Wanneer is een medewerker langdurig arbeidsongeschikt?

Uw medewerker is langdurig arbeidsongeschikt als hij minimaal 104 weken arbeidsongeschikt is. In deze 104 weken mag u uw medewerker niet ontslaan. Is uw medewerker 104 weken of langer arbeidsongeschikt, dan kunt u een ontslagaanvraag indienen bij het UWV. U moet wel gezocht hebben naar mogelijkheden voor re-integratie. Misschien is er een andere functie binnen uw bedrijf die uw medewerker wel kan uitvoeren, eventueel na omscholing. Neem voor advies op maat contact op met een gespecialiseerde advocaat.

Meedenken over de re-integratie van uw werknemer

Om in aanmerking te komen voor een ontslagvergunning van het UWV, moet u kunnen aantonen dat u uw medewerker tijdens zijn ziekte heeft geholpen bij de re-integratie. Vaak wordt samen met de medewerker een plan van aanpak opgesteld. Of misschien kan zijn functie op een andere manier worden uitgevoerd. Als u niet kunt aantonen dat u heeft meegewerkt aan de re-integratie van uw medewerker, dan kan het UWV maatregelen nemen. In het uiterste geval wordt u verplicht om het loon van uw medewerker nog een jaar door te betalen. In dat jaar kunt u uw medewerker niet ontslaan.

Wat is een passende functie?

Of een functie passend is, hangt van de situatie van uw medewerker af. Een functie die voor de ene medewerker passend is, is dat voor een andere medewerker misschien niet. Het gaat altijd om wat uw medewerker kan. Verder moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan. Uw medewerker moet de functie ondanks zijn ziekte of handicap kunnen uitvoeren. De functie moet aansluiten bij de opleiding, capaciteiten en ervaring van de medewerker. Er moet een vacature zijn voor die functie binnen een redelijke termijn, dit is vaak 26 weken. Het is niet eenvoudig om te beoordelen of een functie passend is.

Ontslagaanvraag bij het UWV

Langdurige arbeidsongeschiktheid van uw werknemer kan een reden zijn om het ontslag aan te vragen bij het UWV. U dient een ontslagaanvraag in bij het UWV. Uw werknemer kan verweer voeren tegen de ontslagaanvraag. Als de ontslagaanvraag aan alle voorwaarden voldoet, geeft UWV u toestemming om de arbeidsovereenkomst op te zeggen.

Advies van de verzekeringsarts

In sommige gevallen heeft het UWV meer informatie nodig dan uw medewerker kan geven. Er wordt dan om advies gevraagd bij de arbeidsdeskundige of de verzekeringsarts. In dit advies wordt aangegeven wat uw medewerker nog wel kan doen en welke functies passend zijn. Hierbij wordt rekening gehouden met zijn ziekte of handicap. De deskundige bekijkt of er een mogelijkheid is dat uw medewerker binnen 26 weken weer aan het werk gaat. Eventueel nadat hij is omgeschoold. Het UWV volgt in de meeste gevallen het advies van de deskundige.

Kosten advocaat

Met uw advocaat maakt u een heldere afspraak over de werkzaamheden en het tarief. Dat kan zijn op basis van een uurtarief of een vast bedrag. Tarieven zijn exclusief 21% btw. De afspraken worden door de advocaat vastgelegd in een duidelijke opdrachtbevestiging.

Procedurekosten (griffierecht)

Voor iedere procedure bij de rechtbank of andere instanties betaalt u griffierecht.

Uittreksels

Voor veel procedures zijn uittreksels nodig. Hierbij kunt u denken aan uittreksels uit het persoonsregister van de gemeente of het handelsregister.

Overige kosten

Het kan voorkomen dat er meer informatie moet worden opgevraagd. Bijvoorbeeld een verklaring van een accountant of een deskundige.

Vind direct de juiste advocaat