Jouw werkgever vraagt ontslag voor jou aan via de kantonrechter. Hij vindt bijvoorbeeld dat je niet goed functioneert, of er is een arbeidsconflict. Maar het kan ook zijn dat de werkgever vind dat je te vaak en te lang ziek bent en daardoor het bedrijf in gevaar brengt. Ook het onvoldoende nakomen van de re-integratieplicht, verwijtbaar handelen of nalatigheid kunnen redenen zijn om naar de kantonrechter te stappen. Een goed verweer in zo’n rechtszaak is uiteraard van groot belang. Laat je bijstaan door een advocaat met kennis van zaken. Juridisch.nl helpt je de juiste advocaat te vinden.

Hoe werkt ontslag via de kantonrechter?

1. Jouw werkgever kondigt het ontslag aan

Jouw werkgever informeert je dat je wordt ontslagen. Het ontslag moet daarna door jouw werkgever bij de kantonrechter worden aangevraagd.

2. Je ontvangt het ontslagverzoek van de kantonrechter

De kantonrechter stuurt jou een kopie van het ontslagverzoek van jouw werkgever. Daar zitten vaak bijlagen bij. Je kan verweer voeren tegen de ontslagaanvraag.

3. Vecht het ontslag aan

Zoek direct juridische bijstand. Op Juridisch.nl vind je een advocaat die de regels kent. Hij helpt jou met jouw verweer of hij onderhandelt over een zo gunstig mogelijke ontslagregeling.

Lukt het niet om een regeling met jouw werkgever te treffen en ben je het niet eens met het ontslag? Stel samen met jouw ontslagadvocaat een verweerschrift op. Dat doe je schriftelijk. Vervolgens bepaalt de kantonrechter de zittingsdatum.

4. Uitspraak kantonrechter

De kantonrechter beslist over de ontslagaanvraag en houdt rekening met jouw verweer. Slaagt het verweer, dan blijf je in dienst.

Als de kantonrechter de ontslagaanvraag goedkeurt, dan beëindigt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst. Er wordt rekening gehouden met de opzegtermijn. De tijd die de procedure heeft geduurd, wordt hierop in mindering gebracht. Wel blijft altijd minimaal 1 maand over. Een proces bij de kantonrechter duurt gemiddeld 8 weken.

5. Vraag een WW-uitkering aan

Ruim voor de ontslagdatum vraag je zelf een WW-uitkering aan. Dit is een tijdelijke uitkering om het verlies aan inkomen tussen 2 banen op te vangen. Hoe dat gaat lees je op www.werk.nl

Wat kost het?

Kosten advocaat

Je maakt met de advocaat een afspraak over het tarief. Dat kan zijn op basis van een uurtarief, een vast bedrag of met subsidie.

Procedurekosten (griffierecht)

Voor iedere procedure bij de rechtbank of andere instanties betaal je griffierecht. Rechtspraak is in Nederland niet gratis. Het griffierecht is lager als je in aanmerking komt voor subsidie.

Toevoeging

Eventueel zou je in aanmerking kunnen komen voor een toevoeging. Dit is een subsidie van de overheid voor advocaatkosten. Je zou ook aanspraak kunnen maken op je rechtsbijstandverzekering als de procedure onder de dekking van je polis valt. Je kunt dit melden bij je verzekeraar. Je hebt mogelijk recht op vrije advocaat keuze. Dit betekent dat de verzekeraar de kosten van uw advocaat zal betalen. In veel gevallen biedt een werkgever een vastellingsovereenkomst aan. Het is mogelijk dat de werkgever je hierin een bijdrage voor de kosten van rechtsbijstand aanbiedt.

Wanneer kan de werkgever ontslag via de kantonrechter aanvragen?

Ontslagredenen bij de kantonrechter die de werkgever kan aandragen zijn ‘gewichtige redenen’. Deze bestaan uit dringende redenen en veranderingen in de omstandigheden.

Een werknemer kan worden ontslagen vanwege een dringende reden. Dit gebeurt wanneer de werknemer zich zo misdraagt dat de werkgever de arbeidsovereenkomst niet kan behouden. Een voorbeeld van zo’n misdraging is diefstal of geweld op het werk. Veranderingen in de omstandigheden is een restcategorie waaronder allerlei omstandigheden vallen zoals niet (voldoende) functioneren van de werknemer of een verstoorde arbeidsverhouding.

Hieronder staan een aantal voorbeelden uitgelegd:

Verstoorde arbeidsverhouding

Dit gebeurt wanneer er een ernstig en onoplosbaar conflict is tussen de werkgever en de werknemer.

Disfunctioneren van de werknemer

Als de werknemer niet voldoet aan de gestelde functie-eisen en er ondanks redelijke inspanningen van de werkgever geen verbetering optreedt, is er sprake van disfunctioneren van de werknemer.

Verwijtbaar handelen of ernstige misdragingen van de werknemer

Dit houdt in dat de werknemer zich schuldig maakt aan ernstig verwijtbaar gedrag, zoals diefstal, fraude, geweld, of ernstige schending van bedrijfsregels.

Transitievergoeding

Wanneer de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbindt, dient de werkgever doorgaans een transitievergoeding aan je te verstrekken. Bij ernstig verwijtbaar gedrag kan de rechter besluiten om geen of minder transitievergoeding te betalen.

In sommige situaties kan de rechter naast de transitievergoeding een extra vergoeding toekennen aan de werknemer. Deze aanvullende vergoeding bedraagt maximaal de helft van de transitievergoeding. Lees hier meer over de transitievergoeding bij ontslag.

Veelgestelde vragen

01
Wie kan een verzoek tot ontslag indienen via de kantonrechter?

Zowel de werkgever als de werknemer kunnen een verzoek tot ontslag indienen via de kantonrechter. De werkgever kan dit doen wanneer hij een werknemer wil ontslaan, en de werknemer kan dit doen wanneer hij van mening is dat het ontslag onrechtmatig is.

02
Wat zijn de gevolgen van een ontslagbeslissing van de Kantonrechter?

De gevolgen van een ontslagbeslissing van de kantonrechter kunnen variëren. Als het ontslag wordt toegewezen, eindigt het dienstverband tussen de werkgever en de werknemer. Afhankelijk van de omstandigheden kan er een transitievergoeding worden toegekend. Als het ontslag wordt afgewezen, blijft de werknemer in dienst.

03
Wat zijn de vereisten voor een succesvol ontslag via de Kantonrechter?

Om succesvol een ontslagverzoek via de kantonrechter in te dienen, moeten de redenen voor het ontslag zorgvuldig worden onderbouwd en voldoen aan de wettelijke vereisten. Er moet sprake zijn van een redelijke grond voor ontslag, zoals disfunctioneren, een verstoorde arbeidsrelatie, langdurige arbeidsongeschiktheid of bedrijfseconomische redenen.

04
Hoe lang duurt het voordat de kantonrechter een beslissing neemt in een ontslagprocedure?

De duur van een ontslagprocedure bij de kantonrechter kan variëren, afhankelijk van de complexiteit van de zaak en de beschikbaarheid van de kantonrechter. In de meeste gevallen wordt de uitspraak binnen enkele weken tot enkele maanden na de mondelinge behandeling gedaan.

05
Kan ik in hoger beroep gaan tegen de beslissing van de kantonrechter?

Ja, zowel de werkgever als de werknemer hebben het recht om in hoger beroep te gaan tegen de beslissing van de kantonrechter. Het hoger beroep moet binnen de wettelijk bepaalde termijn worden ingediend bij het gerechtshof.