Wanneer is er sprake van collectief ontslag?

Er zijn een aantal vereisten voordat er sprake is van collectief ontslag. De eerste is dat u minimaal 20 medewerkers in drie maanden tijd wilt ontslaan. Daarnaast moeten de medewerkers die worden ontslaan in hetzelfde werkgebied werken. Ook moet het ontslag zijn vanwege bedrijfseconomische redenen.

Preventieve toets voor het collectieve ontslag

Voor een collectief ontslag gelden een aantal andere regels dan voor een individueel ontslag van een werknemer. Als u wilt overgaan tot een collectief ontslag, dan moet u dit vooraf melden bij het UWV. Het UWV toetst de reden voor het collectief ontslag en uw voornemen om een specifieke groep werknemers te ontslaan. Als u een ondernemingsraad heeft, geeft u bij het UWV ook aan wanneer u deze inlicht. Ook overlegt u met de vakbonden.

In welke volgorde worden medewerkers ontslagen?

Bij een collectief ontslag bent u niet volledig vrij om medewerkers aan te wijzen die ontslagen worden. U moet zich aan het zogenoemde afspiegelingsbeginsel houden. Dit betekent dat de ingehuurde krachten, uitzendkrachten en freelancers, als eerste worden ontslagen. Daarna wordt gekeken of er AOW-gerechtigden en oproepkrachten zijn en of er medewerkers met een tijdelijke contract werken dat nog maximaal 26 weken duurt. De overige medewerkers worden ingedeeld in leeftijdsgroepen. De basis hierbij is dat functies die vergelijkbaar zijn bij elkaar worden gezet. De nieuwste medewerker per groep wordt als eerste ontslagen.

Wanneer geldt niet een volgorde in het ontslag?

Niet in alle gevallen geldt het afspiegelingsbeginsel. Als u uw bedrijf of bedrijfsvestiging gaat sluiten, dan ontslaat u al uw medewerkers. Als er een unieke functie vervalt, een functie die maar door één medewerker wordt ingevuld, dan kunt u daarin ook geen keuze maken. Ook kan in de cao staan dat er een andere volgorde is voor het ontslag. En soms heeft u een onmisbare werknemer die u niet kwijt kunt. Als u dit kan aantonen, geldt het afspiegelingsbeginsel voor die persoon niet. En voor sommige werknemers geldt misschien een opzegverbod, houd dit in de gaten!

Wanneer geldt er een wachttijd voor ontslag?

Als u de melding aan het UWV volledig heeft ingevuld en het UWV de aanvraag direct in behandeling kan nemen, dan geldt er geen wachttijd voor het ontslag. In de aanvraag moet dan wel duidelijk naar voren zijn gekomen dat u de vakbonden en de ondernemingsraad heeft geraadpleegd over de ontslagen. Als de vakbonden schriftelijk hebben aangegeven dat ze het eens zijn met het collectieve ontslag, dan geldt er geen wachttijd. Er geldt wel een maand wachttijd voordat de rechter de arbeidsovereenkomst kan ontbinden of dat u het contract kunt opzeggen. Vraag een advocaat of hij u kan ondersteunen bij deze moeilijke procedure.

Kosten advocaat

Met uw advocaat maakt u een heldere afspraak over de werkzaamheden en het tarief. Dat kan zijn op basis van een uurtarief of een vast bedrag. Tarieven zijn exclusief 21% btw. De afspraken worden door de advocaat vastgelegd in een duidelijke opdrachtbevestiging.

Procedurekosten (griffierecht)

Voor iedere procedure bij de rechtbank of andere instanties betaalt u griffierecht.

Uittreksels

Voor veel procedures zijn uittreksels nodig. Hierbij kunt u denken aan uittreksels uit het persoonsregister van de gemeente of het handelsregister.

Overige kosten

Het kan voorkomen dat er meer informatie moet worden opgevraagd. Bijvoorbeeld een verklaring van een accountant of een deskundige.

Vind direct de juiste advocaat