Ontslag

In ontslagsituaties wordt vaak de hulp ingeroepen van een arbeidsrecht advocaat.

Waarbij kunnen wij je helpen?

Vaststellingsovereenkomst (VSO) voorbeeld

Vaststellingsovereenkomst voorbeeld Het volgende voorbeeld van een vaststellingsovereenkomst is puur informatief en niet bedoeld als vervanging van juridisch advies. Wij staan altijd klaar om je te helpen! Dit voorbeeld is te gebruiken bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. 1. Gegevens werkgever De werkgever: <Bedrijfsnaam> <Vestigingsadres> <Postcode en plaats> De werkgever wordt vertegenwoordigd door: <Voorletters en achternaam> De werkgever heeft de volgende persoon gemachtigd om namens hem de overeenkomst te ondertekenen: <Voorletters en achternaam> <Woonadres> <Postcode en plaats> 2.

Laat je vaststellingsovereenkomst checken door een arbeidsrechtadvocaat

Heb je ontslag gekregen en een vaststellingsovereenkomst ontvangen? Neem direct contact met ons op voor een gratis adviesgesprek! Onderteken de vaststellingsovereenkomst niet voordat je deze grondig hebt laten checken door een arbeidsrecht advocaat. – We checken of jouw overeenkomst juridisch ijzersterk is. – We kijken of je recht hebt op een WW-uitkering. – We zorgen dat jouw transitievergoeding optimaal is. Binnen 1 werkdag contact met een gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat!

De beëindiging van een arbeidsovereenkomst, hoe zit dat?

Een arbeidsovereenkomst kan om verschillende redenen worden beëindigd. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren vanwege financiële problemen bij het bedrijf of omdat een werknemer niet goed functioneert. Meestal kan een werknemer zich verzetten tegen het einde van zijn baan. Hier vind je alle informatie die je moet weten: Ontslag tijdens proeftijd Tijdens de proeftijd kunnen zowel de werkgever als de werknemer de arbeidsovereenkomst direct zonder reden beëindigen. Dit kan zelfs vóór de start van de arbeid gebeuren. Er is in dit geval

Ontslag advocaat

Ontslag om een andere reden dan arbeidsongeschiktheid of de bedrijfseconomische situatie

Je hebt een medewerker in dienst met een contract voor bepaalde tijd. Vanwege bepaalde redenen of een gebeurtenis wil je deze medewerker ontslaan. Een medewerker kun je echter niet zomaar ontslaan. Er zijn bepaalde regels waaraan je je moet houden als je een dienstverband voor bepaalde tijd wilt beëindigen. Ook geldt er een opzegtermijn en in sommige gevallen mag het contract voor bepaalde tijd niet worden beëindigd. Dan is er een opzegverbod. In bepaalde gevallen heb je een ontslagvergunning van

Een medewerker vanwege bedrijfseconomische redenen ontslaan

Je werkgever wil jou ontslaan via het UWV. Hij moet daarvoor een gegronde reden hebben. Bedrijven worden soms gedwongen om moeilijke beslissingen te nemen vanwege bedrijfseconomische redenen, zoals herstructureringen, reorganisaties of financiële problemen. Je werkgever vraagt in zulke gevallen toestemming voor ontslag bij UWV. Hoe werkt een ontslag via het UWV? 1. Jouw werkgever kondigt het ontslag aan Je werkgever informeert je dat je wordt ontslagen op grond van bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid. Het ontslag moet dan door je

De ontslagprocedure via de kantonrechter en het UWV

Het is sinds juli 2015 een stuk makkelijker en goedkoper geworden voor een werkgever om een werknemer te ontslaan. Ook is de ontslagprocedure een stuk korter dan voorheen. Er zijn verschillende manieren waarop een werkgever zijn werknemer kan ontslaan. Welke weg hij kiest hangt af van de reden van het ontslag. In sommige gevallen is een medewerker het eens met het ontslag, dan kunnen de werkgever en werknemer onderhandelen over het ontslag met wederzijdse goedkeuring. Als werknemer kan je onderhandelen

Ontslag op staande voet

Als je door jouw werkgever op staande voet ontslagen bent, heeft dit grote gevolgen. Vecht je het ontslag niet aan? Dan stopt jouw loon en krijg je ook geen WW-uitkering. Je hebt dan per direct geen inkomen meer. Bij ontslag op staande voet is het belangrijk dat je meteen een advocaat inschakelt. Er zijn strenge regels waar het ontslag op staande voet aan moet voldoen wil het rechtsgeldig zijn. Met een advocaat kan je het ontslag proberen terug te draaien

Transitievergoeding betalen

Je wil je medewerker ontslaan omdat je deze niet meer kunt betalen of omdat deze van je steelt. Maar je bent bang dat je deze werknemer dan ook een hoge vergoeding moet betalen. De vergoeding bij ontslag wordt de transitievergoeding genoemd. In welke gevallen ben je een medewerker die je wilt ontslaan een transitievergoeding verschuldigd? En hoe hoog is een transitievergoeding? Als je medewerker recht heeft op een transitievergoeding is er vaak ruimte voor onderhandelingen. Een gespecialiseerde advocaat kan je

Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid werknemer

Je werknemer is al een hele tijd arbeidsongeschikt. Dat is erg vervelend voor je werknemer want die zit noodgedwongen thuis. Maar ook voor jou is de situatie niet ideaal. Je betaalt loonkosten, maar je medewerker is niet in staat om zijn functie uit te oefenen. Eigenlijk wil je een nieuwe medewerker aannemen, maar dan betaal je dubbele kosten. Daarom ben je de mogelijkheden aan het bekijken. Je wil weten wat je aan de situatie kan doen en wellicht wil je

Ontslag van een statutair directeur

Het gaat niet goed met het bedrijf, je leidt verlies na verlies. Bij een teamsport wordt dan de trainer vervangen. In bedrijven wordt in zo’n geval al snel gekeken naar het functioneren van de statutair directeur. Als de statutair directeur (mede)verantwoordelijk lijkt voor de situatie in het bedrijf, wordt gekeken naar de mogelijkheid van een gedwongen vertrek. De wet staat het gedwongen vertrek van een statutair directeur toe, maar in de praktijk ligt het vaak toch wat ingewikkelder. Fouten in

Ontslag om een andere reden dan arbeidsongeschiktheid of de bedrijfseconomische situatie

U heeft een medewerker in dienst en er zijn problemen. Uw medewerker komt regelmatig te laat of meldt zich iedere week ziek. Hierdoor lopen de zaken in het bedrijf niet goed. In welke gevallen kunt u om ontslag vragen bij de kantonrechter en wat geeft u dan voor reden op? Wat houdt het in om een procedure te voeren bij de kantonrechter? Het is raadzaam om eerst advies in te winnen bij een advocaat voordat u naar de kantonrechter stapt.

Ontslag van een werknemer

Een medewerker ontslaan is een ingrijpende beslissing en gebeurt vaak niet van de ene op de andere dag. Je moet je daarbij aan bepaalde regels houden. Dit hangt onder andere af van de arbeidsovereenkomst die je met je medewerker hebt gesloten en ook met de reden waarom je de medewerker wilt ontslaan. Daarnaast komt er meestal een opzegtermijn bij kijken. In sommige gevallen geldt een opzegverbod, wat betekent dat je je medewerker niet mag ontslaan. Ontslag met wederzijds goedvinden Als

Ontslag met wederzijds goedvinden

Er zijn redenen waarom je niet langer verder wilt met een werknemer. Wat moet of kan je dan doen? Ontslag wordt vaak geassocieerd met een conflictsituatie. Maar er is ook een ander scenario mogelijk. Als de werknemer het eens is met jouw reden voor het beëindigen van het dienstverband, is er sprake van ontslag met wederzijds goedvinden. Voor dit ontslag gelden bepaalde voorwaarden. Ook zijn er situaties waarin ontslag niet is toegestaan. In deze blog wordt op een rij gezet

Ontslag bij een arbeidscontract voor bepaalde tijd

Je hebt een medewerker in dienst met een contract voor bepaalde tijd. Een arbeidscontract voor bepaalde tijd biedt werknemers en werkgevers flexibiliteit bij het aangaan van een tijdelijke werkrelatie. Vanwege bepaalde redenen of een gebeurtenis wil je deze medewerker echter ontslaan. Je kunt een medewerker echter niet zomaar ontslaan. Er zijn bepaalde regels waaraan je je moet houden als je een dienstverband voor bepaalde tijd wilt beëindigen. Ook geldt er soms een opzegtermijn en in sommige gevallen mag het contract

Medewerker op staande voet ontslaan

Een schokkende ontdekking! Je medewerker fraudeert binnen je onderneming op grote schaal. Je had al een vermoeden, maar zojuist heb je bewijs in handen gekregen. Nu wil je dat het dienstverband direct beëindigd wordt. Dat kan! Er is namelijk sprake van een dringende reden en dan kan je door ontslag op staande voet de arbeidsovereenkomst direct beëindigen. Hiervoor hoef je niet naar de kantonrechter. Hoe werkt het ontslaan op staande voet van een medewerker? 1. Wat is ontslag op staande

Een medewerker vanwege bedrijfseconomische redenen ontslaan

Uw bedrijf zit in zwaar weer. Er komen minder klussen binnen of bepaalde subsidies komen te vervallen. U wilt uw medewerker wel aanhouden, maar kunt het niet meer verantwoorden. Daarom moet u deze werknemer ontslaan om bedrijfseconomische redenen. Helaas is uw medewerker het niet met het ontslag eens en komt u niet tot een akkoord voor een ontslag met wederzijds goedvinden. Omdat u hem vanwege bedrijfseconomische redenen wilt ontslaan, moet u toestemming vragen bij het UWV. Het UWV verzoekt u

Wat houdt een vaststellingsovereenkomst (VSO) precies in?

Wat houdt een vaststellingsovereenkomst (VSO) precies in? Een VSO, ook bekend als beëindigingsovereenkomst, is een juridisch bindende afspraak tussen jou en je werkgever waarin wordt besloten dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Deze overeenkomst wordt vaak gebruikt om een ontslagprocedure te vermijden. Het doel van een VSO is om wederzijdse zekerheid te bieden en mogelijke toekomstige geschillen te voorkomen. Het is belangrijk dat zowel jij als je werkgever vrijwillig akkoord gaan met de voorwaarden van de VSO en dat je als

UWV ontslag

Jouw werkgever wil jou ontslaan via het UWV. Als jouw werkgever jou wil ontslaan, moet hij daarvoor een gegronde reden hebben. Hij moet bijvoorbeeld snijden in het personeelsbestand om het bedrijf te redden. Of je bent langdurig arbeidsongeschikt zonder zicht op herstel, en er is geen andere passende baan in het bedrijf voor jou beschikbaar. Jouw werkgever vraagt in zulke gevallen toestemming voor ontslag bij het UWV. Hoe werkt een ontslag via het UWV? 1. Jouw werkgever kondigt het ontslag

Ontslag via kantonrechter

Jouw werkgever vraagt ontslag voor jou aan via de kantonrechter. Hij vindt bijvoorbeeld dat je niet goed functioneert, of er is een arbeidsconflict. Maar het kan ook zijn dat de werkgever vind dat je te vaak en te lang ziek bent en daardoor het bedrijf in gevaar brengt. Ook het onvoldoende nakomen van de re-integratieplicht, verwijtbaar handelen of nalatigheid kunnen redenen zijn om naar de kantonrechter te stappen. Een goed verweer in zo’n rechtszaak is uiteraard van groot belang. Laat

Ontslag op staande voet

Uw werkgever heeft u op staande voet ontslagen. Vecht u het ontslag niet aan? Dan stopt uw loon en krijgt u ook geen WW. U heeft dan per direct geen inkomen meer. Bij ontslag op staande voet is het belangrijk dat u meteen een advocaat inschakelt. Voor ontslag op staande voet heeft uw werkgever een dringende reden nodig. Er zijn strenge regels waar het ontslag op staande voet aan moet voldoen wil het rechtsgeldig zijn. Met een advocaat kunt u

Bel voor een gratis adviesgesprek

maandag t/m vrijdag
09:00 tot 19:00
Rudy Spelt - Letselschade specialist en eigenaar van het Juridisch Netwerk Nederland

Juridische hulp bij jouw probleem

Bel ons voor een gratis intakegesprek

Onze juristen helpen je graag verder bij het vinden van de juiste advocaat!
Bel direct: 085 109 4101
Bel ons voor een vrijblijvend consult over jouw letselschade