Wat is intellectueel eigendom?

Als u iets zelf creëert – een boek, een tekst, een softwaresysteem – is dat uw intellectuele eigendom. Dat begrip dekt verschillende rechten, waaronder het auteursrecht en het merkenrecht. Het auteursrecht krijgt u automatisch op het moment dat u uw werk heeft voltooid. U hoeft er niets voor te doen. Andere rechten, bijvoorbeeld het merkenrecht, gelden pas op het moment dat u uw product of merk registreert. Zowel het auteursrecht als het merkenrecht beschermt u tegen ongewenst gebruik of aantasting van uw creaties.

Wat kunt u doen tegen een inbreuk op uw intellectueel eigendom?

U komt erachter dat iemand uw werk, bijvoorbeeld een foto of een filmpje, gebruikt zonder uw toestemming. Wat kunt u daartegen doen? Spreek de persoon allereerst aan op het gebruik zonder toestemming. Dat is het makkelijkst, snelst en goedkoopst. Stuur een aangetekende brief, als u het adres kent. Daarin verzoekt u hem te stoppen met het gebruik van uw werk. Misschien wist hij niet eens dat hij inbreuk maakte op uw recht. Als hij ermee doorgaat, kunt u naar de rechter stappen.

Naar de rechter in zaken over intellectueel eigendom

Als u er samen niet uitkomt, kunt u een advocaat vragen een aangetekende brief te versturen. Dat maakt meestal meer indruk. Leidt dat niet tot een oplossing? Dan moet u naar de rechter. Als er echt snel moet worden ingegrepen, start u een kort geding. In andere gevallen begint u een gewone procedure bij de rechter.

Als u een spoedeisend belang heeft

U heeft ontdekt dat op de cover van een tijdschrift uw eigen tekening komt te staan. Het tijdschrift verschijnt over een paar dagen. Uw belang is dan zo dringend dat u een spoedprocedure kunt starten. Ook in andere spoedeisende gevallen kunt u een kort geding aanspannen. U heeft hiervoor een advocaat nodig. In het kort geding eist u een verbod op de inbreuk, een voorschot op de schadevergoeding en een vergoeding van de proceskosten. Denkt u dat u een spoedeisend belang heeft? Neem dan direct contact op met een advocaat.

Verzoeken om een schadevergoeding

Er is een foto van u gepubliceerd in een tijdschrift. Heel vervelend, want u kunt het niet meer ongedaan maken. In dat geval kunt u om een schadevergoeding verzoeken. Als u alleen een schadevergoeding wilt tot een bedrag van 25 duizend euro, stapt u naar de kantonrechter. Wilt u een hogere schadevergoeding en een uitspraak van de rechter over de inbreuk? Dan start u een procedure bij de civiele rechter. Hiervoor heeft u een advocaat nodig. Neem contact op met een jurist om uw zaak te bespreken.

Kosten advocaat

Met uw advocaat maakt u een heldere afspraak over de werkzaamheden en het tarief. Dat kan zijn op basis van een uurtarief of een vast bedrag. Tarieven zijn exclusief 21% btw. De afspraken worden door de advocaat vastgelegd in een duidelijke opdrachtbevestiging.

Procedurekosten (griffierecht)

Voor iedere procedure bij de rechtbank of andere instanties betaalt u griffierecht.

Uittreksels

Voor veel procedures zijn uittreksels nodig. Hierbij kunt u denken aan uittreksels uit het persoonsregister van de gemeente of het handelsregister.

Overige kosten

Het kan voorkomen dat er meer informatie moet worden opgevraagd. Bijvoorbeeld een verklaring van een accountant of een deskundige.

Vind direct de juiste advocaat