De bijzondere positie van de statutair directeur

De statutair directeur heeft een andere positie dan een gewone medewerker. De positie van de statutair directeur is eigenlijk dubbel: hij heeft een arbeidsrechtelijke verhouding met het bedrijf, zoals een medewerker dat ook heeft, en daarnaast heeft hij een verhouding met de vennootschap. De statutair directeur kan altijd worden geschorst en ontslagen. Door de dubbele verhouding is het ontslag van een statutair directeur ingewikkelder dan het ontslag van een werknemer. Er gelden bijzondere regels voor.

Is er sprake van een statutair directeur?

Als u de statutair directeur wilt ontslaan, moet u eerst uitzoeken of uw directeur een statutair directeur is. Als uw directeur geen statutair directeur is, dan is hij een gewone medewerker en gelden de normale regels voor ontslag. Als uw directeur een statutair directeur is, dan gelden er aangepaste regels voor het ontslag. Een advocaat kan voor u uitzoeken wat de positie van uw directeur is.

De regels voor het ontslag van een statutair directeur

Als de vennootschap de statutair directeur wil ontslaan, dan kan dat niet zomaar. Er is eerst een besluit hierover nodig van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Het ontslag moet op de agenda van de aandeelhoudersvergadering vermeld worden. Alle aandeelhouders moeten op de juiste manier voor de vergadering worden opgeroepen. Zowel de aandeelhouders als de directeur moeten de kans hebben om hun standpunten in te brengen. Als een meerderheid van de aandeelhouders voor is, dan volgt het ontslag. Toestemming van het UWV is niet nodig, wel moet rekening worden gehouden met de wettelijke opzegtermijn. Als de statutair directeur ziek of arbeidsongeschikt is, dan kan ontslag niet zomaar.

Zorgvuldige werkwijze bij het ontslag

Als u overgaat tot het ontslaan van uw statutair directeur, houd dan de regels goed in de gaten en volg ze. Het is verstandiger om het besluit uit te stellen, dan om overhaast een beslissing te nemen. Als er sprake is van een onredelijke opzegging, dan kan de voormalig statutair directeur een schadevergoeding eisen. Deze kan vrij hoog oplopen. Neem daarom een advocaat bij de hand als u twijfelt over het ontslaan van uw statutair directeur of als u de procedure wilt starten.

Kosten advocaat

Met uw advocaat maakt u een heldere afspraak over de werkzaamheden en het tarief. Dat kan zijn op basis van een uurtarief of een vast bedrag. Tarieven zijn exclusief 21% btw. De afspraken worden door de advocaat vastgelegd in een duidelijke opdrachtbevestiging.

Procedurekosten (griffierecht)

Voor iedere procedure bij de rechtbank of andere instanties betaalt u griffierecht.

Uittreksels

Voor veel procedures zijn uittreksels nodig. Hierbij kunt u denken aan uittreksels uit het persoonsregister van de gemeente of het handelsregister.

Overige kosten

Het kan voorkomen dat er meer informatie moet worden opgevraagd. Bijvoorbeeld een verklaring van een accountant of een deskundige.

Vind direct de juiste advocaat