Een domeinnaam aanvragen

De partij die domeinnamen uitdeelt, is de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De klant verkrijgt een domeinnaam via een provider. Domeinnamen worden vrijgegeven aan de eerste die erom vraagt. Leg daarom zo snel mogelijk een of meer domeinnamen vast. U bent niet geheel vrij om een domeinnaam te kiezen. U mag geen algemene naam zoals ‘aardbei’ kiezen. Ook mag u geen gereserveerd woord zoals ‘homepage’ gebruiken. En u mag geen naam van een gemeente gebruiken, behalve als u namens de gemeente een domeinnaam aanvraagt. Hoe duur de domeinnaam is, hangt van de provider af. Vergelijk daarom verschillende aanbieders.

Geschillen over domeinnamen

Er zijn meerdere soorten geschillen over domeinnamen. Het eerste soort geschil ontstaat als volgt. Een organisatie merkt bij de registratie dat de domeinnaam al in gebruik is van een andere partij of particulier. Maar die andere heeft dat merk niet geregistreerd. Het tweede soort geschil: een andere partij heeft de domeinnaam geregistreerd omdat ze die als merk heeft. Soms gebruikt een andere partij een gedeelte van het merk als domeinnaam. Het derde soort geschil: een gebruikte domeinnaam lijkt veel op het merk van een andere partij. Denk bijvoorbeeld aan google.nl en gogle.nl. Een typefout betekent algauw een andere pagina.

Omgaan met een geschil over de domeinnaam

U heeft een geschil over een domeinnaam. De betrokken andere partij mag de naam blijven gebruiken als die voldoet aan een aantal voorwaarden. Heeft de partij de domeinnaam geregistreerd voordat u uw naam als merk registreerde? Dan kan ze de domeinnaam blijven gebruiken als ze een borgsom betaalt en InterNIC vrijwaart van verantwoordelijkheid en kosten. In dat geval kan de eigenaar de domeinnaam dus behouden. Wel kan er een rechtszaak worden gestart. De rechtbank kan dan alsnog besluiten dat de domeinnaam niet meer gebruikt mag worden. Weigert een partij dit, dan kan een domeinnaam ‘on hold’ (onbereikbaar) gezet worden.

Hoe voorkom je een conflict over de domeinnaam?

Het beste is conflicten voorkomen. Ze kosten tijd, energie en soms ook geld. Zodra u een naam heeft bedacht voor uw bedrijf (of twijfelt tussen namen), leg die dan vast. Bestaat een domeinnaam al, bekijk dan of het een merk betreft of pas uw naam aan. Zoek ook uit of het merk al geregistreerd is. Als u een handelsnaam heeft bedacht, registreer dan de domeinnaam en leg uw naam vast als merk. Neem eventueel contact op met een advocaat over uw situatie en het voorkomen van een conflict.

Kosten advocaat

Met uw advocaat maakt u een heldere afspraak over de werkzaamheden en het tarief. Dat kan zijn op basis van een uurtarief of een vast bedrag. Tarieven zijn exclusief 21% btw. De afspraken worden door de advocaat vastgelegd in een duidelijke opdrachtbevestiging.

Procedurekosten (griffierecht)

Voor iedere procedure bij de rechtbank of andere instanties betaalt u griffierecht.

Uittreksels

Voor veel procedures zijn uittreksels nodig. Hierbij kunt u denken aan uittreksels uit het persoonsregister van de gemeente of het handelsregister.

Overige kosten

Het kan voorkomen dat er meer informatie moet worden opgevraagd. Bijvoorbeeld een verklaring van een accountant of een deskundige.

Vind direct de juiste advocaat