Situaties waarin het contract kan worden beëindigd

Het beëindigen van een contract voor bepaalde tijd mag niet zomaar en in principe kan dit ook niet. Wel zijn er een aantal uitzonderingen. Als er een proeftijd is afgesproken, dan kan er wel worden opgezegd. Ook bij een dringende reden kan er worden opgezegd, dit is het ontslag op staande voet. Hierbij gaat het om een zeer ernstige situatie, bijvoorbeeld als uw werknemer van u gestolen heeft. Daarnaast kan een contract van bepaalde tijd worden opgezegd als er een tussentijds opzegbeding in het contract of de cao staat. In een opzegbeding staat welke opzegtermijn geldt. De medewerker kan het contract in dat geval opzeggen als hij wil stoppen met werken voor u. U moet extra stappen nemen voor het opzeggen.

Arbeidscontract voor bepaalde tijd met of zonder opzegtermijn

Voor het opzeggen van een arbeidscontract voor bepaalde tijd is een opzegtermijn nodig. Als deze opzegtermijn er niet is, kan het contract in principe niet worden beëindigd. Als er wel een opzegtermijn is, dan kan de werkgever het contract pas opzeggen na toestemming van het UWV of als de kantonrechter ermee instemt.

Ontslagvergunning aanvragen bij het UWV

Wilt u uw werknemer ontslaan, maar komt u er samen niet uit? Als u uw medewerker wilt ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid moet u toestemming vragen bij UWV. U vraagt om een ontslagvergunning. Om die te krijgen, moet u aangeven wat de reden voor het voorgenomen ontslag is. Daarnaast moet u aantonen dat u genoeg heeft gedaan om ontslag te voorkomen. Ook moet u de redenen voor ontslag onderbouwen. U heeft hiervoor geen advocaat nodig, maar het is raadzaam om advies te vragen aan een gespecialiseerde advocaat.

Verzoek aan de kantonrechter om het contract te beëindigen

Als u uw medewerker wilt ontslaan om andere redenen dan om bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid, dan verzoekt u de kantonrechter of hij de arbeidsovereenkomst wil ontbinden. Bij de kantonrechter geeft u aan waarom er volgens u goede redenen zijn om het contract te beëindigen. Als de kantonrechter het contract beëindigt, dan kan hij u als werkgever verplichten om een bepaalde vergoeding te betalen aan uw werknemer. Voor een procedure bij de kantonrechter heeft u geen advocaat nodig, wel kan een advocaat u adviseren over de zaak en eventueel het woord voeren.

De werknemer wil het contract beëindigen

Het komt voor dat de werknemer het contract voor bepaalde tijd tussentijds wil beëindigen. Als er in het arbeidscontract of in de cao geen opzegtermijn is afgesproken, dan moet de medewerker tot de einddatum van het contract bij u blijven werken. Hij kan het contract niet in de tussentijd opzeggen. De meeste werkgevers zitten niet te wachten op een ongemotiveerde medewerker. U kunt dan kiezen voor ontslag met wederzijds goedvinden. U kunt hiervoor een vaststellingsovereenkomst gebruiken. Omdat de medewerker zelf om het ontslag heeft verzocht, komt hij niet in aanmerking voor een WW-uitkering of een transitievergoeding. Stel uw medewerker hiervan (schriftelijk) op de hoogte voordat u een vaststellingsovereenkomst hierover opstelt. Vraag een advocaat om advies bij het beëindigen van een contract voor bepaalde tijd.

Kosten advocaat

Met uw advocaat maakt u een heldere afspraak over de werkzaamheden en het tarief. Dat kan zijn op basis van een uurtarief of een vast bedrag. Tarieven zijn exclusief 21% btw. De afspraken worden door de advocaat vastgelegd in een duidelijke opdrachtbevestiging.

Procedurekosten (griffierecht)

Voor iedere procedure bij de rechtbank of andere instanties betaalt u griffierecht.

Uittreksels

Voor veel procedures zijn uittreksels nodig. Hierbij kunt u denken aan uittreksels uit het persoonsregister van de gemeente of het handelsregister.

Overige kosten

Het kan voorkomen dat er meer informatie moet worden opgevraagd. Bijvoorbeeld een verklaring van een accountant of een deskundige.

Vind direct de juiste advocaat