De huurovereenkomst voor bedrijfsruimtes

De huurovereenkomst is de basis van uw relatie met de huurder van uw bedrijfsruimte. In de overeenkomst zet u alle afspraken die u met hem maakt. Voor bedrijfsruimtes zijn er twee soorten overeenkomsten. De eerste is die voor de huur van openbaar toegankelijke gebouwen, zoals horecagelegenheid, winkel, detailhandel of ambachtsbedrijf. De tweede overeenkomst betreft de huur van alle andere ruimtes, zoals kantoor of opslagruimte. Elk contract heeft zijn eigen bijzonderheden. Vraag daarom een advocaat of hij het wil beoordelen.

Wat staat er in de huurovereenkomst?

De huurovereenkomst maakt altijd eerst duidelijk wie de partijen zijn. Wie is de verhuurder en wie is de huurder? Daarna wordt de verhuurde ruimte omschreven: waar, welke ruimte precies, voorzieningen waarvan de huurder gebruik kan maken. Leg ook de huurprijs, borg en eventuele servicekosten vast. Hoelang wordt de ruimte gehuurd? Hoe kan de huur worden opgezegd? En wellicht maakt u nog andere afspraken over het gebruik van de ruimte. Neem die allemaal mee in de overeenkomst – het bewijs van de gemaakte afspraken.

Huurovereenkomst bedrijfsruimte voor een korte termijn

U wilt uw bedrijfsruimte voor een aantal jaren verhuren. Daarna gaat u de ruimte zelf gebruiken. Daarom wilt u specifieke afspraken maken over de verhuur van de bedrijfsruimte. Als verhuurder moet u een goede reden hebben als u de huur wilt opzeggen. Voor een huurder kan het kort huren van bedrijfsruimte gunstig zijn, als hij net gestart is met zijn bedrijf. Wilt u een andere huurtermijn voor bedrijfsruimte afspreken dan de gebruikelijke vijf jaar? Dan moet u daarvoor toestemming vragen bij de rechtbank. Een advocaat kan u advies geven.

Huurovereenkomst voor een normale termijn

Bepaal voor het aangaan van de huurovereenkomst of u de bedrijfsruimte in de toekomst zelf wilt gebruiken. Het is moeilijk om als verhuurder de huur van een bedrijfsruimte op te zeggen. U moet hier een goede reden voor hebben, want de huurder krijgt huurbescherming. U kunt in de huurovereenkomst een bepaling opnemen. Die is afhankelijk van de soort overeenkomst, en van de reden dat u de ruimte later zelf wilt gebruiken. Stel de huurovereenkomst en die bepaling niet zelf op. Een advocaat weet in welke gevallen u kans maakt om de huur op te zeggen en de bedrijfsruimte zelf te gebruiken.

Kosten advocaat

Met uw advocaat maakt u een heldere afspraak over de werkzaamheden en het tarief. Dat kan zijn op basis van een uurtarief of een vast bedrag. Tarieven zijn exclusief 21% btw. De afspraken worden door de advocaat vastgelegd in een duidelijke opdrachtbevestiging.

Procedurekosten (griffierecht)

Voor iedere procedure bij de rechtbank of andere instanties betaalt u griffierecht.

Uittreksels

Voor veel procedures zijn uittreksels nodig. Hierbij kunt u denken aan uittreksels uit het persoonsregister van de gemeente of het handelsregister.

Overige kosten

Het kan voorkomen dat er meer informatie moet worden opgevraagd. Bijvoorbeeld een verklaring van een accountant of een deskundige.

Vind direct de juiste advocaat