Je ontvangt of betaalt partneralimentatie. Deze heb je samen met je ex-partner afgesproken of misschien heeft de rechter deze voor je vastgesteld. Verandert er iets in je financiële situatie? Dan kan het voorkomen dat de alimentatie niet meer redelijk is. Deze moet dan worden aangepast.

Bijvoorbeeld, wanneer je te maken krijgt met ontslag of een huurverhoging kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van de alimentatie. Je kunt je alimentatie dan samen met je ex-partner laten wijzigen via een mediator. Kom je er samen niet uit? Kies dan een geschikte advocaat die je daarbij helpt. Op Juridisch.nl lees je meer over het wijzigen van partneralimentatie en vind je de advocaat of mediator die het voor je regelt.

Wat is partneralimentatie?

Partneralimentatie is een belangrijk onderwerp voor stellen die gaan samenwonen, samen kinderen krijgen en uit elkaar gaan of hun huwelijk of geregistreerd partnerschap beëindigen. Het is een financiële regeling die vaak wordt ingezet om ervoor te zorgen dat beide partners na de scheiding financieel stabiel blijven. De regels rondom partneralimentatie variëren en zijn afhankelijk van verschillende factoren.

Duur partneralimentatie tot 2020

Als het huwelijk of partnerschap plaatsvond tussen 1 juli 1994 en 1 januari 2020, zijn specifieke regels van toepassing. Als de partneralimentatie vastgesteld is voor 1 januari 2020, dan gelden andere regels ten opzichte van het huidige alimentatierecht.

De duur van het huwelijk of geregistreerd partnerschap is hierbij van groot belang. Als je langer dan 15 jaar getrouwd was, dan kon de partneralimentatie maximaal 12 jaar voortduren. Dit betekent dat de ex-partner verplicht is om financieel bij te dragen aan de ander gedurende deze periode.

Er zijn echter uitzonderingen op de hoofdregel. Als het huwelijk minder dan 10 jaar heeft geduurd en pas als het jongste kind 12 jaar of ouder is, dan kan de partneralimentatie worden verkort. In sommige gevallen kan het zelfs zo zijn dat er helemaal geen alimentatie hoeft te worden betaald.

Duur partneralimentatie na 2020

De regels van het alimentatierecht zijn per 1 januari 2020 verandert. De duur van de partneralimentatie is namelijk aanzienlijk ingekort. De hoofdregel met betrekking tot de duur van de partneralimentatie is van maximaal 12 jaar naar maximaal 5 jaar verschoven.

De duur van de partneralimentatie wordt door de wet vastgesteld op de helft van de duur van het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Partneralimentatie duurt maximaal 5 jaar.

Een voorbeeld, als je 4 jaar getrouwd bent geweest, dan is de duur van de partneralimentatie in beginsel 2 jaar (4 jaar : 2 = 2 jaar). Als je 12 jaar getrouwd bent geweest, dan betaal je maximaal 5 jaar partneralimentatie. Maar de duur kan dus ook korter dan 5 jaar zijn.

Op deze hoofdregel bestaan meerdere uitzonderingen. Deze hebben betrekking op minderjarige kinderen binnen het huwelijk, het huwelijk of geregistreerde partnerschap duurde langer dan 15 jaar en/of de AOW leeftijd.

Neem contact op met onze juridische medewerkers. Zij staan je graag te woord en helpen jou bij het beoordelen van de duur van de partneralimentatie!

Hoe werkt partneralimentatie wijzigen?

1. Maak een online alimentatieberekeing

Op scheidingsinformatie.nl vind je een handige rekentool. Komt hier een ander bedrag uit dan je nu betaalt of ontvangt? Dan kun je mogelijk de alimentatie laten wijzigen.

2. Vertel het je partner

Je wil een ander bedrag aan alimentatie krijgen. Het is belangrijk dat je dit eerst aan je ex-partner vertelt. Vertel duidelijk waarom je het bedrag wilt wijzigen. Geef je ex-partner de tijd om aan de nieuwe situatie te wennen. Neem geen overhaaste beslissingen.

3. Kies een advocaat

Kies de advocaat die bij je past. Op Juridisch.nl vind je altijd een geschikte advocaat bij je in de buurt. De advocaat informeert je over alle papieren die nodig zijn om de alimentatieberekening te maken en de alimentatie te laten wijzigen. Ook beoordeelt de advocaat of je recht hebt op wijziging op grond van de wet. Wil je toch liever samen de nieuwe alimentatie afspreken? Kies dan samen voor een mediator.

4. Maak afspraken

Je advocaat helpt je bij het maken van afspraken met je ex-partner. Het kan zijn dat je ex ook een advocaat in de arm neemt. Heb je minderjarige kinderen? Dan moet de kinderalimentatie mogelijk ook opnieuw berekend worden.

5. Wijzig de partneralimentatie

Zijn alle afspraken gemaakt? Dan maak je een overeenkomst. Je advocaat stuurt de overeenkomst naar de rechter om te bekrachtigen. Lukt het niet om het beide eens te worden? Dan kan je advocaat aan de rechter vragen om de partneralimentatie te wijzigen en een beslissing te nemen. De advocaat van je ex-partner mag hierop reageren (verweerschrift). Op de zitting bij de rechter kan een toelichting worden gegeven. Daarna beslist de rechter.

6. Afwikkeling

Ben je het alle twee eens met de uitspraak? Dan hoeft je verder niets te doen. Het nieuwe bedrag wordt betaald en de schriftelijke uitspraak van de rechter is bindend. Ben je het niet eens met de uitspraak? Dan kun je in hoger beroep gaan.

Handig om te weten

Kan mijn ex-partner de wijziging in alimentatie weigeren?

Je ex-partner hoeft niet zonder meer akkoord te gaan met je verzoek. Hij of zij kan dan een verweerschrift indienen en een tegenberekening laten maken. Bijvoorbeeld wanneer je ex-partner van mening is dat zijn/haar draagkracht niet voldoende is of dat je behoefte voor de wijziging niet redelijk is.

In welke situaties kan ik een wijziging in partneralimentatie aanvragen?

Je kunt alleen partneralimentatie wijzigen bij gebeurtenissen die je inkomen of draagkracht beïnvloeden. Denk daarbij aan ontslag, werkloosheid, hogere woonlasten, pensionering, trouwen, samenwonen of ander geregistreerd partnerschap of overlijden. De zorg voor de kinderen kan plotseling naar de andere partner gaan. Die partner moet dan extra kosten maken.

Heeft de hoogte van partneralimentatie invloed op de kinderalimentatie?

Nee, een verandering in de partneralimentatie hoeft niet te betekenen dat de kinderalimentatie wijzigt. Andersom is dit anders. De kinderalimentatie kan invloed hebben op de draagkracht van de ex-partner die partneralimentatie betaalt.

Wijziging partneralimentatie als je situatie verandert

Als de financiële situatie van een van de ex-partners verandert, heeft dat invloed op de alimentatie. Bijvoorbeeld wanneer een van de ex-partners ineens ontslag krijgt en niet meer kan rondkomen. Andersom kan het ook zijn dat een van de twee ineens meer gaat verdienen. Of op een andere wijze er financieel op vooruit gaat. Bijvoorbeeld als je gaat samenwonen met je nieuwe partner en de kosten dus gedeeld worden. Een wijziging van de alimentatie kan alleen aangevraagd worden als er een relevante verandering heeft plaatsgevonden. Denk hierbij aan ontslag, langdurige werkloosheid, ander inkomen door nieuw werk, trouwen of samenwonen, of overlijden.

Je wil minder partneralimentatie betalen

Betaal je alimentatie aan je ex-partner? Dan kan een wijziging in je situatie er soms voor zorgen dat het moeilijk wordt om dat bedrag te blijven betalen. Dat kan bijvoorbeeld wanneer je bent ontslagen, of hogere woonlasten hebt. Andersom kan het zijn dat je ex-partner juist een hoger inkomen heeft gekregen. In beide gevallen kun je een wijziging van de partneralimentatie aanvragen.

Je wil een hogere partneralimentatie ontvangen

Ontvang je alimentatie van je ex-partner? Maar kom je hiermee door veranderde omstandigheden moeilijk rond? Vaak gebeurt dit wanneer je inkomen daalt of als je hogere kosten hebt. Dan kun je een wijziging van de partneralimentatie aanvragen. Een wijziging kun je ook aanvragen wanneer je weet dat je ex-partner meer inkomen of lagere kosten heeft. De draagkracht is dan hoger geworden, waardoor je mogelijk recht hebt op meer alimentatie.

Partneralimentatie vervalt definitief bij hertrouwen alimentatiegerechtigde

Als de alimentatiegerechtigde hertrouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of is gaan samenwonen met de nieuwe partner “als waren zij gehuwd”, dan hoeft de ex-partner geen partneralimentatie meer te betalen. Het recht op partneralimentatie vervalt definitief. Van samenwonen met een nieuwe partner “als ware zij gehuwd” is sprake als aan de volgende voorwaarden is voldaan: beide partners wonen samen en hebben een gemeenschappelijke huishouding er is een affectieve relatie tussen samenwonenden, de relatie is duurzaam, beide partners verzorgen elkaar wederzijds (net zoals in een huwelijk).

Veelgestelde vragen

01
Welke factoren worden in overweging genomen bij het wijzigen van partneralimentatie?

Verschillende factoren kunnen een rol spelen bij het wijzigen van partneralimentatie, zoals veranderingen in het inkomen, de behoeften en de omstandigheden van beide partners. Raadpleeg een advocaat om te begrijpen welke factoren relevant zijn in jouw situatie.

02
Is het mogelijk om partneralimentatie met terugwerkende kracht te wijzigen?

In sommige gevallen kan het mogelijk zijn om partneralimentatie met terugwerkende kracht te wijzigen. Dit kan betrekking hebben op een periode vóór de indiening van de wijzigingsaanvraag. Een advocaat kan je adviseren over de mogelijkheden in jouw rechtsgebied.

03
Wat als mijn ex-partner weigert mee te werken aan de wijziging van partneralimentatie?

Als je ex-partner niet bereid is om mee te werken aan de wijziging van partneralimentatie, kan het nodig zijn om juridische stappen te ondernemen. Een advocaat kan je adviseren over de mogelijke opties en de beste manier om hiermee om te gaan.

04
Kan ik partneralimentatie wijzigen als mijn ex-partner een nieuwe baan heeft gekregen of meer inkomen heeft?

Als je ex-partner aanzienlijk meer inkomen heeft gekregen sinds de oorspronkelijke vaststelling van de partneralimentatie, kun je mogelijk een wijziging aanvragen. Dit kan van invloed zijn op de berekening van de alimentatiebetalingen. Raadpleeg een advocaat om te bepalen of dit van toepassing is in jouw situatie.

05
Moet ik bewijs leveren om een wijziging van partneralimentatie te ondersteunen?
    • Vaak is het nodig om bewijs te leveren om een wijziging van partneralimentatie te ondersteunen. Dit kan onder meer financiële documenten, belastingaangiften, loonstroken, bankafschriften en andere relevante bewijsstukken omvatten. Een advocaat kan je helpen bij het verzamelen en presenteren van het juiste bewijsmateriaal.