Kies een passende bedrijfsnaam

Een goede bedrijfsnaam is heel belangrijk. Het is de naam die klanten onthouden. Niet iedere bedrijfsnaam – officieel: handelsnaam – is toegestaan. Uw naam mag niet suggereren dat u groter bent dan u eigenlijk bent. Als u alleen werkt, kunt u niet zeggen dat u partners heeft. U mag uw eigen naam gebruiken als (onderdeel van) uw bedrijfsnaam, maar niet als het een overbekende naam is, zoals Bart Smit. Ook mag u niet de naam van een ander gebruiken, ook niet als die persoon daarvoor toestemming geeft.

Sluit verwarring uit

Of een bedrijfsnaam verwarrend is, hangt van de omstandigheden af. Neem een naam als “Joppie schoonmaakmiddel”. Die zou verward kunnen worden met “Joppie vleeswaren”, maar veel minder met “Hercules schoonmaakmiddel”. Is een handelsnaam korter dan een jaar geleden gestopt? Dan kan deze naam nog steeds verwarrend zijn, omdat klanten er nog een beeld bij hebben.

Let ook op de sector

U zoekt uit of uw handelsnaam al wordt gebruikt of mogelijk verwarrend is. Tijdens uw onderzoek ziet u ook in welke sector het bedrijf actief is. Ook als het bedrijf in een hele andere sector opereert, kan er nog sprake zijn van verwarring. Bij zeer bekende handelsnamen als Nike of Adidas maakt het niet meer uit in welke sector u gaat werken. Er is in dat geval vrijwel altijd sprake van verwarring.

De vestigingsplaats is van belang

Als u een soortgelijke handelsnaam vindt, dan komt u er ook eenvoudig achter waar dat bedrijf is gevestigd. Ook de werkingssfeer van het bedrijf is van belang. U moet dus achterhalen waar de mogelijke klanten zitten. Omdat klantenwerving steeds meer online gaat, kan een kleine slager in Maastricht met een webshop opeens een concurrent zijn van een slager in Leeuwarden.

Gebruikt een buitenlands bedrijf dezelfde naam?

U heeft een goede naam gevonden, maar blijkbaar is er een bedrijf in het buitenland met dezelfde naam. Als dat bedrijf bekend is in Nederland, kan er verwarring ontstaan. U mag geen inbreuk maken op de handelsnaam van het andere bedrijf. Werkt het buitenlandse bedrijf enkel in één regio, dan is er waarschijnlijk weinig aan de hand. Maar opereert de onderneming in meer landen, dan kan er verwarring optreden. Bespreek met uw advocaat of uw handelsnaam mogelijk tot verwarring leidt.

Kosten advocaat

Met uw advocaat maakt u een heldere afspraak over de werkzaamheden en het tarief. Dat kan zijn op basis van een uurtarief of een vast bedrag. Tarieven zijn exclusief 21% btw. De afspraken worden door de advocaat vastgelegd in een duidelijke opdrachtbevestiging.

Procedurekosten (griffierecht)

Voor iedere procedure bij de rechtbank of andere instanties betaalt u griffierecht.

Uittreksels

Voor veel procedures zijn uittreksels nodig. Hierbij kunt u denken aan uittreksels uit het persoonsregister van de gemeente of het handelsregister.

Overige kosten

Het kan voorkomen dat er meer informatie moet worden opgevraagd. Bijvoorbeeld een verklaring van een accountant of een deskundige.

Vind direct de juiste advocaat