Wat is auteursrecht?

U heeft iets zelf gecreëerd: een nieuw lied, een mooie foto, een blog over uw vakantie-ervaringen of een boek. Natuurlijk wilt u niet dat iemand anders uw creatie presenteert alsof hij die zelf heeft gemaakt. Om dat te voorkomen is er het auteursrecht, ook wel bekend als copyright. Alleen de maker zelf mag beslissen over wat er met zijn werk gebeurt. Het auteursrecht beschermt oorspronkelijke creaties tegen misbruik. Zo stimuleert het recht mensen om nieuwe dingen te bedenken.

Wie krijgt het auteursrecht?

Op het moment dat u iets zelf maakt, krijgt u automatisch het auteursrecht daarop. U hoeft zich nergens te melden of te registreren. Verkoopt u uw werk, of overlijdt u, dan gaat het auteursrecht over op de koper of de erfgenaam. Weet u niet zeker of uw werk beschermd is? Neem dan contact op met een advocaat. Hij kan voor u uitzoeken of u het auteursrecht heeft.

Wat kunt u met het auteursrecht?

Met het auteursrecht heeft u twee rechten in handen. Ten eerste mag u uw werk openbaar maken, bijvoorbeeld via internet. Ten tweede mag u uw werk verveelvoudigen. Van uw foto kunt u ansichtkaarten maken, uw boek kunt u via een uitgeverij uitgeven. Anderen moeten u toestemming vragen als ze uw werk openbaar willen maken, vertalen of bewerken. Een website die uw foto’s wil gebruiken, heeft dus ook uw toestemming nodig.

Uw naam moet worden vermeld bij uw werk

Heeft u het auteursrecht heeft op een werk? Dan moet ook uw naam erbij worden vermeld. Dit heet het persoonlijkheidsrecht. Dit recht kunt u niet zomaar overdragen aan een ander, zelfs niet als u uw auteursrecht wél hebt overgedragen. Van het persoonlijkheidsrecht moet u afstand doen. Als u wilt dat een ander na uw overlijden uw persoonlijkheidsrecht krijgt, moet u dat in uw testament zetten.

Inbreuk op het auteursrecht

Gebruikt iemand uw creatie zonder uw toestemming? Dan kunt u daartegen actie ondernemen. Om te beginnen stuurt u een brief waarin u meldt dat u geen toestemming heeft gegeven. U verzoekt de ander om te stoppen met het gebruiken van uw werk. Dit is de makkelijkste en goedkoopste weg naar een oplossing. Verstuur de brief aangetekend en stuur hem eventueel door aan uw advocaat. Dat maakt vaak meer indruk op de andere partij. Als dat niets oplevert, stapt u naar de rechter. Vraag een advocaat advies over de volgende stappen. Op Juridisch.nl vindt u gespecialiseerde juristen.

Kosten advocaat

Met uw advocaat maakt u een heldere afspraak over de werkzaamheden en het tarief. Dat kan zijn op basis van een uurtarief of een vast bedrag. Tarieven zijn exclusief 21% btw. De afspraken worden door de advocaat vastgelegd in een duidelijke opdrachtbevestiging.

Procedurekosten (griffierecht)

Voor iedere procedure bij de rechtbank of andere instanties betaalt u griffierecht.

Uittreksels

Voor veel procedures zijn uittreksels nodig. Hierbij kunt u denken aan uittreksels uit het persoonsregister van de gemeente of het handelsregister.

Overige kosten

Het kan voorkomen dat er meer informatie moet worden opgevraagd. Bijvoorbeeld een verklaring van een accountant of een deskundige.

Vind direct de juiste advocaat