U ontvangt of betaalt partneralimentatie. Deze heeft u samen met uw ex-partner afgesproken of misschien heeft de rechter deze voor u vastgesteld. Verandert er iets in uw financiële situatie? Dan kan het voorkomen dat de alimentatie niet meer redelijk is. Deze moet dan hoger of lager worden. Bijvoorbeeld wanneer u te maken krijgt met ontslag of een huurverhoging kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van de alimentatie. U kunt uw alimentatie dan samen met uw ex-partner laten wijzigen via een mediator. Komt u er samen niet uit? Dan kiest u een een geschikte advocaat die u daarbij helpt. Op Juridisch.nl leest u meer over het wijzigen van partneralimentatie en vindt u de advocaat of mediator die het voor u regelt.

Hoe werkt partneralimentatie wijzigen?

1. Maak een online alimentatieberekeing

Op www.scheidingsinformatie.nl/alimentatie/extra/online-alimentatie-berekenen vindt u een handige rekentool. Komt hier een ander bedrag uit dan u nu betaalt of ontvangt? Dan kunt u mogelijk de alimentatie laten wijzigen.

2. Vertel het uw partner

U wilt een ander bedrag aan alimentatie. Het is belangrijk dat u dit eerst aan uw partner vertelt. Vertel duidelijk waarom u het bedrag wilt wijzigen. Geef uw partner de tijd om aan de nieuwe situatie te wennen. Neem geen overhaaste beslissingen.

3. Kies een advocaat

Kies de advocaat die bij u past. Op Juridisch.nl vindt u altijd een geschikte advocaat bij u in de buurt. De advocaat informeert u over alle papieren die nodig zijn om de alimentatieberekening te maken en de alimentatie te laten wijzigen. Ook beoordeelt de advocaat of u recht heeft op wijziging op grond van de wet. Wilt u toch liever samen de nieuwe alimentatie afspreken? Kies dan samen voor een mediator.

4. Maak afspraken

Uw advocaat helpt u bij het maken van afspraken met uw ex-partner. Het kan zijn dat uw ex ook een advocaat in de arm neemt. Heeft u minderjarige kinderen? Dan moet de kinderalimentatie mogelijk ook opnieuw berekend worden.

5. Wijzig de partneralimentatie

Zijn alle afspraken gemaakt? Dan maakt u een overeenkomst. Uw advocaat stuurt de overeenkomst naar de rechter om te bekrachtigen. Lukt het niet om het beiden eens te worden? Dan stuurt uw advocaat een brief naar de rechter met het verzoek om de partneralimentatie te wijzigen en een beslissing te nemen. De advocaat van uw ex-partner mag hierop reageren (verweerschrift). Op de zitting bij de rechter kan een toelichting worden gegeven. Daarna beslist de rechter.

6. Afwikkeling

Bent u het allentwee eens met de uitspraak? Dan hoeft u verder niets te doen. Het nieuwe bedrag wordt betaald en de schriftelijke uitspraak van de rechter is bindend. Bent u het niet eens met de uitspraak? Dan kunt u in hoger beroep gaan.

Wat kost partneralimentatie wijzigen?

Kosten advocaat

U maakt met de advocaat een afspraak over het tarief. Dat kan zijn op basis van een uurtarief, een vast bedrag of met subsidie.

Procedurekosten (griffierecht)

Voor iedere procedure bij de rechtbank of andere instanties betaalt u griffierecht. Rechtspraak is in Nederland niet gratis. Het griffierecht is lager als u in aanmerking komt voor subsidie. Het griffierecht is lager als u in aanmerking komt voor subsidie.

Uittreksels

Voor veel procedures zijn uittreksels nodig. Bijvoorbeeld als u gaat scheiden. Hierbij kunt u denken aan uittreksels uit het persoonsregister van de gemeente. Gemiddeld kosten uittreksels 10 – 15 euro per stuk. De kosten verschillen per gemeente.

Benieuwd naar de kosten?

Gebruik onze rekentool en ontdek binnen een paar klikken of u in aanmerking komt voor subsidie van de advocaatkosten.

Handig om te weten

Kan mijn ex-partner de wijziging in alimentatie weigeren?

Uw ex-partner hoeft niet zonder meer akkoord te gaan met uw verzoek. Hij of zij kan dan een verweerschrift indienen en een tegenberekening laten maken. Bijvoorbeeld wanneer uw ex-partner van mening is dat zijn/haar draagkracht niet voldoende is of dat uw behoefte voor de wijziging niet redelijk is.

In welke situaties kan ik een wijziging in partneralimentatie aanvragen?

Een wijziging in partneralimentatie kunt u alleen aanvragen bij gebeurtenissen die invloed hebben op uw inkomen of draagkracht. Denk daarbij aan ontslag, werkloosheid, hogere woonlasten, pensionering, trouwen, samenwonen of ander geregistreerd partnerschap, of overlijden. Ook kan de zorg voor de kinderen ineens naar de andere partner gaan en deze krijgt dan met extra kosten te maken.

Heeft de hoogte van partneralimentatie invloed op de kinderalimentatie?

Nee, een verandering in de partneralimentatie hoeft niet te betekenen dat de kinderalimentatie wijzigt. Andersom is dit anders. De kinderalimentatie die moet worden betaald, kan invloed hebben op de draagkracht van de ex-partner die de partneralimentatie betaalt.

Wijziging partneralimentatie als uw situatie verandert

Als de financiële situatie van een van de ex-partners verandert, heeft dat invloed op de alimentatie. Bijvoorbeeld wanneer een van de ex-partners ineens ontslag krijgt en niet meer kan rondkomen. Andersom kan het ook zijn dat een van de twee ineens meer gaat verdienen. Of op een andere wijze er financieel op vooruit gaat. Bijvoorbeeld door te gaan samenwonen met een nieuwe partner en de kosten dus gedeeld worden. Een wijziging van de alimentatie kan alleen aangevraagd worden als er een relevante verandering heeft plaatsgevonden. Denk hierbij aan ontslag, langdurige werkloosheid, ander inkomen door nieuw werk, trouwen of samenwonen, of overlijden.

U wilt minder partneralimentatie betalen

Betaalt u alimentatie aan uw ex-partner? Dan kan een wijziging in uw situatie er soms voor zorgen dat het moeilijk wordt om dat bedrag te blijven betalen. Dat kan bijvoorbeeld wanneer u ontslag heeft gekregen, of hogere woonlasten heeft. Andersom kan het zijn dat uw ex-partner juist een hoger inkomen heeft gekregen. In beide gevallen kunt u een wijziging van de partneralimentatie aanvragen.

U wilt een hogere partneralimentatie ontvangen

Ontvangt u alimentatie van uw ex-partner? Maar komt u hiermee door veranderde omstandigheden moeilijk rond? Vaak gebeurt dit wanneer uw inkomen daalt of u hogere kosten heeft. Dan kunt u een wijziging van de partneralimentatie aanvragen. Een wijziging kunt u ook aanvragen wanneer u weet dat uw ex-partner meer inkomen of lagere kosten heeft. De draagkracht is dan hoger geworden, waardoor u mogelijk recht heeft op meer alimentatie.

Partneralimentatie vervalt definitief bij hertrouwen alimentatiegerechtigde

Als de alimentatiegerechtigde hertrouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of is gaan samenwonen met de nieuwe partner “als waren zij gehuwd”, dan hoeft de ex-partner geen partneralimentatie meer te betalen. Het recht op partneralimentatie vervalt definitief. Van samenwonen met een nieuwe partner “als ware zij gehuwd” is sprake als aan de volgende voorwaarden is voldaan: beide partners wonen samen en hebben een gemeenschappelijke huishouding er is een affectieve relatie tussen samenwonenden, de relatie is duurzaam, beide partners verzorgen elkaar wederzijds (net zoals in een huwelijk).

Zo vraagt u een wijziging in partneralimentatie aan

Om een wijziging in partneralimentatie aan te vragen, heeft u een advocaat of een mediator nodig. Het wijzigen van partneralimentatie is soms best lastig. Bijvoorbeeld wanneer u en uw ex-partner het lastig vinden om met elkaar afspraken te maken. Of wanneer uw trots u in de weg staat en u het simpelweg moeilijk vindt om meer geld te vragen. Wanneer u denkt dat u er samen kunt uitkomen, kunt u een mediator inschakelen. Deze is onpartijdig en kan u adviseren en begeleiden om samen tot afspraken te komen. Komt u er niet samen uit? Dan kiest u een advocaat die u helpt om de alimentatie te wijzigen. De rechter beslist uiteindelijk of de wijziging in alimentatie wordt toegekend.

Veelgestelde vragen

Geen veelgestelde vragen voor dit artikel