Een vennootschap onder firma

De vennootschap onder firma, ook bekend als de vof, is de rechtsvorm voor een bedrijf dat u start samen met één of meer ondernemers. Alle vennoten brengen iets in bij het starten van de onderneming. Dit kan zijn geld, maar ook goederen of arbeid. Bekende vof-voorbeelden zijn fysiotherapie- en huisartsenpraktijken. De therapeuten en artsen opereren in een gezamenlijke praktijk en brengen allemaal arbeid in (het genezen van mensen). Er is dus geen startkapitaal nodig. Daarom kiezen veel starters voor deze rechtsvorm. Het verschil met de eenmanszaak is dat er meer dan één eigenaar is.

Het oprichten van een vennootschap onder firma

Voor het oprichten van een vennootschap onder firma is geen startkapitaal nodig. U meldt zich online aan bij de Kamer van Koophandel (KvK) en maakt een afspraak voor de oprichting. Als de KvK uw onderneming heeft ingeschreven, bestaat de vof. De gegevens worden automatisch doorgestuurd naar de belastingdienst. Van de KvK ontvangt u een KvK-nummer, van de belastingdienst een btw-nummer. Met de andere eigenaren maakt u afspraken over onder meer het verdelen van de winst, de bedrijfsvoering en het omgaan met conflicten. Leg dit schriftelijk vast, eventueel met de hulp van een advocaat.

De aansprakelijkheid bij een vennootschap onder firma

Bij een vennootschap onder firma bent u bij schulden aansprakelijk met uw privévermogen. Dit betekent dat als de vof geen geld heeft om de schulden te betalen, schuldeisers kunnen kijken naar uw eigen vermogen. Bijvoorbeeld uw spaargeld. Ook als een andere eigenaar de schuld heeft gemaakt, bent u medeaansprakelijk. Dit kan hele nare gevolgen hebben. Bijvoorbeeld als u getrouwd bent in gemeenschap van goederen: de schuldeisers kunnen dan ook kijken of uw partner vermogen heeft waarmee de schuld betaald kan worden. Financiële problemen in de privésfeer hebben geen effect op de andere eigenaren.

De vennootschap onder firma en de belastingdienst

Na het oprichten van een vennootschap onder firma krijgt u, en de andere eigenaren ook, te maken met de belastingdienst. Iedereen moet inkomstenbelasting betalen over de winst. Voordeel van een vof is dat er veel regelingen zijn voor vermindering van de kosten. Dit zijn onder meer de ondernemersaftrek en de investeringsaftrek. Laat u vooraf door een advocaat informeren over de fiscale regelingen en verplichtingen.

e man-vrouwfirma

De man-vrouwfirma is een vennootschap onder firma tussen gehuwde - of geregistreerde partners. Als allebei de partners volgens de belastingdienst zelfstandig ondernemer zijn, dan heeft u recht op dubbel belastingvoordeel. Het nadeel van deze ondernemingsvorm is dat u met uw privévermogen aansprakelijk bent voor eventuele schulden.

Kosten advocaat

Met uw advocaat maakt u een heldere afspraak over de werkzaamheden en het tarief. Dat kan zijn op basis van een uurtarief of een vast bedrag. Tarieven zijn exclusief 21% btw. De afspraken worden door de advocaat vastgelegd in een duidelijke opdrachtbevestiging.

Procedurekosten (griffierecht)

Voor iedere procedure bij de rechtbank of andere instanties betaalt u griffierecht.

Uittreksels

Voor veel procedures zijn uittreksels nodig. Hierbij kunt u denken aan uittreksels uit het persoonsregister van de gemeente of het handelsregister.

Overige kosten

Het kan voorkomen dat er meer informatie moet worden opgevraagd. Bijvoorbeeld een verklaring van een accountant of een deskundige.

Vind direct de juiste advocaat