Wat is een fusie of bedrijfsovername?

U heeft een bedrijf en u overweegt dat uw bedrijf met een ander bedrijf samen verder gaat. Er zijn dan zijn twee mogelijkheden: een fusie of een bedrijfsovername. Een fusie houdt in dat de bedrijven samengaan en dat u afspraken maakt over hoe u samen verder gaat. Bij een bedrijfsovername koopt het ene bedrijf het andere bedrijf op. De eigenaar van het kopende bedrijf besluit hoe de twee gezamenlijke bedrijven als één bedrijf worden voortgezet. Als u wilt samenwerken vanwege het uitvoeren van één economische activiteit, dan is een joint venture interessant.

Wanneer mag uw bedrijf fuseren?

Fuseren mag niet altijd. Er zijn regels aan verbonden. Fuseren mag alleen als het andere bedrijf dezelfde rechtsvorm heeft. Een BV mag fuseren met een BV en een NV mag fuseren met een NV. Maar een NV mag niet fuseren met een BV. Als uw bedrijf ontbonden is, dus niet meer bestaat volgens de rechter, dan kan het bedrijf ook niet fuseren. Ook als u in een faillissementsprocedure zit, mag u niet fuseren.

Zo regelt u een fusie

Een fusie begint met een fusievoorstel. Hierin neemt u op wie de partijen zijn die willen fuseren, wat de rechtsvorm is van de bedrijven, waar ze gevestigd zijn en hoe het bestuur waarschijnlijk wordt samengesteld. Dit fusievoorstel wordt vastgelegd in het Handelsregister. Afhankelijk van uw rechtsvorm levert u ook de jaarrekeningen en jaarverslagen in. Pas als het fusievoorstel minimaal zes maanden in het openbaar is ingeschreven bij het Handelsregister, mag de notaris de fusie geldig verklaren. Uitzondering hierop is als er bezwaren zijn binnengekomen.

Het melden van een fusie of overname

Een fusie of overname hoeft niet altijd te worden gemeld bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Alleen als het gaat om grote bedrijven moet er vooraf een melding worden gemaakt . De grootte wordt gemeten aan de omzet. U heeft gezamenlijk een netto jaaromzet van meer dan € 150.000.000,-. Of minimaal twee bedrijven die deelnemen aan de fusie of overname hebben binnen Nederland een netto jaaromzet van € 30.000.000,- of meer. Pas als de ACM goedkeuring heeft gegeven, mag uw bedrijf overgenomen worden of fuseren.

Wanneer wordt een fusie of overname tegengehouden?

U heeft uw fusie of overname gemeld bij de Autoriteit Consument en Markt. Het ACM beoordeelt of uw bedrijf na de fusie of overname zo groot is dat het invloed heeft op de concurrentie. Is dit het geval, dan krijgt u geen toestemming. Als u een fusie of overname niet heeft gemeld als u dit verplicht bent of u zet uw plannen ondanks een negatief besluit toch door, dan krijgt u een boete van de ACM. Vraag voordat u een fusie of overname wilt uitvoeren advies aan bij een advocaat.

Kosten advocaat

Met uw advocaat maakt u een heldere afspraak over de werkzaamheden en het tarief. Dat kan zijn op basis van een uurtarief of een vast bedrag. Tarieven zijn exclusief 21% btw. De afspraken worden door de advocaat vastgelegd in een duidelijke opdrachtbevestiging.

Procedurekosten (griffierecht)

Voor iedere procedure bij de rechtbank of andere instanties betaalt u griffierecht.

Uittreksels

Voor veel procedures zijn uittreksels nodig. Hierbij kunt u denken aan uittreksels uit het persoonsregister van de gemeente of het handelsregister.

Overige kosten

Het kan voorkomen dat er meer informatie moet worden opgevraagd. Bijvoorbeeld een verklaring van een accountant of een deskundige.

Vind direct de juiste advocaat