In Nederland ben je als ouder verplicht om de kosten voor opvoeding en verzorging van je kinderen te betalen. Als je bent gescheiden, is dat niet anders. Je betaalt aan je ex-partner of ontvangt van je ex-partner dan vaak kinderalimentatie. Soms kan je financiële situatie veranderen. Bijvoorbeeld wanneer je inkomen daalt, je werkloos raakt of je woonlasten stijgen. Of de kinderen worden ouder en brengen meer kosten met zich mee. Er moeten dan nieuwe afspraken worden gemaakt over de hoogte van de alimentatie. Dat kun je in onderling overleg doen of via een advocaat of mediator. Je vindt altijd de juiste advocaat of mediator die het voor je regelt.

Hoe werkt het?

1. Maak een online alimentatieberekening

Op www.scheidingsinformatie.nl/alimentatie/extra/online-alimentatie-berekenen vindt je een handige rekentool. Komt hier een ander bedrag uit dan je betaalt of ontvangt? Dan kun je mogelijk de alimentatie laten wijzigen.

2. Vertel het je partner

Je wil een ander bedrag aan kinderalimentatie. Het is belangrijk dat je dit eerst aan je partner vertelt. Vertel duidelijk waarom je het bedrag wil wijzigen. Geef je partner de tijd om aan de nieuwe situatie te wennen. Neem geen overhaaste beslissingen.

3. Kies een advocaat

Kies de advocaat die bij je past. Op Juridisch.nl vindt je altijd een geschikte advocaat bij je in de buurt. De advocaat informeert je over alle papieren die nodig zijn om de alimentatieberekening te maken en de alimentatie te laten wijzigen. Ook beoordeelt de advocaat of je recht hebt op wijziging op grond van de wet. Wil je toch liever samen de nieuwe alimentatie afspreken? Kies dan samen voor een mediator.

4. Maak afspraken

Je advocaat helpt je bij het maken van afspraken met je ex-partner. Het kan zijn dat je ex ook een advocaat in de arm neemt.

5. Wijzig de kinderalimentatie

Zijn alle afspraken gemaakt? Dan maak je een overeenkomst. Je advocaat stuurt de overeenkomst naar de rechter om te bekrachtigen. Lukt het niet om het beide eens te worden? Dan stuurt je advocaat een brief naar de rechter met het verzoek om de kinderalimentatie te wijzigen en een beslissing te nemen. De advocaat van je ex-partner mag hierop reageren (verweerschrift). Op de zitting bij de rechter kan een toelichting worden gegeven. Daarna beslist de rechter.

6. Afwikkeling

Ben je het alle twee eens met de uitspraak? Dan hoef je verder niets te doen. Het nieuwe bedrag wordt betaald en de schriftelijke uitspraak van de rechter is bindend. Ben je het niet eens met de uitspraak? Dan kun je in hoger beroep gaan.

Wat is kinderalimentatie

Als je samen kinderen hebt, ben je verplicht om de kosten voor de verzorging en de opvoeding te betalen tot je kinderen 18 jaar zijn. Daarna betaal je nog de kosten voor studie en levensonderhoud tot je kinderen 21 jaar zijn. Dit wordt onderhoudsplicht genoemd. Wanneer je gaat scheiden, is die onderhoudsplicht er nog steeds. De kosten worden dan verdeeld tussen beide gescheiden ouders. In de praktijk betaalt een van de ouders dan kinderalimentatie aan de ouder die de meeste zorg heeft over de kinderen.

Wie betaalt de kinderalimentatie?

De hoogte van de kinderalimentatie is afhankelijk van verschillende factoren. Als je kinderen bij u wonen, heb je de meeste kosten voor hun opvoeding en verzorging. Je ex-partner moet dan kinderalimentatie aan je betalen. Wonen de kinderen ook deels bij je ex-partner? Dan wordt de hoogte van de kinderalimentatie daaraan aangepast. Ook de draagkracht van je partner speelt een rol bij de hoogte van de kinderalimentatie die je ontvangt.

Wanneer kun je kinderalimentatie wijzigen?

Verandert er iets in je financiële situatie of in die van je ex-partner? Kijk dan of het bedrag van de kinderalimentatie nog steeds redelijk is. Als je bijvoorbeeld langdurig werkloos raakt, of je partner juist minder kosten heeft, kun je een wijziging in kinderalimentatie aanvragen. Ook als de kinderen ouder worden kan het zijn dat dit meer kosten met zich meebrengt. Of het bedrag werkelijk gewijzigd kan worden, hangt af van de draagkracht van je ex-partner. Je kunt zelf de hoogte van de kinderalimentatie online uitrekenen.

Zo wijzig je kinderalimentatie

Het wijzigen van de kinderalimentatie kan je met je ex-partner onderling regelen. Zet de gemaakte afspraken wel altijd in een door beiden ondertekend contract zodat deze ook rechtsgeldig zijn. Komt je er samen niet uit, maar wil je het wel graag zonder tussenkomst van een rechter met elkaar regelen? Dan kan een mediator je helpen. Een mediator is onpartijdig, bemiddelt tussen beide ex-partners en zorgt dat je toch samen tot goede afspraken komt.

Kinderalimentatie bij ouderlijk gezag

Of je wel of niet verplicht bent om kinderalimentatie te betalen, is afhankelijk van de onderhoudsplicht die je hebt. Bent je beide ouders van het kind, dan heb je beiden een onderhoudsplicht. Je betaalt dan ook kinderalimentatie. Bent je geen ouder, maar had je tijdens je huwelijk of geregistreerd partnerschap wel gezag over het kind? Dan heeft je nog steeds een onderhoudsplicht na de scheiding. Deze duurt net zolang als dat je gezag had tijdens je huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Veelgestelde vragen

01
Kan ik de kinderalimentatie buiten de rechtbank wijzigen?

In sommige gevallen kunnen ouders overeenstemming bereiken over een wijziging van de kinderalimentatie zonder tussenkomst van de rechtbank. Dit kan via een onderlinge regeling of door middel van mediation. Het is echter raadzaam om dit met een juridisch expert te bespreken om ervoor te zorgen dat de overeenkomst juridisch bindend is.

02
Wat als mijn ex-partner weigert mee te werken aan de wijziging van kinderalimentatie?

Als je ex-partner niet bereid is om mee te werken aan de wijziging van de kinderalimentatie, kan het nodig zijn om juridische stappen te ondernemen. Een advocaat kan je adviseren over de mogelijke opties en de beste manier om hiermee om te gaan.

03
Kan ik een wijziging van kinderalimentatie aanvragen als de omgangsregeling verandert?

Veranderingen in de omgangsregeling kunnen van invloed zijn op de kinderalimentatie. Als er wijzigingen zijn in de zorgtaken en de tijd die de kinderen met elke ouder doorbrengen, kan dit van invloed zijn op de financiële verplichtingen van beide ouders. Raadpleeg een advocaat om te bepalen of dit van toepassing is op jouw situatie.

04
Wat gebeurt er als ik mijn baan verlies en de kinderalimentatie niet kan betalen?

Als je je baan verliest en de kinderalimentatie niet kunt betalen, is het belangrijk om zo snel mogelijk juridisch advies in te winnen. Je kunt mogelijk een wijziging van de kinderalimentatie aanvragen op basis van gewijzigde omstandigheden. Het is echter belangrijk om de betalingen niet zomaar stop te zetten zonder juridisch advies, omdat dit juridische gevolgen kan hebben.

05
Wat als mijn ex-partner weigert financiële informatie te verstrekken voor de wijziging van kinderalimentatie?

Als je ex-partner weigert de benodigde financiële informatie te verstrekken, kan dit de wijziging van kinderalimentatie bemoeilijken. In dergelijke gevallen kun je mogelijk juridische stappen ondernemen om de informatie af te dwingen, zoals het indienen van een verzoek bij de rechtbank om financiële openbaarmaking. Raadpleeg een advocaat voor advies over hoe je hiermee kunt omgaan.