Het is de taak van de verhuurder om de woning in goede staat te houden. Daaronder valt het groot onderhoud van de woning, zoals lekkages van het dak, glasschade of houtrot in kozijnen en deuren. U bent zelf verantwoordelijk voor het klein dagelijks onderhoud. Een kraanleertje vervangen of een verstopping verhelpen bijvoorbeeld. Dit moet u zelf regelen en betalen. Voor groot onderhoud neemt u eerst contact op met de verhuurder. Maar wat als u er samen niet uitkomt? Dan zijn er verschillende mogelijkheden. U kunt tijdelijk de huur niet betalen of huurverlaging aanvragen. Als u een sociale woning huurt gaat u naar de huurcommissie. Huurt u in de vrije sector? Dan zult u meestal naar de rechter moeten.

Hoe werkt achterstallig onderhoud?

1. Bekijk wie het onderhoud moet doen

Wat valt eigenlijk onder groot onderhoud? Om daar geen misverstanden over te laten bestaan heeft de overheid een overzicht gemaakt met al het onderhoud waar de verhuurder voor verantwoordelijk is.

2. Vertel de verhuurder om welke gebreken het gaat

Is uw verhuurder verantwoordelijk voor het onderhoud? Dan informeert u de verhuurder hierover. Dat kan met een telefoontje of mailtje. Als dat niet helpt, stuurt u een brief (Melding gebreken aan woning) naar de verhuurder.

3. Schakel een huurrecht-advocaat in

U hebt alles geprobeerd, maar uw verhuurder weigert de gebreken te verhelpen. Of hij reageert helemaal niet. Huurt u in de sociale sector? Dan kunt u op dit moment naar de huurcommissie. Huurt u in de vrije sector, dan moet u direct naar de rechter. U kunt de rechter vragen of u tijdelijk minder huur mag betalen. Dit moet u wel doen binnen een halfjaar na uw eerste klachtenbrief. Is de rechter het met u eens? Dan betaalt u tijdelijk minder of geen huur tot het onderhoud wel is uitgevoerd. Uw huurrecht-advocaat via Juridisch.nl helpt u hierbij.

4. Ernstige gebreken? Vraag de gemeente om actie te ondernemen.

Bij ernstige gebreken aan de woning kunt u de gemeente vragen om actie te ondernemen. Dat kan alleen als de gebreken in strijd zijn met het Bouwbesluit van de gemeente. Het moet dus wel ernstig zijn. De gemeente schrijft de verhuurder dan aan om de gebreken te verhelpen.

5. Naar de huurcommissie of de rechter?

Huurt u een sociale huurwoning (huur tot € 711,-) dan gaat u eerst naar de huurcommissie. Huurt u een vrijesectorwoning (huur vanaf € 711,-), dan gaat u direct naar de rechter.

Wat kost achterstallig onderhoud?

Kosten advocaat

U maakt met de advocaat een afspraak over het tarief. Dat kan zijn op basis van een uurtarief, een vast bedrag of met subsidie.

Procedurekosten (griffierecht)

Voor iedere procedure bij de rechtbank of andere instanties betaalt u griffierecht. Rechtspraak is in Nederland niet gratis. Het griffierecht is lager als u in aanmerking komt voor subsidie.

Benieuwd naar de kosten?

Gebruik onze rekentool en ontdek binnen een paar klikken of u in aanmerking komt voor subsidie van de advocaatkosten.

Veelgestelde vragen

Geen veelgestelde vragen voor dit artikel