Jouw werkgever wil jou ontslaan met wederzijds goedvinden. Om bedrijfseconomische redenen bijvoorbeeld, of na een arbeidsconflict. Je krijgt van jouw werkgever een vaststellingsovereenkomst. Daarin staat dat je instemt met het ontslag “met wederzijds goedvinden”. Dat betekent dat jouw werkgever en jij beiden instemmen met het ontslag. Je kan nu tekenen, maar weet je dan wel zeker dat alles goed is geregeld? Krijg je bijvoorbeeld gegarandeerd een WW-uitkering? En heb je wel een goed ontslagvoorstel gekregen. Zit er niet meer in? Een mogelijkheid is zelfs dat je gewoon in dienst blijft. Om een goede keuze te kunnen maken is het belangrijk dat je de vaststellingsovereenkomst en ontslagvoorwaarden laat controleren door een arbeidsrecht advocaat.

Hoe werkt een vaststellingsovereenkomst?

1. Je ontvangt een vaststellingsovereenkomst

Een vaststellingsovereenkomst is een bindende overeenkomst tussen werkgever en werknemer. Dit document heeft betrekking op het beëindigen van een arbeidsovereenkomst. Verzamel belangrijke informatie, zoals de arbeidsovereenkomst, de toepasselijke cao, jaaropgave en loonspecificaties. Zo heb je een goed beeld van alle arbeidsvoorwaarden.

2. Denk na over de mogelijkheden

Maak voor jezelf een eerste inschatting wat je wilt. Overweeg je om in te stemmen met het ontslag? Of wil je alleen weg als je een betere regeling krijgt. Bijvoorbeeld een hogere ontslagvergoeding. Of wil je  het ontslag aanvechten? Neem geen overhaaste beslissingen.

3. Schakel een arbeidsrecht advocaat in

De advocaten binnen ons netwerk zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht en hebben vele jaren ervaring met het beoordelen van vaststellingsovereenkomsten. Neem daarom contact met ons op, wij helpen je graag bij het vinden van een geschikte advocaat. Deze advocaat zal kijken naar jouw specifieke situatie, de vaststellingsovereenkomst beoordelen en waar nodig namens jou onderhandelen.   

4. Controleer de definitieve vaststellingsovereenkomst

Heb je een vaststellingsovereenkomst gekregen waar je tevreden mee bent? Jouw advocaat controleert alle details in de vaststellingsovereenkomst, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

5. Onderteken de overeenkomst

Nadat je de vaststellingsovereenkomst hebt getekend, eindigt jouw arbeidsovereenkomst op de afgesproken einddatum. Ruim voor de ontslagdatum vraag je zelf een WW-uitkering aan. Hoe dat gaat lees je op www.werk.nl.

Wat kost een advocaat?

Kosten advocaat

Je maakt met de advocaat een afspraak over het tarief. Dat kan zijn op basis van een uurtarief, een vast bedrag of met subsidie. Daarnaast zijn veel werkgevers bereid om bij te dragen in de kosten van jouw advocaat.

Voorwaarden vaststellingsovereenkomst

Ga met jouw werkgever in gesprek over de voorwaarden voor jouw ontslag. Denk van tevoren goed na over (financiële) zaken die je belangrijk vindt. Laat deze in het ontslagvoorstel opnemen. Belangrijke onderwerpen die moeten worden geregeld zijn:

 • De einddatum van de arbeidsovereenkomst
 • De transitievergoeding (ontslagvergoeding)
 • Wel of niet doorwerken tot de ontslagdatum
 • De eindafrekening (loon, vakantiegeld, vakantiedagen, eventuele 13e maand, bonussen)
 • De overdracht van bedrijfseigendommen, zoals de auto van de zaak en mobiele telefoon
 • Een eventueel concurrentiebeding en/of relatiebeding
 • Geheimhouding van vertrouwelijke bedrijfsinformatie
 • Getuigschrift
 • Een eventuele bijdrage van de werkgever in jouw advocaatkosten
 • De bedenktermijn waarbinnen je jouw akkoord nog kan intrekken. Meestal zal deze bedenktermijn 14 dagen na tekenen zijn. 
 • Duidelijk moet zijn of de werkgever (een deel van) de juridische kosten betaalt. Dit zijn de kosten van de advocaat die jouw vaststellingsovereenkomst gaat beoordelen. Veelal zal de werkgever deze (deels) betalen. 
 • Finale kwijting; dat betekent dat je niets meer van elkaar te vorderen heeft

14 dagen bedenktijd

Heb je de vaststellingsovereenkomst al getekend? Geen zorgen. Je hebt nog 14 dagen de tijd om er op terug te komen. Heeft jouw werkgever jou helemaal niet geattendeerd op deze twee weken bedenktermijn? Dan heb je zelfs 21 dagen bedenktijd.

Ontslag en recht op WW-uitkering

Met een vaststellingsovereenkomst heb je recht op WW-uitkering als in de overeenkomst duidelijk staat dat jouw werkgever het initiatief voor het ontslag heeft genomen. Als je zelf ontslag neemt, heb je geen recht op WW-uitkering. Verder is van belang dat jouw werkgever rekening heeft gehouden met de opzegtermijn om aansluitend op de ontslagdatum WW-uitkering te kunnen ontvangen.

Veelgestelde vragen

01
Kan de opzegtermijn worden gewijzigd nadat de vaststellingsovereenkomst is ondertekend?

In principe is het niet gebruikelijk om de opzegtermijn na het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst te wijzigen, tenzij beide partijen hiermee akkoord gaan. Het is belangrijk om de overeenkomst zorgvuldig te lezen en eventuele wijzigingen of aanvullende afspraken tijdig te bespreken voordat je de overeenkomst ondertekent.

02
Wat gebeurt er als ik eerder vertrek dan de afgesproken einddatum in de vaststellingsovereenkomst?

Als je eerder vertrekt dan de afgesproken einddatum in de vaststellingsovereenkomst, loop je mogelijk het risico op het niet ontvangen van bepaalde uitkeringen of vergoedingen die in de overeenkomst zijn opgenomen. Het is belangrijk om de consequenties hiervan te begrijpen voordat je een beslissing neemt om eerder te vertrekken.

03
Moet ik mijn vakantiedagen opnemen tijdens de opzegtermijn in een vaststellingsovereenkomst?

De regels met betrekking tot vakantiedagen kunnen variëren, afhankelijk van wat er is afgesproken in de arbeidsovereenkomst, CAO of vaststellingsovereenkomst. Het is mogelijk dat je jouw vakantiedagen moet opnemen tijdens de opzegtermijn, maar het kan ook zijn dat deze worden uitbetaald. Het is belangrijk om de specifieke afspraken hieromtrent in de overeenkomst te vermelden.

04
Kan je onderhandelen over de voorwaarden van een vaststellingsovereenkosmst?

Ja, dat kan! Als je bepaalde onderdelen uit de vaststellingsovereenkomst wil wijzigen, bijvoorbeeld een hogere ontslagvergoeding, kan je dit bespreken met je werkgever. Een arbeidsrechtadvocaat kan je helpen met deze onderhandelingen.

05
Kan je de vaststellingsovereenkomst weigeren te tekenen?

Ja, als werknemer kan je de vaststellingsovereenkomst weigeren te tekenen. Je gaat dan niet akkoord met de voorgestelde voorwaarden van je werkgever. De werkgever is dan genoodzaakt om het dienstverband te beëindigen op een andere manier, bijvoorbeeld via een ontslagprocedure bij het UWV of de rechter.