Wat is een samenwerkingsovereenkomst?

Een samenwerkingsovereenkomst stelt u op als u met een of meerdere partners een project start. In deze overeenkomst schrijft u op hoe u het plan of project wilt laten slagen en hoe wordt omgegaan met tegenslagen. Het is van belang dat iedereen de overeenkomst nakomt, dus iedereen moet zich kunnen vinden in de overeenkomst.

Wat staat er in een samenwerkingsovereenkomst?

In een samenwerkingsovereenkomst schrijft u op wat u gaat doen en hoe u omgaat met tegenvallers. Vermeld duidelijk wat u van elkaar verwacht. Zorgt de ene partner voor het geld en gaat de andere partner over de uitvoering? U vermeldt ook wat er niet bij de samenwerking hoort. Verder geeft u aan of en hoeveel geld er wordt ingebracht. Maak goede afspraken over hoe omgaan wordt met ziekte. Onderzoek van te voren wat de risico’s zijn en vermeld waarvoor u aansprakelijk bent. Houd ook de wettelijke regels in de gaten. Gaat het om een internationale samenwerking, dan zijn er ook buitenlandse regels van toepassing. Heel belangrijk is dat er goede afspraken zijn over het beëindigen van de samenwerking. Vraag een advocaat of hij u kan helpen bij het opstellen van de overeenkomst.

Wat als een van de partijen de samenwerkingsovereenkomst niet nakomt?

Jullie zijn al een tijdje bezig met het project en steeds vaker komt een van de partners de afspraken niet na. Dat is frustrerend, want de voortgang van het project komt in gevaar. Hoe u hiermee omgaat, hangt af van wat is afgesproken in de samenwerkingsovereenkomst. U kunt opgenomen hebben dat de andere partij zijn verplichtingen altijd moet nakomen. Een optie kan ook zijn dat in zo’n geval de overeenkomst wordt ontbonden, dat betekent het einde van de samenwerking. Of u ontvangt een schadevergoeding. Vooraf duidelijke regels over de samenwerking opstellen, is erg belangrijk.

Kosten advocaat

Met uw advocaat maakt u een heldere afspraak over de werkzaamheden en het tarief. Dat kan zijn op basis van een uurtarief of een vast bedrag. Tarieven zijn exclusief 21% btw. De afspraken worden door de advocaat vastgelegd in een duidelijke opdrachtbevestiging.

Procedurekosten (griffierecht)

Voor iedere procedure bij de rechtbank of andere instanties betaalt u griffierecht.

Uittreksels

Voor veel procedures zijn uittreksels nodig. Hierbij kunt u denken aan uittreksels uit het persoonsregister van de gemeente of het handelsregister.

Overige kosten

Het kan voorkomen dat er meer informatie moet worden opgevraagd. Bijvoorbeeld een verklaring van een accountant of een deskundige.

Vind direct de juiste advocaat