Wanneer werkt mediation bij een zakelijk geschil?

Mediation kan eigenlijk bij ieder zakelijk geschil helpen. Het maakt niet uit waaruit het conflict voortkomt of wat voor karakter u heeft. Er zijn wel een aantal voorwaarden om mediation te laten werken. U en degene met wie u een geschil heeft, moeten vrijwillig kiezen voor mediation. U heeft allebei het voornemen om door gesprekken tot een oplossing te komen. Als u het probleem niet wilt oplossen of de andere partij wil dat niet, dan is er geen mediation mogelijk. Ook wilt u beiden actief op zoek gaan naar een oplossing en u spant zich daarvoor in.

De voordelen van mediation bij een zakelijk conflict

Mediation heeft allemaal voordelen ten opzichte van een procedure bij de rechter. Zo is mediation vaak een heel stuk goedkoper. U betaalt allebei een deel van de kosten, tenzij het gaat om een arbeidsconflict. Dan betaalt de werkgever meestal. Ook is mediation een snel traject. Hiermee voorkomt u misschien ook nieuwe zakelijke conflicten in de toekomst omdat u weet wat de oorzaak van het conflict is. Bij mediation gaat u zelf op zoek naar een oplossing. Hierdoor is de oplossing vaker gericht op een goede relatie op langere termijn in plaats van op een uitspraak over een geschil.

Zo gaat mediation bij een zakelijk geschil in zijn werk

Mediation start met een telefonisch gesprek om kennis te maken. Daarna wordt met de partijen afzonderlijk een gesprek gevoerd. Vervolgens komen de partijen samen voor een aantal gesprekken. Bij de laatste sessie worden de afspraken in een overeenkomst gezet en ondertekend. De afspraken die u maakt, maakt u samen. Afspraken worden alleen gemaakt als u het er allebei mee eens bent. Mediation heeft vaak weinig sessies nodig, over het algemeen zijn 3 tot 5 sessies voldoende om tot een oplossing te komen. Hierdoor kunt u het conflict snel achter u laten en in de toekomst wellicht gelijksoortige conflicten voorkomen.

De spelregels van mediation

Tijdens de sessies bespreekt u alles wat u wilt bespreken. Erg belangrijk is dat u en uw partner de gesprekken geheimhouden. Dit spreekt u ook van te voren af. De gesprekken vinden plaats op basis van vertrouwen. Als u mediation niet meer ziet zitten, of als u het idee heeft dat deze niets oplost, dan kunt u direct stoppen met de sessies. Heeft u het gevoel dat u in het nadeel bent? Maak dit direct bespreekbaar.

Kosten advocaat

Met uw advocaat maakt u een heldere afspraak over de werkzaamheden en het tarief. Dat kan zijn op basis van een uurtarief of een vast bedrag. Tarieven zijn exclusief 21% btw. De afspraken worden door de advocaat vastgelegd in een duidelijke opdrachtbevestiging.

Procedurekosten (griffierecht)

Voor iedere procedure bij de rechtbank of andere instanties betaalt u griffierecht.

Uittreksels

Voor veel procedures zijn uittreksels nodig. Hierbij kunt u denken aan uittreksels uit het persoonsregister van de gemeente of het handelsregister.

Overige kosten

Het kan voorkomen dat er meer informatie moet worden opgevraagd. Bijvoorbeeld een verklaring van een accountant of een deskundige.

Vind direct de juiste advocaat