De voorwaarden voor ontslag met wederzijds goedvinden

U wilt uw werknemer ontslaan en uw werknemer is het hiermee eens. Dan kunt u afspreken om het dienstverband te beëindigen, ook wel het ontslag met wederzijds goedvinden genoemd. Voorwaarden hiervoor zijn dat het uw idee was om het dienstverband te beëindigen en dat uw medewerker het hiermee eens is. Daarnaast bent u het allebei eens over de financiële afwikkeling van het beëindigen van de arbeidsovereenkomst: wanneer het laatste salaris wordt betaald en de uitbetaling van overgebleven vakantiedagen. Ook de transitievergoeding moet worden afgesproken.

Schriftelijke vastlegging

Samen met uw werknemer legt u de afspraken over het ontslag met wederzijds goedvinden vast in een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst. Deze overeenkomst dient als bewijs van de afspraken die u heeft gemaakt met uw medewerker. Laat een advocaat de vaststellingsovereenkomst beoordelen om er zeker van te zijn dat u niets over het hoofd heeft gezien. In de 14 dagen nadat de vaststellingsovereenkomst is gesloten, mag de werknemer deze overeenkomst opzeggen. Uw medewerker heeft dus 14 dagen bedenktijd. Hiervoor hoeft hij geen reden op te geven. Wel moet hij het opzeggen van deze overeenkomst schriftelijk aan u melden.

Geen toestemming nodig van het UWV of de kantonrechter

Bij ontslag met wederzijds goedvinden hoeft u geen ontslagvergunning aan te vragen bij het UWV. De kantonrechter hoeft zich ook niet te buigen over de vraag of de arbeidsovereenkomst beëindigd mag worden. Als u het allebei eens bent met het ontslag, kunt u het arbeidscontract beëindigen. Als uw werknemer nog geen nieuwe baan heeft vraagt hij bij het UWV een WW-uitkering aan. Vertel aan uw medewerker dat hij dit moet doen. De aanvraag voor een WW-uitkering gebeurt bij voorkeur in de 2 weken voordat de arbeidsovereenkomst eindigt en uiterlijk in de week nadat de arbeidsovereenkomst is geëindigd.

Opzegtermijn in de vaststellingsovereenkomst

In de vaststellingsovereenkomst zet u de datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt. Houd er rekening mee dat de opzegtermijn pas gaat lopen op het moment dat de vaststellingsovereenkomst door u allebei is getekend. De einddatum van het contract moet worden gerekend vanaf het moment van ondertekening van de vaststellingsovereenkomst. Stel dat de opzegtermijn 2 maanden is, dan moet de einddatum van het contract minimaal 2 maanden na de dagtekening van de vaststellingsovereenkomst zijn. In deze periode heeft de werknemer recht op salaris.

Aan welke opzegtermijn moet u zich houden?

Welke opzegtermijn er geldt, hangt af van het contract dat uw medewerker heeft. Als het gaat om een contract voor onbepaalde tijd (er is geen einddatum), dan houdt u rekening met de opzegtermijn in het contract. Bij een contract van bepaalde tijd kan het dienstverband alleen eerder worden beëindigd als dit in het contract of de cao is toegestaan. Als deze mogelijkheid niet in het contract of de cao staat, dan eindigt het dienstverband pas op de einddatum van het contract. Vraag een advocaat of hij de vaststellingsovereenkomst wil nakijken zodat u er zeker van bent dat deze juist is opgesteld.

Kosten advocaat

Met uw advocaat maakt u een heldere afspraak over de werkzaamheden en het tarief. Dat kan zijn op basis van een uurtarief of een vast bedrag. Tarieven zijn exclusief 21% btw. De afspraken worden door de advocaat vastgelegd in een duidelijke opdrachtbevestiging.

Procedurekosten (griffierecht)

Voor iedere procedure bij de rechtbank of andere instanties betaalt u griffierecht.

Uittreksels

Voor veel procedures zijn uittreksels nodig. Hierbij kunt u denken aan uittreksels uit het persoonsregister van de gemeente of het handelsregister.

Overige kosten

Het kan voorkomen dat er meer informatie moet worden opgevraagd. Bijvoorbeeld een verklaring van een accountant of een deskundige.

Vind direct de juiste advocaat