator probeert de oorzaak van het probleem te vinden en zoekt naar een oplossing waarin de werkgever en de werknemer zich kunnen vinden. Problemen op het werk ontstaan meestal als er niet of slecht gecommuniceerd wordt. Hierdoor ontstaat een gespannen sfeer en lopen de problemen hoger op.

Hoe verloopt het mediationproces?

Als u samen met uw werknemer naar een mediator gaat, dan ondertekent u allebei een overeenkomst. U legt hierin vast dat wat u bespreekt geheim blijft, dat u allebei vrijwillig naar de arbeidsmediator gaat en wie de kosten betaalt. Als u met een medewerker naar een arbeidsmediator vanwege een conflict op het werk, betaalt u de kosten. Vervolgens gaat u samen in gesprek bij de mediator. Als er een oplossing gevonden wordt, dan worden er afspraken gemaakt om goed met elkaar te kunnen werken. Mocht u besluiten dat de medewerker ontslagen wordt, dan worden hierover ook afspraken gemaakt.

Is een van de partijen in het voordeel bij mediation?

Mediators krijgen vaak de vraag of een werknemer of een werkgever in het voordeel is bij mediation. Het is belangrijk dat u allebei inspraak heeft bij het komen tot een oplossing. De verhouding tussen de partijen moet daarom gelijk zijn. Zowel u als uw medewerker is op zoek naar een goede oplossing voor het probleem. Ook doet u dit allebei vrijwillig. Zodra u of uw medewerker het gevoel heeft dat u in het nadeel bent, kunt u de mediation direct beëindigen.

Wie is er bij de gesprekken aanwezig?

Bij mediation worden de termen werkgever en medewerker even vergeten. In een sessie is iedereen een deelnemer, ook de mediator. Alle personen die direct bij het conflict betrokken zijn, kunnen door de mediator worden betrokken bij het mediationproces. Als u er behoefte aan heeft, kunt u zich laten bijstaan door een advocaat. U kunt aangeven dat u het niet prettig vindt dat een bepaald persoon bij de gesprekken aanwezig is. Voorwaarde voor deelname is dat iedereen zich op zijn gemak voelt en vrijuit durft te praten.

Maken van afspraken

Als er eenmaal een oorzaak voor het probleem is gevonden, gaan de deelnemers gezamenlijk op zoek naar een oplossing. Ook maken zij afspraken voor de toekomst. U wilt niet nog een keer in dezelfde situatie terechtkomen. De afspraken worden schriftelijk vastgelegd en uit de praktijk blijkt dat het bijna nooit voorkomt dat de afspraken niet worden nagekomen. Als de mediation niet lukt, dan is het proces niet voor niets geweest. U bent meestal wel achter de oorzaak van het probleem gekomen en die kunt u in de toekomst vermijden bij ander personeel.

Kosten advocaat

Met uw advocaat maakt u een heldere afspraak over de werkzaamheden en het tarief. Dat kan zijn op basis van een uurtarief of een vast bedrag. Tarieven zijn exclusief 21% btw. De afspraken worden door de advocaat vastgelegd in een duidelijke opdrachtbevestiging.

Procedurekosten (griffierecht)

Voor iedere procedure bij de rechtbank of andere instanties betaalt u griffierecht.

Uittreksels

Voor veel procedures zijn uittreksels nodig. Hierbij kunt u denken aan uittreksels uit het persoonsregister van de gemeente of het handelsregister.

Overige kosten

Het kan voorkomen dat er meer informatie moet worden opgevraagd. Bijvoorbeeld een verklaring van een accountant of een deskundige.

Vind direct de juiste advocaat