Jij en je partner kunnen niet meer samen door één deur. Scheiden vind je nog een te grote stap. Of misschien staat je financiële situatie het momenteel niet toe.

In dat geval kun je kiezen voor een scheiding van tafel en bed.  Dit is anders dan een gewone scheiding. Je woont dan niet meer samen, maar je bent voor de wet nog wel getrouwd.

Wat houdt een scheiding van tafel en bed precies in en hoe regel je het? Lees wat je kunt verwachten en vind de advocaat die het voor je regelt.

Wat is een scheiding van tafel en bed?

Bij scheiding van tafel en bed is het zo dat je officieel getrouwd blijft in (beperkte) gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden, maar leef je feitelijk gescheiden van je ex. Het is een alternatieve vorm van scheiden en wordt soms gekozen om religieuze, financiële of persoonlijke redenen.

Hoe werkt een scheiding van tafel en bed?

1. Vertel het je partner

Wil je scheiden? Vertel dit dan altijd eerst aan je partner. Dat is vaak moeilijk. Vertel daarom altijd duidelijk waarom je dat wil.

Gun je partner de tijd om dit te verwerken en om aan de nieuwe situatie te wennen. Neem geen overhaaste beslissingen.

2. Kies een advocaat

Kun je nog goed overleggen en tot afspraken komen met je partner? Of kun je echt niet meer met elkaar praten? Afhankelijk van de situatie, kies je samen of ieder apart een advocaat.

Wil je het graag samen oplossen? Als jij en je partner het eens zijn, kun je een gezamenlijke scheiding aanvragen. Dit geldt vooral als jullie geen kinderen hebben en weinig te verdelen hebben.

Kun je nog wel praten met je partner, maar moeilijk eens worden over bepaalde dingen? Dan kun je de scheiding regelen met een mediator, of een overlegscheiding aanvragen. Je krijgt dan hulp om tot gezamenlijke oplossingen en afspraken te komen.

Wij helpen je graag bij het vinden van de juiste advocaat of mediator. Binnen ons netwerk is er altijd een advocaat bij je in de buurt.

3. Maak afspraken

Je advocaat helpt je bij het regelen van afspraken met je ex of zijn/haar advocaat. Bijvoorbeeld afspraken over de alimentatie en de verdeling van je vermogen, spullen en schulden.

Heb je (minderjarige) kinderen? Dan is een ouderschapsplan verplicht. Hierin staan alle afspraken die met de opvoeding en verzorging van je kinderen te maken hebben. Je advocaat helpt je met het ouderschapsplan.

4. Vraag de scheiding van tafel en bed aan

Zijn alle afspraken vastgelegd? Dan verloopt de scheiding verder schriftelijk. Je advocaat of mediator stuurt de scheidingsaanvraag en ouderschapsplan naar de rechter als er kinderen zijn.

Vraag je de scheiding alleen aan? Dan kan je ex-partner nog in verweer gaan tegen je aanvraag. De rechter neemt dan een beslissing.

5. Afwikkeling scheiding

Gaat de rechter akkoord met de aanvraag voor de scheiding van tafel en bed? Dan wordt de scheiding ingeschreven in het huwelijksgoederenregister van de rechtbank. Je advocaat zorgt hiervoor.

Wil je daarna definitief scheiden? Je kunt na 3 jaar met een advocaat regelen, of eerder als je het samen eens bent.

Alsnog echtscheiding aanvragen

Wanneer je gescheiden bent van tafel en bed, leef je gescheiden van elkaar. Je vermogen, inkomen of schulden worden verdeeld. Voor de wet blijf je wel gewoon getrouwd.

Als je gescheiden bent van tafel en bed, kun je op elk gewenst moment scheiden als jullie dit beiden willen. Je laat dan de scheiding van tafel en bed omzetten. Als je alleen wil scheiden, dan kun je dit pas doen na een scheiding van drie jaar van tafel en bed. Daarna kan de officiële scheiding plaatsvinden.

Je kunt samen ook een scheiding van tafel en bed ongedaan maken. Je laat dit dan via je advocaat weten aan de rechtbank.

Kinderen

Wanneer je gaat scheiden van tafel en bed, ga je ergens anders wonen. Als je kinderen hebt, dan heeft dat grote invloed op hen.

Daarom zal er altijd een ouderschapsplan gemaakt worden. Hierin maak je afspraken met je partner over alles wat met je kinderen te maken heeft.

Bijvoorbeeld over de opvoeding en de verzorging van je kinderen. En over hoe je elkaar over de kinderen informeert. Een ouderschapsplan kunnen jullie zelf opstellen, je advocaat maakt het definitief voor je.

De gevolgen van scheiden van tafel en bed

Na scheiden van tafel en bed kom je financieel los van elkaar te staan. Er is niet langer een gemeenschappelijk vermogen, inkomen of bezittingen. Dat geldt ook voor schulden die na de scheiding van tafel en bed ontstaan. De onderhoudsplicht die je hebt ten opzichte van elkaar blijft bestaan.

Vind je een nieuwe partner en wil je opnieuw trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan? Dan moet je eerst een echtscheiding aanvragen omdat je voor de wet nog getrouwd bent.

Heb je een gezamenlijk woonadres?

Woon je na de scheiding nog steeds op het gezamenlijke adres? Of woon je ergens anders, maar sta je nog steeds op het gezamenlijke adres ingeschreven? Let op, dit kan invloed hebben op je belastingen, zoals de aftrek van hypotheekrente. Vraag advies aan je advocaat.

Conclusie

Een scheiding van tafel en bed is een juridische regeling waarbij partners gescheiden leven zonder het huwelijk officieel te beëindigen. Deze optie is geschikt voor mensen die niet meteen willen scheiden, om diverse redenen.

Belangrijk is ook bewust te zijn van fiscale gevolgen, met name als het gezamenlijke adres behouden blijft. Raadpleeg altijd een advocaat voor specifiek advies en begeleiding in dit proces.

Neem contact met ons op! Onze juridische medewerkers helpen je bij het vinden van een familierecht advocaat.

Veelgestelde vragen

01
Moet ik naar de rechter voor een scheiding van tafel en bed?

Wanneer je getrouwd bent en wilt gaan scheiden van tafel en bed dan dien je een verzoek hiervoor in te dienen. Dit verzoek moet ingediend worden bij de rechtbank.

02
Heb ik een advocaat nodig om te kunnen scheiden van tafel en bed?

Om te kunnen scheiden van tafel en bed moet je een verzoek indienen bij de rechtbank. Om dit verzoek in te kunnen dienen heb je een advocaat nodig. Daarnaast helpt een advocaat bij het maken van afspraken tussen jou en je ex-partner. Wanneer jullie kinderen hebben stelt de advocaat een ouderschapsplan op.

03
Waarom scheiden van tafel en bed?

Een scheiding van tafel en bed kan een oplossing bieden wanneer een echtscheiding wegens financiële redenen niet mogelijk is. Ook biedt deze manier van scheiden een uitkomst wanneer een echtscheiding niet is toegestaan vanuit geloofsovertuigingen.

04
Wat zijn de kosten van een scheiding van tafel en bed?

Om te kunnen scheiden van tafel en bed heb je een advocaat nodig. Wanneer jij in aanmerking komt voor een toevoeging, een subsidie vanuit de overheid, hoef je alleen nog een eigen bijdrage te betalen. Kom je hier niet voor in aanmerking? Dan vraagt de advocaat een uurtarief.

05
Wat is het verschil tussen een echtscheiding en een scheiding van tafel en bed?

Wanneer je gaat scheiden van tafel en bed ben je wel uit elkaar maar blijf je volgens de wet getrouwd. Wel moeten er bij een scheiding van tafel en bed ook afspraken worden vastgelegd. Zo zal er een ouderschapsplan opgesteld moeten worden wanneer jullie kinderen hebben.