Arbeidsrecht

Word je ontslagen of heb je een geschil met je werkgever? Bijvoorbeeld over achterstallig loon of een concurrentiebeding? Er zijn verschillende mogelijkheden. Kom je er niet uit, dan kan je het beste een advocaat inschakelen.

Maak een keuze uit de gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten.

Arbeidsvoorwaarden

Het is belangrijk bij het aannemen van nieuwe werknemers, dat je arbeidsovereenkomsten en de arbeidsvoorwaarden goed op orde zijn.

We kunnen je helpen bij

Meer informatie

Een arbeidsconflict met een medewerker oplossen

Bij een arbeidsconflict tussen werkgever en werknemer zijn er verschillende oplossingen.

We kunnen je helpen bij

Meer informatie

Geschillen over de arbeidsvoorwaarden

Bij geschillen over arbeidsvoorwaarden kan het verstandig zijn om juridisch advies in te winnen.

We kunnen je helpen bij

Meer informatie

Reorganisatie

Een reorganisatie brengt ingrijpende veranderingen mee en vaak moeten er meerdere werknemers ontslagen worden. Bij een reorganisatie gelden specifieke regels en procedure.

We kunnen je helpen bij

Meer informatie

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht regelt de juridische verhoudingen tussen een werkgever en een werknemer. Wanneer er sprake is van een arbeidsrelatie tussen een werknemer en een werkgever, dan is het arbeidsrecht van toepassing. In het arbeidsrecht staan regels over bijvoorbeeld het loon, de duur van de arbeidsovereenkomst, de opzegtermijn en de ontslagregels.

Beëindiging arbeidsovereenkomst

Het arbeidsrecht is zeer belangrijk bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst. Vraagstukken over ontslag op staande voet of bijvoorbeeld het recht op ontslagvergoeding hebben dan ook betrekking op het arbeidsrecht. Een ontslagvergoeding is een financiële vergoeding die de werkgever bij ontslag betaalt aan de werknemer. Als een werkgever een arbeidsovereenkomst wil beëindigen, moet er onderhandeld worden over ontslagvergoeding of bijvoorbeeld over vrijstelling van werk met behoud van loon. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, ook wel een beëindigingsovereenkomst genoemd.

Transitievergoeding in het arbeidsrecht

Met ingang van 1 juli 2015 verandert de wetgeving. Door de Wet werk en zekerheid worden de mogelijkheden om lang op een tijdelijk contract te werken beperkt. Opeenvolgende tijdelijke contracten gaan over in een vast contract zodra een periode van twee jaar overschreden wordt. Tot 1 juli 2015 geldt een periode van drie jaar. Daarnaast hebben vrijwel alle vaste en tijdelijke werknemers die twee jaar of langer in dienst zijn geweest bij ontslag of bij niet-verlenging van de arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding. Door het inkorten van de termijn waarna een vast contract ontstaat en door de transitievergoeding, wil de overheid werkgevers stimuleren eerder mensen in vaste dienst te nemen.

Arbeidsrecht en sociaal recht

Arbeidsrecht maakt integraal onderdeel uit van het sociaal recht. Andere wetgeving die betrekking heeft op het arbeidsrecht is bijvoorbeeld de Arbeidsomstandighedenwet, de Arbeidstijdenwet, de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst en de Wet gelijke behandeling.

Juridische hulp bij jouw probleem

Bel ons voor een gratis intakegesprek

Onze juristen helpen je graag verder bij het vinden van de juiste advocaat!
Bel direct: 085 109 4101
Bel ons voor een vrijblijvend consult over jouw letselschade