De aandeelhoudersovereenkomst

Een aandeelhoudersovereenkomst wordt opgesteld tussen de aandeelhouders van een vennootschap, denk daarbij aan de oprichters van een bv of een nv. Veel ondernemers denken dat het opstellen van de aandeelhoudersovereenkomst niet zoveel voorstelt. Maar fouten in de overeenkomst kunnen later veel problemen opleveren. In de overeenkomst kunt u opnemen wat u wilt, zolang het niet in strijd is met de wet. De aandeelhoudersovereenkomst wordt niet openbaar gemaakt, andere mensen kunnen de overeenkomst dus niet inzien. Omdat er zoveel bij komt kijken, is het verstandig om een advocaat in te schakelen bij het opstellen van de overeenkomst.

Wat staat er in de aandeelhoudersovereenkomst?

De statuten stelt u op bij de notaris bij de oprichting van de BV. De aandeelhoudersovereenkomst hoeft u niet bij de notaris op te stellen, u kunt dat ook zelf doen of met de hulp van een advocaat. De aandeelhoudersovereenkomst zorgt ervoor dat de regels in de statuten worden gevolgd bij de bedrijfsvoering. In de overeenkomst wordt onder meer opgenomen hoe de bestuurders en commissarissen worden benoemd en ontslagen, de verhouding van het aantal stemmen tussen de aandeelhouders, wanneer er besluiten worden genomen, hoe de aandeelhoudersovereenkomst kan worden gewijzigd en wat de regels zijn als de aandelen worden verkocht.

Hoe worden besluiten genomen?

In iedere aandeelhoudersovereenkomst wordt opgenomen hoe besluiten genomen worden. De bekendste manieren zijn om met een gewone meerderheid van de stemmen te beslissen (50 + 1) of met een gekwalificeerde meerderheid, bijvoorbeeld 67% van de stemmen. Soms wordt opgenomen dat voor bepaalde beslissingen een ander aantal stemmen nodig is. Er moet dan wel duidelijk worden opgenomen voor wat voor beslissingen een ander aantal stemmen nodig is. Bijvoorbeeld: bij de verkoop van aandelen moet iedereen instemmen. Neemt u niet op in welke gevallen een andere hoeveelheid stemmen nodig is, dan kunnen conflicten ontstaan.

Als een aandeelhouder wil opstappen

Aanbevolen wordt om een exit-strategie in de aandeelhoudersovereenkomst op te nemen. Dit is voor het geval een aandeelhouder ermee wilt stoppen. In de exit-regeling staat hoe aandelen worden verkocht, aan wie en binnen welke periode. Ook moet zijn opgenomen wie de prijs bepaalt van de aandelen. Als er geen exit-strategie in de aandeelhoudersovereenkomst staat, kan het vertrek van een aandeelhouder de start zijn van een lange procedure bij de rechter..

Niet concurreren met het eigen bedrijf

Na een aantal jaar besluit een van de aandeelhouders om een eigen onderneming te starten. En met die onderneming betreedt hij dezelfde markt, hij wordt eigenlijk een concurrent van zijn eigen en jullie bedrijf. Om deze situatie te voorkomen, kunt u een non-concurrentiebeding opnemen in de aandeelhoudersovereenkomst. Dit voorkomt de situatie dat een aandeelhouder gaat concurreren met het bedrijf. Het beding wordt waarschijnlijk alleen nagekomen als er ook een boete hangt aan het concurreren. Overleg met een advocaat over de hoogte van deze boete.

Kosten advocaat

Met uw advocaat maakt u een heldere afspraak over de werkzaamheden en het tarief. Dat kan zijn op basis van een uurtarief of een vast bedrag. Tarieven zijn exclusief 21% btw. De afspraken worden door de advocaat vastgelegd in een duidelijke opdrachtbevestiging.

Procedurekosten (griffierecht)

Voor iedere procedure bij de rechtbank of andere instanties betaalt u griffierecht.

Uittreksels

Voor veel procedures zijn uittreksels nodig. Hierbij kunt u denken aan uittreksels uit het persoonsregister van de gemeente of het handelsregister.

Overige kosten

Het kan voorkomen dat er meer informatie moet worden opgevraagd. Bijvoorbeeld een verklaring van een accountant of een deskundige.

Vind direct de juiste advocaat