Wat is een overeenkomst?

Een overeenkomst is in de basis heel simpel. Partij A komt met een voorstel en partij B gaat ermee akkoord. Dat kan om iets heel groots gaan, zoals een huis kopen. Of iets heel kleins, zoals een trui uitlenen aan een vriendin. Het maakt niet uit of het akkoord nu mondeling, via e-mail of op een veiling bereikt wordt. Voor een overeenkomst hoeft geen papier ondertekend te worden. Wel komen er allerlei regels bij kijken. Voor het kopen van een huis gelden bijzondere regels, maar ook voor online kopen zijn regels opgesteld.

Schriftelijke overeenkomst per e-mail

Als u een trui uitleent aan een vriendin, gaat u ook een overeenkomst aan. Hiervoor is geen handtekening nodig. In sommige gevallen is een handtekening wel verplicht, bijvoorbeeld bij het kopen van een huis. In sommige gevallen kan dit ook per e-mail. Er zijn hiervoor vier vereisten. Beide partijen moeten het document kunnen openen en verwerken. (Gebruik daarom een gangbaar programma, zoals Word.) De overeenkomst moet niet zomaar aan te passen zijn. Er moet een datum op staan. En het moet duidelijk zijn wie de partijen zijn. Een digitale handtekening kan dan raadzaam zijn.

Ontbinden van de overeenkomst

U bent online of via e-mail een overeenkomst aangegaan. U kocht bijvoorbeeld een trui bij een webwinkel. Als u online een overeenkomst aangaat, kunt u die ook online ontbinden. U moet er dan op letten dat de andere partij uw verklaring kan inzien. Zet de verklaring dus in een e-mail of een veelgebruikt tekstverwerkingsprogramma, of maak er een pdf van. De verklaring mag niet zomaar aan te passen zijn. Zet er een datum bij en maak duidelijk wie de partijen zijn. In sommige gevallen gelden andere regels en kan ontbinden alleen op papier. Het gaat dan om ingrijpende veranderingen, zoals bij testamenten of afzien van de koop van een huis.

E-mail als bewijs

In een e-mail kunt u een overeenkomst sluiten. U kunt er ook iets in aangeven. Bijvoorbeeld dat de uitgeleende trui in slechte staat is teruggekomen. Of dat u schuld had aan het ongeluk. Een rechter hoeft die e-mailteksten niet te geloven. Maar ze zijn wel bewijs. Als er een digitale handtekening onder staat, is dat nog sterker. Vraag advies aan een advocaat als u in een procedure terechtkomt. Of als u twijfelt aan een e-mail die door de tegenpartij als bewijs wordt getoond.

Vervalste e-mails

Papier kunt u namaken of vervalsen. Dat geldt ook voor een e-mail; vaak is dat zelfs eenvoudiger. De rechter gaat er niet zomaar van uit dat een e-mail vervalst is. U zult dat moeten aantonen. U kunt aanvullend bewijs leveren waaruit blijkt dat de e-mail niet echt is. Wellicht zit er een fout in het e-mailadres. U kunt uw map met verzonden e-mails laten zien. Vraag een advocaat om bijstand als u een procedure start. Hij weet wat uw kansen zijn en waar u op moet letten.

Kosten advocaat

Met uw advocaat maakt u een heldere afspraak over de werkzaamheden en het tarief. Dat kan zijn op basis van een uurtarief of een vast bedrag. Tarieven zijn exclusief 21% btw. De afspraken worden door de advocaat vastgelegd in een duidelijke opdrachtbevestiging.

Procedurekosten (griffierecht)

Voor iedere procedure bij de rechtbank of andere instanties betaalt u griffierecht.

Uittreksels

Voor veel procedures zijn uittreksels nodig. Hierbij kunt u denken aan uittreksels uit het persoonsregister van de gemeente of het handelsregister.

Overige kosten

Het kan voorkomen dat er meer informatie moet worden opgevraagd. Bijvoorbeeld een verklaring van een accountant of een deskundige.

Vind direct de juiste advocaat