Wat is ontslag op staande voet?

Als u uw medewerker op staande voet ontslaat, dan zegt u de arbeidsovereenkomst per direct op. Er is in dat geval nooit een opzegtermijn, het contract eindigt op het moment dat u het aangeeft. Het ontslag geeft u ‘onverwijld’. Dit betekent dat u direct na het ontdekken van de dringende reden voor het ontslag uw medewerker aanspreekt en ontslaat. Hierbij geeft u ook duidelijk aan wat de dringende reden is voor het ontslag. Als u onderzoek moet doen of er een dringende reden is, dan kunt u uw medewerker verbieden om te werken zolang het onderzoek loopt. Het onderzoek moet wel met spoed uitgevoerd worden.

Wat is een dringende reden?

Als u uw medewerker op staande voet ontslaat, dan moet u daar een hele goede reden voor hebben. Zo’n dringende reden voor ontslag kan zijn: fraude, diefstal, grove belediging, het weigeren van werk en het opnemen van vakantie zonder toestemming of overleg. Of er sprake is van een dringende reden hangt altijd van de situatie af. Sommige redenen wegen zwaarder dan andere redenen. Heeft de medewerker al eerder waarschuwingen gehad? Bekijk ook hoe lang uw medewerker al bij u in dienst is, of er dingen spelen in de thuissituatie van de medewerker en wat uw bedrijfscultuur is. Houd hier rekening mee.

Welke voorwaarden zijn er verbonden aan ontslag op staande voet?

Voor ontslag op staande voet heeft u geen toestemming van de kantonrechter nodig. Wel moet u het ontslag direct na het ontdekken van de reden aan uw medewerker vertellen. U vertelt uw medewerker op dat moment ook waarom u hem op staande voet ontslaat. Bevestig dit ontslag per aangetekende brief en vermeld ook hierin wat de reden is voor het ontslag. Op het moment dat u uw medewerker op staande voet heeft ontslagen, is het dienstverband beëindigd. U kunt uw medewerker om een schadevergoeding vragen als de dringende reden zijn opzet of schuld was.

Naar de kantonrechter

Uw medewerker kan het ontslag aanvechten bij de kantonrechter. Vaak gebeurt dat met een advocaat. Uw medewerker geeft in dat geval bij de kantonrechter aan waarom hij het niet eens is met het ontslag op staande voet. U krijgt vervolgens de kans om uw beslissing te verdedigen. Voor een procedure bij de kantonrechter valt het aan te raden om als werkgever ook een advocaat in te schakelen. Het is voor uw bedrijf belangrijk dat het ontslag op staande voet stand houdt. Zo niet, dan blijft uw medewerker in dienst.

Ontslag op staande voet omzetten naar met wederzijds goedvinden

Als u een procedure bij de kantonrechter wilt vermijden kunt u, samen met uw werknemer, besluiten om het ontslag op staande voet in te trekken. In plaats daarvan wordt het een ontslag met wederzijds goedvinden. Het voordeel voor u is dat u wellicht een procedure voorkomt. Het voordeel voor uw werknemer is dat hij misschien toch nog recht heeft op een WW-uitkering. Bij ontslag op staande voet is de kans op een WW-uitkering namelijk bijna verkeken.

Kosten advocaat

Met uw advocaat maakt u een heldere afspraak over de werkzaamheden en het tarief. Dat kan zijn op basis van een uurtarief of een vast bedrag. Tarieven zijn exclusief 21% btw. De afspraken worden door de advocaat vastgelegd in een duidelijke opdrachtbevestiging.

Procedurekosten (griffierecht)

Voor iedere procedure bij de rechtbank of andere instanties betaalt u griffierecht.

Uittreksels

Voor veel procedures zijn uittreksels nodig. Hierbij kunt u denken aan uittreksels uit het persoonsregister van de gemeente of het handelsregister.

Overige kosten

Het kan voorkomen dat er meer informatie moet worden opgevraagd. Bijvoorbeeld een verklaring van een accountant of een deskundige.

Vind direct de juiste advocaat