In welke gevallen betaalt u een transitievergoeding?

Een medewerker die ontslagen wordt, heeft niet in alle gevallen recht op een transitievergoeding. Bij een tijdelijk contract dat afloopt, hoeft u geen transitievergoeding te betalen. Heeft uw medewerker een jaarcontract dat afloopt en was hij minimaal twee jaar in dienst? In dat geval moet u wel een transitievergoeding betalen. Houd hiermee rekening als u het contract van uw medewerker tijdelijk verlengt. Ook als het ontslag via het UWV of de kantonrechter gaat, geldt de verplichting van de transitievergoeding. U kunt dit vermijden door het ontslag in onderling overleg af te spreken. Dit heet ontslag met wederzijds goedvinden.

Wanneer betaalt u geen transitievergoeding?

In sommige situaties hoeft u geen transitievergoeding te betalen aan uw werknemer. Bijvoorbeeld als het contract binnen twee jaar afloopt of als uw medewerker de AOW-leeftijd bereikt. Als u uw medewerker op staande voet ontslaat, bent u ook geen transitievergoeding verschuldigd aan hem. Er zijn ook nog andere situaties waarin u uw medewerker geen transitievergoeding verschuldigd bent. Neem over uw situatie daarom contact op met een advocaat.

Vergoeding bij ontslag met wederzijds goedvinden

Als uw medewerker instemt met het ontslag, dan gaat het om ontslag met wederzijds goedvinden. Een werkgever kiest voor deze optie als hij ontslag via het UWV of de kantonrechter wil voorkomen. Dat is namelijk vaak een langere procedure dan ontslag met wederzijds goedvinden. Als u en uw medewerker het eens zijn, dan worden de afspraken schriftelijk vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Hierin kan worden afgesproken dat de werknemer een bepaalde vergoeding krijgt. Laat u informeren door een advocaat voordat u begint met onderhandelen over de hoogte van de vergoeding.

Hoogte van de transitievergoeding

De transitievergoeding wordt bepaald door hoe lang een werknemer in dienst was bij uw bedrijf. De maximale vergoeding is vastgesteld op € 77.000, -. Er zijn diverse manieren om de ontslagvergoeding te berekenen. Via de rekentool transitievergoeding kunt u berekenen of u een transitievergoeding moet betalen en hoe hoog deze is.

Speciale regeling voor kleine bedrijven

Bent u de eigenaar van een klein bedrijf en is de financiële situatie van uw bedrijf niet goed? Er is tot 2020 een overgangsregeling opgesteld. Voldoet u aan alle voorwaarden voor deze regeling, dan mag u een lagere transitievergoeding betalen. Deze regeling geldt alleen voor gedwongen ontslagen door de slechte financiële situatie van het bedrijf.

Kosten advocaat

Met uw advocaat maakt u een heldere afspraak over de werkzaamheden en het tarief. Dat kan zijn op basis van een uurtarief of een vast bedrag. Tarieven zijn exclusief 21% btw. De afspraken worden door de advocaat vastgelegd in een duidelijke opdrachtbevestiging.

Procedurekosten (griffierecht)

Voor iedere procedure bij de rechtbank of andere instanties betaalt u griffierecht.

Uittreksels

Voor veel procedures zijn uittreksels nodig. Hierbij kunt u denken aan uittreksels uit het persoonsregister van de gemeente of het handelsregister.

Overige kosten

Het kan voorkomen dat er meer informatie moet worden opgevraagd. Bijvoorbeeld een verklaring van een accountant of een deskundige.

Vind direct de juiste advocaat