Beroepsziekte

Krijg je letsel door een beroepsziekte veroorzaakt door je werk, dan heb je recht op schadevergoeding.

Waarbij kunnen wij je helpen?

Bel voor een gratis adviesgesprek

maandag t/m vrijdag
09:00 tot 19:00
Rudy Spelt - Letselschade specialist en eigenaar van het Juridisch Netwerk Nederland

Veel voorkomende beroepsziektes:

Burn-out; RSI; Asbestose en mesothelioom. Stoflongen; OPS en schildersziekte.

Wat is schade door beroepsziekte

Bij schade die gemoeid gaat met beroepsziekte kan je denken aan inkomensverlies, medische kosten die je verzekeraar niet vergoedt, kosten voor huishoudelijke hulp en kosten voor het aanpassen van je woning. Er kan ook sprake zijn van immateriële schade en die kan ook vergoed worden. Dit heet smartengeld. Voor jou of je nabestaanden zijn verdriet, de pijn en het verlies aan levensvreugde als gevolg van het ongeval of de ziekte niet in geld uit te drukken. Maar een financiële vergoeding neemt de zorgen over geld in ieder geval gedeeltelijk weg.

Je stelt de werkgever aansprakelijk

Als slachtoffer van een beroepsziekte stel je je werkgever aansprakelijk voor je schade. Schadeloosstelling wordt alleen toegekend als je kunt aantonen dat je het letsel hebt opgelopen tijdens je werk of dat je werk of de arbeidsomstandigheden dit hebben veroorzaakt.

Wanneer is de werkgever niet aansprakelijk?

In bepaalde gevallen is de werkgever niet aansprakelijk voor jouw schade. Je werkgever moet dan kunnen aantonen dat er voldoende veiligheidsmaatregelen zijn getroffen om de ziekte te voorkomen. Of als blijkt dat je als werknemer de schade aan jezelf hebt te wijten. Of omdat je bewust het risico nam (opzet of bewuste roekeloosheid).

Vaststellingsovereenkomst

Als helder is dat de beroepsziekte door je werk is veroorzaakt en je werkgever of diens verzekeraar de aansprakelijkheid erkent, kan de schade worden geregeld. Er wordt een vaststellingsovereenkomst opgesteld waarin alle afspraken worden vastgelegd. Teken niets zonder de bijstand van een letselschade-advocaat. Hij/zij kan de maximale schadevergoeding voor jou regelen.

Deelgeschilprocedure

Je bent al in gesprek met je werkgever en de verzekeraar. Toch loopt het onderling nog steeds vast op één punt waarover je het niet eens wordt. Het kan bijvoorbeeld gaan over de aansprakelijkheid van de werkgever, je eigen schuld of over de berekening van de schade. Dan kan je deze specifieke concrete vraag voorleggen aan de rechter. Deze deelgeschilprocedure verloopt redelijk snel en na de uitspraak van de rechter ga je verder met de onderhandeling.

Snel een voorschot regelen via spoedprocedure

Heb je dringend een voorschot nodig op de schadevergoeding? In een spoedprocedure (kort geding) vraag je de rechter om een snelle, voorlopige beslissing. De rechter maakt een inschatting over de aansprakelijkheid. Vindt de rechter aansprakelijkheid aannemelijk, dan kan de rechter besluiten jou een voorschot op de schadevergoeding te geven.

Bodemprocedure als de werkgever geen aansprakelijkheid erkent

Wijst je werkgever iedere aansprakelijkheid af? Dan is een uitgebreide procedure (bodemprocedure) noodzakelijk. Hierin vraag je de rechter om een definitief oordeel over de aansprakelijkheid en over de omvang van de schade.

Voorbeelden van beroepsziekten:

RSI (Repetitive Strain Injury)

Als je chronische spierklachten hebt omdat je steeds dezelfde beweging maakt of doordat je te lang in een verkeerde houding werkt, heet dat RSI. Het is lastig om te bepalen of je werkgever hiervoor aansprakelijk is.

Mesothelioom

Als je te lang wordt blootgesteld aan bijvoorbeeld asbestvezels of erioniet, kan je onder meer longvlies- of buikvlieskanker krijgen. Een diagnose die flink ingrijpt in jouw leven. De kosten die daaruit voortvloeien, kan je verhalen op de verzekering van je werkgever.

OPS (Organisch Psychosyndroom), schildersziekte

OPS (Organisch Psychosyndroom) is misschien wel de bekendste aandoening, het wordt ook wel de schildersziekte genoemd. Je wordt dan ziek doordat giftige stoffen als terpentine, hexaan, thinner, wasbenzine, ether, alcohol of benzeen in je lichaam zijn terechtgekomen. Als je schilder van beroep bent, ligt het voor de hand dat jouw werkgever aansprakelijk is.

Juridische hulp bij jouw probleem

Bel ons voor een gratis intakegesprek

Onze juristen helpen je graag verder bij het vinden van de juiste advocaat!
Bel direct: 085 109 4101
Bel ons voor een vrijblijvend consult over jouw letselschade