Willen jij en je partner beiden snel en zonder problemen scheiden? Als je het over alles eens bent, dan kan dit zeker. Met name als er geen minderjarige kinderen, geen koopwoning en ander gezamenlijk vermogen is, kun je van deze optie gebruik maken. Scheiden kan dan snel en makkelijk, met 1 advocaat. Op internet wordt hier “online scheiden” mee bedoeld. Je hebt dan samen maar 1 advocaat nodig. Dat is overzichtelijk, snel en voordelig. Hieronder wordt uitgelegd hoe dit in zijn werk gaat. 

Hoe werkt een online scheiding?

1. Zet afspraken op papier

Jij en je partner willen scheiden en denken daar prima samen uit te komen. Voordat je een advocaat kiest, is het goed om alvast over een aantal zaken na te denken. Welke afspraken heb je al samen gemaakt? Door deze alvast op papier te zetten, kan de scheiding nog sneller geregeld worden. Als je samen minderjarige kinderen hebt, kun je ook alvast een ouderschapsplan opstellen. Hierin staan alle afspraken die gaan over de opvoeding en de verzorging van de kinderen.

2. Kies samen een advocaat uit

Ben je het beiden eens en heb je samen al afspraken gemaakt? Leg de gemaakte afspraken en het ouderschapsplan dan voor aan een advocaat. Je advocaat kies je samen met je (ex-)partner uit. Je hebt een advocaat nodig om de scheiding juridisch af te ronden. De advocaat kan jullie daarbij adviseren over de door jullie gemaakte afspraken, de financiële gevolgen en de alimentatie. Op Juridisch.nl vind je altijd een geschikte advocaat die je scheiding op gezamenlijk verzoek snel voor je regelt.

3. Vraag de scheiding aan

De advocaat stelt vervolgens het echtscheidingsverzoek op. Dit wordt samen met de afspraken, die vastgelegd zijn in het echtscheidingsconvenant, en het ouderschapsplan naar de rechter gestuurd.

4. Afwikkeling van de scheiding

De rechter bekrachtigt de afspraken en de scheiding. De advocaat regelt dat de echtscheiding wordt doorgegeven aan de gemeente waar je staat ingeschreven. Zodra je echtscheiding is ingeschreven bij de burgerlijke stand, ben je officieel gescheiden.

Wat regelt de advocaat voor u?

Ben je het samen eens over alle punten van je echtscheiding? Dan stel je samen een echtscheidingsconvenant op. Alle afspraken die je samen hebt gemaakt, worden in dit convenant vastgelegd. Zijn er minderjarige kinderen? Dan maak je ook een ouderschapsplan. In het ouderschapsplan staat de regeling over de zorg van de kinderen en de kinderalimentatie. Nadat je alle afspraken hebt vastgelegd, maak je een afspraak met een advocaat. De advocaat kan je adviseren over of de overeenkomst juridisch klopt. Ook zaken zoals de partneralimentatie en de verdeling van je geld en de spullen kun je aan de advocaat voorleggen. Het convenant en/of ouderschapsplan wordt door jullie beiden ondertekend en deze wordt vervolgens door de advocaat samen met het verzoek tot echtscheiding naar de rechter gestuurd. De rechter spreekt de scheiding uit en je scheiding kan vervolgens officieel worden gemaakt door inschrijving bij de gemeente. De procedure verloopt schriftelijk, je hoeft niet naar de rechter.

Wat staat er in een echtscheidingsconvenant?

Bij scheiden op gezamenlijk verzoek zijn beide partners het dus eens over alle zaken. In het echtscheidingsconvenant staan alle gemaakte afspraken over bijvoorbeeld de partneralimentatie, de verdeling van de spullen en de woning. Wanneer er minderjarige kinderen in het spel zijn, worden de afspraken over de kinderalimentatie en de omgangsregeling in een ouderschapsplan gezet.

Scheiden op gezamenlijk verzoek of mediation?

Een scheiding op gezamenlijk verzoek is een snelle manier om te scheiden. Maar dan moet je het wel samen over alles eens zijn geworden. Lukt dat niet, dan is een scheidingsmediator een betere optie. Deze helpt je om met elkaar oplossingen te bedenken en afspraken te maken. Je scheiding kan dan alsnog relatief snel worden afgerond.

Kinderen en alimentatie

Heb je samen minderjarige kinderen? Dan wil je zeker weten dat zij zo min mogelijk last hebben van de scheiding. In een ouderschapsplan leg je de afspraken over de kinderen vast. Hierin zet je bijvoorbeeld de verdeling van de zorg, de opvoeding en de kosten hiervoor. Ook de afspraken over de omgang met de kinderen kun je hierin vastleggen.

 

Veelgestelde vragen

01
Waarom online scheiden?

Online scheiden kan een snelle en makkelijke manier zijn om te scheiden. Wanneer jij en je ex-partner afspraken kunnen maken in goed overleg, jullie geen kinderen en koopwoning hebben, dan is online scheiden een goede optie.

02
Heb ik een advocaat nodig bij een online scheiding?

Wanneer jij en je ex-partner gaan scheiden, ook als dit online is, heb je een advocaat nodig. Alleen een advocaat kan namelijk het echtscheidingsverzoek indienen bij de rechtbank.

03
Is online scheiden betrouwbaar?

Online scheiden is net zo betrouwbaar als een normale echtscheidingsprocedure. Online scheiden wordt gezien als een snellere manier van scheiden, voornamelijk wanneer jullie geen kinderen, koopwoning of gezamenlijke bezittingen en schulden hebben. De scheiding is rechtsgeldig doordat het verzoek, net als bij een normale scheiding, door de advocaat bij de rechtbank wordt ingediend.

04
Hoeveel kost een online scheiding?

Wanneer je gaat scheiden, betaal je een uurtarief aan de advocaat. Wanneer je een lager inkomen hebt, kom je mogelijk in aanmerking voor een toevoeging. Een deel van de advocaatkosten wordt dan gesubsidieerd door de overheid. In dit geval hoef je alleen nog een eigen bijdrage te betalen.