Je verhuurt je bedrijfsruimte al jaren. Je had er eigenlijk geen omkijken naar. Je huurder gedroeg zich goed en betaalde de huur op tijd. Een halfjaar geleden begonnen de problemen. De huurder betaalde de huur eerst een aantal weken te laat. De laatste drie maanden kwam er helemaal geen huur binnen. Je hebt geprobeerd het gesprek met hem aan te gaan. Dit heeft niets opgeleverd. Nu wil je weten wat je kunt doen. Wij hebben de belangrijkste informatie op een rij gezet. Voordat je stappen onderneemt, kan je het beste advies inwinnen bij een advocaat. Deze kan je informeren over jouw situatie.

Hoe werkt het?

1. De huurachterstand van je huurder

De eerste stap bij een betalingsachterstand is om openlijk en respectvol met de huurder te communiceren. Ga in gesprek en probeer de reden achter de betalingsachterstand te begrijpen. Als de huurder niet reageert op de communicatie of de betalingsachterstand voortduurt, stuur dan herinneringen en aanmaningen.

Als de betalingsachterstand aanhoudt, stuur dan een formele ingebrekestelling naar de huurder. In de ingebrekestelling dien je aan te geven dat de huurder in verzuim is en dat er verdere stappen worden overwogen als de betaling niet binnen een specifieke termijn wordt voldaan. Vermeld ook de mogelijke consequenties van het niet voldoen aan de betalingsverplichtingen.

2. Het beëindigen van de huurovereenkomst

Als alle andere inspanningen niet tot een oplossing leiden, kan het noodzakelijk zijn om juridische stappen te ondernemen. Raadpleeg een advocaat gespecialiseerd in huurrecht om de juiste juridische procedure te volgen. Dit kan onder meer het indienen van een verzoekschrift bij de rechtbank om ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het pand omvatten.

3. Het faillissement van de huurder aanvragen

In sommige gevallen kan het aanvragen van het faillissement van de huurder een mogelijke stap zijn om jouw belangen als verhuurder te beschermen. Het is belangrijk om te begrijpen dat het indienen van een faillissementsaanvraag een zware maatregel is. Er moet een gegronde reden zijn om aan te tonen dat de huurder insolvent is en niet in staat is om zijn financiële verplichtingen na te komen. Dit vereist gedegen bewijsmateriaal, zoals onbetaalde huurachterstanden en andere schulden.

Het aanvragen van het faillissement van een huurder kan aanzienlijke gevolgen hebben, zowel voor de huurder als voor de verhuurder. Het kan leiden tot een langdurig en complex juridisch proces, waarbij de verhuurder niet altijd de volledige huurachterstanden kan innen.

Wat kost het?

Kosten advocaat

Met je advocaat maak je een heldere afspraak over de werkzaamheden en het tarief. Dat kan zijn op basis van een uurtarief of een vast bedrag. Tarieven zijn exclusief 21% btw. De afspraken worden door de advocaat vastgelegd in een duidelijke opdrachtbevestiging.

Procedurekosten (griffierecht)

Voor iedere procedure bij de rechtbank of andere instanties betaal je griffierecht.

Uittreksels

Voor veel procedures zijn uittreksels nodig. Hierbij kan je denken aan uittreksels uit het persoonsregister van de gemeente of het handelsregister.

Overige kosten

Het kan voorkomen dat er meer informatie moet worden opgevraagd. Bijvoorbeeld een verklaring van een accountant of een deskundige.

Conclusie

Een betalingsachterstand van een huurder kan een uitdaging vormen voor verhuurders, maar het is belangrijk om kalm en professioneel te blijven in de omgang met het probleem. Door open communicatie, het zoeken naar oplossingen en het eventueel nemen van juridische stappen indien nodig, kun je als verhuurder proberen de betalingsachterstand aan te pakken en de situatie op te lossen. Het is altijd verstandig om juridisch advies in te winnen om te zorgen dat je de juiste procedures volgt en je rechten als verhuurder beschermd worden.

Veelgestelde vragen

01
Wat is de rol van de Huurcommissie bij betalingsachterstanden?

De Huurcommissie speelt een rol bij geschillen tussen huurders en verhuurders, inclusief betalingsachterstanden. Het biedt bemiddeling en advies aan huurders en verhuurders bij betalingsachterstanden. Ze kunnen beide partijen helpen om tot een oplossing te komen door te bemiddelen en advies te geven over mogelijke stappen.

02
Wat zijn de rechten van de huurder bij een betalingsachterstand?

Bij een betalingsachterstand van de huurder behoudt de huurder enkele rechten. De huurder heeft het recht om een betalingsregeling voor te stellen om de huurachterstand in termijnen af te lossen. Bovendien heeft de huurder recht op bescherming tegen onredelijke huurprijsverhogingen, zelfs bij een betalingsachterstand. Ondanks een betalingsachterstand blijft de huurder recht hebben op bewoning en woongenot. Dit betekent dat je als verhuurder niet zomaar het pand kunt betreden, de nutsvoorzieningen kunt afsluiten of andere acties kunt ondernemen die het woongenot van de huurder aantasten.

03
Kan ik de huur verhogen vanwege een betalingsachterstand?

Nee, je kunt de huur niet direct verhogen vanwege een betalingsachterstand van de huurder. Het verhogen van de huur is gebonden aan specifieke regels en procedures die buiten de betalingsachterstand vallen.

04
Kan je rente of boetes berekenen voor de huurachterstand?

Ja, het is mogelijk om rente en boetes te berekenen voor een huurachterstand. Er zijn echter bepaalde voorwaarden en beperkingen die van toepassing zijn. Als verhuurder heb je recht op wettelijke rente over de huurachterstand. De wettelijke rente is een vastgesteld percentage dat jaarlijks wordt vastgesteld en wordt berekend over het bedrag van de huurachterstand. Naast de wettelijke rente kan er in de huurovereenkomst ook een contractuele renteclausule zijn opgenomen.

Het is tevens mogelijk om boetes op te nemen in de huurovereenkomst voor het niet tijdig betalen van de huur. Deze boetes moeten echter redelijk zijn en in verhouding staan tot de achterstand.

05
Hoe lang moet ik wachten voordat ik actie onderneem bij een betalingsachterstand van mijn huurder?

In Nederland moet je als verhuurder een redelijke termijn geven voordat je actie onderneemt bij een betalingsachterstand van je huurder. Er is geen vaste termijn die op alle situaties van toepassing is, omdat het afhangt van de omstandigheden en de specifieke afspraken in de huurovereenkomst. Over het algemeen wordt een termijn van veertien dagen als redelijk beschouwd om de huurder de gelegenheid te geven de achterstallige huur te betalen.