Reden voor een sociaal plan

Een sociaal plan dekt de gevolgen van een grote verandering in het bedrijf voor de medewerkers. Een grote verandering in de bedrijfssituatie komt onder meer voor bij inkrimping, fusie, overname of beëindiging van het bedrijf. Het sociaal plan wordt opgesteld om te voorkomen dat medewerkers gedwongen worden ontslagen. Het plan geeft de medewerkers zekerheid over hun functie, salaris en regelt eventuele vergoedingen in het geval van ontslag. Is het ontslag toch noodzakelijk, dan is het doel van het sociaal plan dat de gevolgen hiervan voor de werknemers beperkt blijven.

Dit staat er in een sociaal plan

Het doel van een sociaal plan is dus om de werknemer te beschermen. In het plan worden regels en procedures opgenomen om deze bescherming in de praktijk te brengen. Er staat bijvoorbeeld in aangegeven hoe de werkgever mag handelen bij herplaatsing. Hoe het sociaal plan wordt ingevuld verschilt: de soort vergoedingen en de regels voor herplaatsing staan niet bij voorbaat vast.

Een sociaal plan opstellen met de vakbond

Er zijn drie manieren waarop een sociaal plan tot stand kan komen. Meestal wordt het plan afgesloten door de werkgevers en de vakbonden. Vakbonden zien het opstellen van dergelijke plannen zelfs als een van hun belangrijkste taken. Als een sociaal plan op deze manier wordt afgesloten, dan heeft het dezelfde status als een cao. Als er een afspraak met de vakbond is gemaakt, dan zijn de leden van die bond aan het plan gebonden, zij moeten het plan volgen. Omdat de werkgever geen onderscheid mag maken tussen leden en niet-leden is het sociaal plan ook van toepassing op niet-leden.

Overige manieren waarop een sociaal plan tot stand komt

Naast de overeenkomst met een vakbond zijn er nog twee manieren waarop een sociaal plan opgesteld wordt. De eerste is een overeenkomst tussen de werkgevers en de ondernemingsraad. Per werknemer moet vastgelegd worden of de ondernemingsraad gemachtigd is om bindende afspraken te maken. Als dit er niet staat, dan is het plan niet automatisch van toepassing op de werknemer. Daarnaast kan de werkgever ook zelf een plan opstellen waarin de maatregelen staan. Als een medewerker dit plan accepteert, dan zijn zowel de medewerker als de werkgever aan het plan gebonden.

Is een sociaal plan opstellen verplicht?

Een sociaal plan opstellen, is niet verplicht. Soms staat er in de cao dat een werkgever bij een grote reorganisatie met de vakbonden moet overleggen. Als er meerdere medewerkers ontslagen worden, kiezen bedrijven vaak wel voor een sociaal plan. In dit plan kunnen in een keer de spelregels worden afgesproken. Als het plan er niet is, moet er met iedere medewerker apart onderhandeld worden. Een sociaal plan opstellen, is niet eenvoudig. Laat u vooraf inlichten door een advocaat of laat deze u tijdens de gehele periode bijstaan.

Kosten advocaat

Met uw advocaat maakt u een heldere afspraak over de werkzaamheden en het tarief. Dat kan zijn op basis van een uurtarief of een vast bedrag. Tarieven zijn exclusief 21% btw. De afspraken worden door de advocaat vastgelegd in een duidelijke opdrachtbevestiging.

Procedurekosten (griffierecht)

Voor iedere procedure bij de rechtbank of andere instanties betaalt u griffierecht.

Uittreksels

Voor veel procedures zijn uittreksels nodig. Hierbij kunt u denken aan uittreksels uit het persoonsregister van de gemeente of het handelsregister.

Overige kosten

Het kan voorkomen dat er meer informatie moet worden opgevraagd. Bijvoorbeeld een verklaring van een accountant of een deskundige.

Vind direct de juiste advocaat