Naar de rechter

U heeft een voortslepend geschil met een medewerker, consument of huurder en u wilt duidelijkheid. Daarom besluit u om naar de rechter te gaan. U start een procedure tegen een andere partij. U bent dan de eiser en de andere partij is de gedaagde. Niet alleen ondernemers kunnen een procedure starten. Ook verenigingen, stichtingen en consumenten kunnen naar de rechter stappen. Een uitspraak van de rechter is bindend. Dit betekent dat u en de tegenpartij zich aan de uitspraak moeten houden. Afhankelijk van uw geschil gaat u naar de kantonrechter of de civiele rechter. Bijstand door een advocaat is niet altijd verplicht, maar meestal wel aan te raden.

De kantonrechter

Of u naar de kantonrechter gaat of de civiele rechter hangt af van het type zaak. Bij de kantonrechter komt u als u een zaak heeft met een waarde tot € 25.000,-. U heeft bijvoorbeeld een rekening van € 8.000,- naar aan klant gestuurd en na een aanmaning nog geen geld ontvangen. Andere zaken waarvoor u naar de kantonrechter gaat, hebben te maken met arbeidsrecht, huurrecht, lichte strafzaken, consumentenkoop en consumentenkrediet. Als u naar de kantonrechter gaat, is bijstand door een advocaat niet verplicht. Omdat u niet voor niets naar de rechter gaat, is bijstand door een advocaat wel verstandig.

De civiele rechter

Naar de civiele rechter gaat u als uw zaak een waarde heeft van € 25.000,- of hoger. De civiele rechter doet ook uitspraken over faillissementen. Gaat u naar een civiele rechter, dan is bijstand door een advocaat verplicht.

U bent het niet eens met de uitspraak van de rechter

U bent bij de rechter geweest, de kantonrechter of de civiele rechter, en deze heeft een beslissing genomen. Helaas ziet de rechter uw zaak anders dan u en zijn beslissing valt voor u negatief uit. U bent het er niet mee eens en wilt een andere rechter om een oordeel vragen. Dat kan als uw zaak een waarde heeft boven de € 1.750,-. U gaat dan in hoger beroep bij het gerechtshof. Het gerechtshof bekijkt uw zaak opnieuw. Bij het gerechtshof is bijstand van een advocaat altijd verplicht.

Kosten en rechtsbijstand

Een procedure voeren, is vaak niet gratis. Als u de zaak wint, kan de rechter oordelen dat de tegenpartij alle kosten moet betalen. Soms bepaalt hij dat u alsnog de kosten deelt met de tegenpartij. De kosten die u maakt, is voor het griffierecht. Griffierecht is een bedrag voor de kosten van de procedure. Dit bedrag is afhankelijk van de zaak. Daarnaast betaalt u de kosten voor de bijstand door een advocaat. Als uw inkomen laag is, komt u misschien in aanmerking voor een subsidie op de rechtsbijstand. In dat geval neemt de overheid een deel van uw kosten op zich. Deze subsidie geldt niet als het geschil te maken heeft met uw bedrijf.

Kosten advocaat

Met uw advocaat maakt u een heldere afspraak over de werkzaamheden en het tarief. Dat kan zijn op basis van een uurtarief of een vast bedrag. Tarieven zijn exclusief 21% btw. De afspraken worden door de advocaat vastgelegd in een duidelijke opdrachtbevestiging.

Procedurekosten (griffierecht)

Voor iedere procedure bij de rechtbank of andere instanties betaalt u griffierecht.

Uittreksels

Voor veel procedures zijn uittreksels nodig. Hierbij kunt u denken aan uittreksels uit het persoonsregister van de gemeente of het handelsregister.

Overige kosten

Het kan voorkomen dat er meer informatie moet worden opgevraagd. Bijvoorbeeld een verklaring van een accountant of een deskundige.

Vind direct de juiste advocaat