Jij en je partner willen scheiden. Het liefst willen jullie dat in goed overleg doen. Een scheidingsmediator kan je hierbij helpen.

Een mediator is onpartijdig en een echte specialist in het begeleiden van onderhandelingen. Vooral wanneer je samen kinderen hebt, is mediation bij je scheiding de beste optie.

Maar hoe werkt scheiden via een mediator en wat zijn de kosten? Lees er alles over en kies de juiste mediator voor je situatie.

Hoe werkt scheiden met mediation?

1. Zet je ideeën op papier

Jij en je partner willen in goed overleg scheiden. Voordat je een mediator kiest, is het goed om alvast samen wat zaken op papier te zetten. Waarover wil je graag goede afspraken maken? Door hierover al samen na te denken, weet je waar je staat en bespaar je tijd.

2. Kies samen met je partner een mediator uit

Het kiezen van de juiste mediator is iets wat je samen met je partner doet. Op Juridisch.nl kun je een goede advocaat-mediator vinden die bij je past.

Ook moet je je natuurlijk op je gemak voelen bij deze persoon. Vraag daarom om een persoonlijke kennismaking met de mediator.

3. Leg afspraken vast

De mediator legt in het eerste gesprek de regels van mediation uit aan jou en je (ex)-partner. Je belangen en die van je (ex-)partner worden tijdens de gesprekken in kaart gebracht. Stap voor stap zoekt je samen naar oplossingen waar je beiden achterstaat.

In een overeenkomst worden alle afspraken vastgelegd. Beiden partijen moeten akkoord gaan.

Het aantal gesprekken dat nodig is voor mediation verschilt per situatie. En daarmee verschillen ook de kosten. De mediator helpt jou en je partner om alle belangrijke afspraken duidelijk op te schrijven.

Onderwerpen zoals geld, spullen en de woning staan in het echtscheidingsconvenant. Afspraken over de kinderen komen in het ouderschapsplan.

4. Het echtscheidingsverzoek

Het echtscheidingsverzoek wordt samen met het echtscheidingsconvenant (en eventueel het ouderschapsplan) naar de rechter gestuurd. De rechter bekrachtigt vervolgens het verzoekschrift en de afspraken. Je hoeft niet naar een zitting. De procedure verloopt schriftelijk.

5. Inschrijven van de scheiding bij gemeente

Heeft de rechter je echtscheidingsverzoek goedgekeurd? Dan moet dit ook nog aan de gemeente waar je staat ingeschreven worden doorgegeven. Ook dit regelt de scheidingsmediator voor je. Zodra je echtscheiding is ingeschreven, ben je officieel gescheiden.

Voor wie is mediation bij scheiding geschikt?

Scheiden via een scheidingsmediator is mogelijk als jij en je partner nog goed door één deur kunnen. Natuurlijk kun je het niet eens zijn over bepaalde zaken. Een mediator kan dan bemiddelen, zodat je het alsnog samen eens wordt.

Is mediation verplicht bij een scheiding?

Het is in Nederland niet verplicht om een mediator in te schakelen als je gaat scheiden. Wel wordt vaak aangeraden om eerst te proberen om via mediation tot overeenstemming te komen voordat je naar de rechter stapt.

De voordelen van mediation bij scheiding

Kies je voor een scheidingsmediator? Je scheiding is vaak sneller geregeld, dan wanneer je kiest voor een advocaat. Een mediator is onpartijdig en helpt je met een oplossing te vinden.

Zo kom je snel tot afspraken waarover je beiden tevreden bent. De gang naar de rechter is niet meer nodig. Je betaalt minder omdat je maar één advocaat-mediator nodig hebt in plaats van twee.

Kinderen en scheiding

Wanneer jij en je (ex-)partner kinderen hebben, is scheiden met een scheidingsmediator de beste optie. Jullie kinderen moeten niet de dupe worden van je scheiding. Daarom komen de belangen van je kinderen bij de mediator op de eerste plaats.

In Nederland moet je een ouderschapsplan maken. Dit geldt als kinderen onder de 18 jaar betrokken zijn bij een scheiding.

Ouders moeten samen afspraken maken en mediation kan daarbij helpen. De mediator zorgt voor duidelijke afspraken over bijvoorbeeld de omgangsregeling en de kosten van de kinderen. Op die manier kunnen je kinderen ook zo goed mogelijk verder met hun leven na de scheiding.

Niet elke mediator is advocaat

Wil je graag met mediation je scheiding regelen? Dan is het goed om te weten dat niet iedere mediator ook advocaat is. Een advocaat heb je wel altijd nodig voor je echtscheiding.

Kies een advocaat die ook als scheidingsmediator kan optreden om kosten en tijd te besparen. Alle mediators die je op Juridisch.nl vindt, zijn ook advocaat en kunnen je uitstekend helpen bij je scheiding.

Zo kiest je de juiste mediator

Het is belangrijk dat je gezamenlijk een scheidingsmediator kiest . Je moet je beiden op je gemak voelen en vertrouwen hebben in de mediator.

Op Juridisch.nl vind je scheidingsmediators die staan ingeschreven bij het register van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Zij voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen en houden zich aan het reglement en de gedragsregels van de MfN.

Conclusie

Wanneer je voor de uitdaging staat om te scheiden, is mediation een waardevol middel om het proces soepel te laten verlopen. Begin met het opschrijven van je ideeën en kies samen een mediator die bij jullie past. De mediator helpt jullie bij onderhandelingen, maakt afspraken en stuurt een schriftelijk echtscheidingsverzoek naar de rechter.

Mediation is niet verplicht, maar heeft voordelen zoals snellere afhandeling en lagere kosten met één advocaat-mediator.

Het kiezen van de juiste mediator is cruciaal, en op Juridisch.nl vind je mediators die voldoen aan hoge kwaliteitseisen van de Mediatorsfederatie Nederland.

Neem contact met ons op. Onze juridische medewerkers brengen je graag in contact met een goede advocaat-mediator. Zo weet je zeker dat je echtscheiding goed geregeld wordt!

Veelgestelde vragen

01
Hoe lang duurt een mediationproces bij een scheiding?

De duur van het mediatieproces varieert afhankelijk van de complexiteit van de zaak en de bereidheid van beide partijen om samen te werken. Sommige zaken kunnen in enkele sessies worden opgelost, terwijl andere meer tijd vergen. Over het algemeen is mediation sneller dan een traditionele echtscheiding.

02
Moeten we nog steeds een advocaat raadplegen als we voor mediation kiezen?

Hoewel een advocaat niet verplicht is tijdens het mediationproces, kan het raadplegen van een eigen advocaat nuttig zijn om juridisch advies te krijgen en de voorgestelde overeenkomst te beoordelen voordat deze definitief wordt.

03
Wat gebeurt er als we geen overeenstemming kunnen bereiken tijdens mediation?

Als u geen overeenstemming kunt bereiken tijdens mediation, kunt u ervoor kiezen om alsnog een traditionele echtscheiding aan te gaan, waarbij elk van u een eigen advocaat inschakelt om uw zaak voor de rechtbank te brengen.

04
Hoe verloopt een typische mediationprocedure?

Hoewel de specifieke procedure kan variëren, omvat een typische mediationprocedure meestal de volgende stappen: de introductie en uitleg van het mediationproces door de mediator, het identificeren van de kwesties en belangen van elke partij, het verzamelen en uitwisselen van relevante informatie, het verkennen van mogelijke oplossingen en het onderhandelen over de voorwaarden van een overeenkomst. De mediator speelt een actieve rol bij het faciliteren van de gesprekken en het bevorderen van een constructieve dialoog tussen de partijen.

05
Is de uitkomst van mediation bindend?

De uitkomst van mediation is bindend als beide partijen tot een overeenkomst komen en deze schriftelijk vastleggen. In dat geval is de overeenkomst juridisch afdwingbaar. Het is belangrijk om te benadrukken dat de mediator geen beslissingen neemt, maar jullie begeleidt om zelf tot een oplossing te komen.