Wat is een bv?

Een bv, de afkorting van besloten vennootschap, is een rechtsvorm van een onderneming. Het kenmerk van deze rechtsvorm is dat u slechts beperkt aansprakelijk bent voor schulden van het bedrijf. Het woord besloten betekent dat de aandelen van het bedrijf op naam staan. Ze kunnen dus niet zomaar van iemand anders worden en worden dus niet verhandeld op een beurs. Een bv wordt opgericht bij de notaris. Hij maakt een oprichtingsakte. Hierin staat onder meer wat de naam van de bv is, in welke plaats de bv gevestigd wordt, wat de doelstellingen zijn, wie de aandeelhouders zijn, het aandelenkapitaal en het aantal aandelen.

De aansprakelijkheid bij een bv

Het voordeel van een bv boven een eenmanszaak of vennootschap onder firma is dat de aansprakelijkheid bij een bv beperkt is. Dit betekent dat u een schuldeiser niet met uw eigen geld moet betalen als de bv geen geld heeft. De eigenaar of eigenaren van een bv zijn aandeelhouders. Bent u de directeur-grootaandeelhouder, dan moet u bij schulden van de bv maximaal het bedrag betalen dat u voor de aandelen heeft betaalt.

De belastingregels bij een bv

Bij een bv betaalt u ieder boekjaar een bedrag over de winst die gemaakt is. Dit is de vennootschapsbelasting. Voor de aandeelhouders en de bestuurders zijn er ook nog andere fiscale regels. Bent u bestuurder van de bv en heeft u meer dan 5% van de aandelen, dan bent u directeur-grootaandeelhouder. De BV heeft dan de verplichting om een marktconform loon te betalen. Op dit moment is dat €45.000, - per jaar, tenzij de DGA aannemelijk kan maken dat een lager loon gebruikelijk is.

De voordelen en nadelen van een bv

Een bv heeft voor- en nadelen. Een voordeel is dat een bv kan worden opgericht met een startkapitaal van 1 eurocent. Een bv kan door een of meerdere personen worden gestart. Verder heeft u de mogelijkheid om personeel in dienst te nemen. Daarnaast bent u beperkt aansprakelijk. Ook bent u onder bepaalde voorwaarden verzekerd voor de sociale verzekeringen. De nadelen zijn dat u oprichtingskosten betaalt. Verder betaalt u relatief veel belasting bij een lage winst. Ook heeft u minder belastingvoordelen dan bij bijvoorbeeld een eenmanszaak.

Het oprichten van een bv

Een bv oprichten is wat omslachtiger dan het starten van een eenmanszaak. Voor het oprichten van een bv gaat u naar de notaris. De notaris stelt de notariële oprichtingsakte en de statuten op. Als de bv is opgericht ontvangt u een KvK-nummer. Van de belastingdienst krijgt u een btw-nummer. Vervolgens kunt u een zakelijke bankrekening openen en stort u de aandelen vol. Mochten er wijzigingen optreden, dan moet u de statuten aanpassen.

Kosten advocaat

Met uw advocaat maakt u een heldere afspraak over de werkzaamheden en het tarief. Dat kan zijn op basis van een uurtarief of een vast bedrag. Tarieven zijn exclusief 21% btw. De afspraken worden door de advocaat vastgelegd in een duidelijke opdrachtbevestiging.

Procedurekosten (griffierecht)

Voor iedere procedure bij de rechtbank of andere instanties betaalt u griffierecht.

Uittreksels

Voor veel procedures zijn uittreksels nodig. Hierbij kunt u denken aan uittreksels uit het persoonsregister van de gemeente of het handelsregister.

Overige kosten

Het kan voorkomen dat er meer informatie moet worden opgevraagd. Bijvoorbeeld een verklaring van een accountant of een deskundige.

Vind direct de juiste advocaat