Wat zijn de regels over privacy?

Er zijn heel wat regels voor privacy. De bekendste wet is in dit verband de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Hierin staat hoe partijen moeten omgaan met persoonlijke gegevens en welke voorzorgsmaatregelen ze moeten nemen. Privacy is een recht. Een ander mag er niet zomaar inbreuk op maken. In sommige gevallen botsen rechten met elkaar. Uw werkgever mag niet zomaar bekijken wat u allemaal online doet tijdens uw werk. Maar als hij vermoedt dat u heel andere dingen doet dan waarvoor u bent aangenomen, mag hij wel uw zoekgeschiedenis bekijken.

Hoe voorkomt u problemen met uw privacy?

Het is gemakkelijk gezegd: plaats niets online waarvan u niet wilt dat het verspreid wordt. Maar zo werkt het vaak niet. In het ziekenhuis staan uw gegevens in een dossier. Uw vrienden plaatsen foto’s van u op Facebook. Wees u wel bewust van hackers. Neem voorzorgsmaatregelen als u informatie echt niet online wilt laten verspreiden of delen. Houd die informatie buiten het internet of versleutel uw berichten (encryptie).

Versleuteling

U wilt vertrouwelijke informatie delen met een partij, zonder dat een derde er ongevraagd bij kan komen. Dan kunt u het bericht versleutelen. Alleen met de sleutel, de code, kan het bericht gelezen worden. Er zijn onlineprogramma’s die berichten voor u versleutelen.

Digitale handtekening

Onder een contract wordt een handtekening gezet. Voor lang niet alle overeenkomsten is dit nodig, bij sommige is het verplicht. Online kan gebruik worden gemaakt van een digitale handtekening, dat geldt als extra bewijs dat u de partij was met wie zaken is gedaan. Bij een digitale handtekening wordt een code gemaakt die met een geheime sleutel wordt beschermd. Dit is niet zomaar te kraken en daardoor is het ook niet eenvoudig om een digitale handtekening te vervalsen. Neem contact op met een advocaat als u meent dat uw digitale handtekening is vervalst.

Uw persoonsgegevens online

Vaak deelt u persoonsgegevens online zonder dat u het doorheeft. Bijvoorbeeld als u meedoet aan een prijsvraag en uw naam en adres deelt. Of als u op Facebook een foto van u en uw partner plaatst. Als u iets op internet zet, is het lastig om het er weer af te krijgen. Mensen moeten toestemming geven om iets van hen op internet te zetten. Ze kunnen die toestemming later weer intrekken. Voor informatie in een besloten profiel, bijvoorbeeld een plek waar alleen vrienden bij kunnen, hoeft geen toestemming gevraagd te worden.

Kosten advocaat

Met uw advocaat maakt u een heldere afspraak over de werkzaamheden en het tarief. Dat kan zijn op basis van een uurtarief of een vast bedrag. Tarieven zijn exclusief 21% btw. De afspraken worden door de advocaat vastgelegd in een duidelijke opdrachtbevestiging.

Procedurekosten (griffierecht)

Voor iedere procedure bij de rechtbank of andere instanties betaalt u griffierecht.

Uittreksels

Voor veel procedures zijn uittreksels nodig. Hierbij kunt u denken aan uittreksels uit het persoonsregister van de gemeente of het handelsregister.

Overige kosten

Het kan voorkomen dat er meer informatie moet worden opgevraagd. Bijvoorbeeld een verklaring van een accountant of een deskundige.

Vind direct de juiste advocaat