Je hebt een medewerker in dienst en de sfeer tussen jou en je medewerker is gespannen. Het begon met een onschuldig meningsverschil, maar de spanningen lopen steeds hoger op. Zo hoog, dat je je amper nog kunt concentreren op het werk. Ook de andere medewerkers hebben last van de slechte sfeer. Je hebt geprobeerd om het gesprek aan te gaan om tot een oplossing te komen, maar dit liep uit op ruzie. Je overweegt nu om het arbeidsconflict met je medewerker op te lossen door middel van mediation.

Hoe werkt mediation bij een arbeidsconflict?

Wat doet een arbeidsmediator?

Een arbeidsmediator is een neutrale en professionele derde partij die gespecialiseerd is in het begeleiden van arbeidsconflicten. De mediator helpt jou en je medewerker om in een veilige omgeving tot een constructieve dialoog te komen. Ze faciliteert de communicatie, zorgt ervoor dat beide partijen gehoord worden en helpt bij het vinden van een gezamenlijke oplossing.

Hoe verloopt het mediationproces?

Het mediationproces begint met het maken van afspraken, zoals de vertrouwelijkheid van de gesprekken en de rol van de mediator. Vervolgens worden er gezamenlijke gesprekken georganiseerd, waarbij jij en je medewerker de kans krijgen om je standpunten en belangen naar voren te brengen. De mediator begeleidt de gesprekken en helpt bij het verkennen van mogelijke oplossingen. Uiteindelijk wordt er gestreefd naar een overeenkomst waar beide partijen tevreden mee zijn.

Is een van de partijen in het voordeel bij mediation?

Nee, mediation is gericht op het bereiken van een win-winsituatie. Het doel is om tot een gezamenlijke oplossing te komen waar beide partijen zich in kunnen vinden. De mediator is neutraal en zal geen partij voortrekken. Het succes van mediation is gebaseerd op vrijwillige deelname en open communicatie.

Wie is er bij de gesprekken aanwezig?

Bij de gesprekken zijn jij, je medewerker en de mediator aanwezig. De mediator zorgt voor een evenwichtige communicatie en biedt ondersteuning om de dialoog op een respectvolle en constructieve manier te laten verlopen. Indien gewenst kunnen ook andere betrokkenen, zoals HR-professionals, worden uitgenodigd om deel te nemen aan de gesprekken.

Maken van afspraken

Tijdens de mediation worden er afspraken gemaakt tussen jou en je medewerker. Deze afspraken worden vastgelegd in een mediationovereenkomst. Het voordeel van mediation is dat de oplossingen op maat gemaakt zijn en rekening houden met de belangen van beide partijen. Dit vergroot de kans op een duurzame en bevredigende uitkomst.

Wat kost mediation bij een arbeidsconflict?

Kosten advocaat

Wanneer je ervoor kiest om een advocaat in te schakelen voor juridische bijstand, dien je rekening te houden met kosten zoals een uurtarief of een vast bedrag. Deze afspraken worden vastgelegd in een duidelijke opdrachtbevestiging.

Procedurekosten (griffierecht)

Bij een juridische procedure komen er ook procedurekosten, zoals griffierechten, kijken. Deze kosten variëren afhankelijk van de specifieke procedure en de rechtbank.

Uittreksels

Voor bepaalde procedures kunnen er ook uittreksels nodig zijn, zoals uittreksels uit het persoonsregister van de gemeente of het handelsregister. Deze uittreksels kunnen extra kosten met zich meebrengen.

Overige kosten

Het kan voorkomen dat er aanvullende informatie moet worden opgevraagd, bijvoorbeeld een verklaring van een accountant of een deskundige. Deze kosten kunnen ook worden meegenomen in het totale kostenplaatje van een juridische procedure.

 

Het is belangrijk om de kosten van zowel mediation als juridische procedures af te wegen en de beste optie te kiezen die past bij jouw specifieke situatie.

Veelgestelde vragen

01
Wanneer is mediation geschikt voor een arbeidsconflict?

Mediation is geschikt wanneer er sprake is van een conflict of spanningen tussen jou en je medewerker, en je beiden bereid bent om actief deel te nemen aan het proces. Het kan effectief zijn in verschillende situaties, zoals problemen met communicatie, verschillende verwachtingen, onduidelijkheid over rollen en verantwoordelijkheden, of meningsverschillen over arbeidsvoorwaarden.

 

02
Hoe verschilt mediation van een juridische procedure?

Mediation verschilt van een juridische procedure doordat het gericht is op samenwerking en het vinden van gemeenschappelijke oplossingen, terwijl een juridische procedure zich richt op het verkrijgen van een juridisch oordeel van een rechter. Mediation biedt meer ruimte voor maatwerk en kan sneller, kosteneffectiever en minder stressvol zijn dan een juridisch proces.

 

03
Is mediation vertrouwelijk?

Ja, mediation is vertrouwelijk. Alle gesprekken en informatie die tijdens de mediation worden uitgewisseld, zijn vertrouwelijk en mogen niet buiten de mediation worden gebruikt. Dit creëert een veilige omgeving waarin beide partijen open kunnen communiceren zonder bang te zijn dat hun woorden tegen hen gebruikt worden.

 

04
Wat gebeurt er als we geen overeenstemming bereiken via mediation?

Als jij en je medewerker er niet in slagen om tot een overeenkomst te komen via mediation, blijft de mogelijkheid van andere stappen bestaan. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat je ervoor kiest om een juridische procedure te starten of andere vormen van geschillenbeslechting te verkennen. De mediator zal in dat geval het proces beëindigen en zal geen inhoudelijke informatie delen met derden.

05
Is de uitkomst van mediation bindend?

De uitkomst van mediation is bindend als beide partijen tot een overeenkomst komen en deze schriftelijk vastleggen. In dat geval is de overeenkomst juridisch afdwingbaar. Het is belangrijk om te benadrukken dat de mediator geen beslissingen neemt, maar jullie begeleidt om zelf tot een oplossing te komen.