In Nederland moet je als ouder betalen voor de opvoeding en verzorging van je kinderen. Als je bent gescheiden, is dat niet anders. Je betaalt aan je ex-partner of ontvangt van je ex-partner dan vaak kinderalimentatie.

Soms kan je financiële situatie veranderen. Bijvoorbeeld wanneer je inkomen daalt, je werkloos raakt of je woonlasten stijgen. Of de kinderen worden ouder en brengen meer kosten met zich mee.

Er moeten dan nieuwe afspraken worden gemaakt over de hoogte van de alimentatie. Dat kun je in onderling overleg doen of via een advocaat of mediator.

Wat is kinderalimentatie?

Als je kinderen hebt, moet je betalen voor de verzorging en opvoeding. Dit moet je doen totdat ze 18 jaar oud zijn. Daarna betaal je nog de kosten voor studie en levensonderhoud tot je kinderen 21 jaar zijn. Dit wordt onderhoudsplicht genoemd.

Wanneer je gaat scheiden, is die onderhoudsplicht er nog steeds. De kosten worden dan verdeeld tussen beide gescheiden ouders. In de praktijk betaalt een ouder kinderalimentatie aan de ouder met meeste zorg voor de kinderen.

Wie betaalt de kinderalimentatie?

De hoogte van de kinderalimentatie is afhankelijk van verschillende factoren. Als je kinderen bij je wonen, heb je de meeste kosten voor de opvoeding en verzorging. Je ex-partner moet dan kinderalimentatie aan je betalen.

Wonen de kinderen ook deels bij je ex-partner? Dan wordt de hoogte van de kinderalimentatie daaraan aangepast. De draagkracht van je partner beïnvloedt de hoogte van de kinderalimentatie.

Kinderalimentatie bij ouderlijk gezag

Of je moet kinderalimentatie betalen hangt af van je onderhoudsplicht. Ben je beide ouders van het kind, dan heb je beiden een onderhoudsplicht. Je betaalt dan ook kinderalimentatie.

Ben je geen ouder, maar had je tijdens je huwelijk of geregistreerd partnerschap wel gezag over het kind? Dan heb je nog steeds een onderhoudsplicht na de scheiding. Deze duurt net zolang als dat je gezag had tijdens je huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Wanneer kun je kinderalimentatie wijzigen?

Verandert er iets in je financiële situatie of in die van je ex-partner? Kijk dan of het bedrag van de kinderalimentatie nog steeds redelijk is.

Als je lang werkloos bent of je partner minder kosten heeft, kun je kinderalimentatie wijzigen. Ook als de kinderen ouder worden kan het zijn dat dit meer kosten met zich meebrengt. Of het bedrag werkelijk gewijzigd kan worden, hangt af van de draagkracht van je ex-partner. Je kunt zelf de hoogte van de kinderalimentatie online uitrekenen.

Zo wijzig je kinderalimentatie

Het wijzigen van de kinderalimentatie kan je met je ex-partner onderling regelen. Zet de gemaakte afspraken wel altijd in een door beiden ondertekend contract zodat deze ook rechtsgeldig zijn.

Kom je er samen niet uit, maar wil je het wel graag zonder tussenkomst van een rechter met elkaar regelen? Dan kan een mediator je helpen. Een mediator is neutraal, helpt bij het oplossen van conflicten tussen ex-partners en bevordert goede afspraken.

1. Maak een online alimentatieberekening

Op scheidingsinformatie.nl vind je een handige rekentool. Komt hier een ander bedrag uit dan je betaalt of ontvangt? Dan kun je mogelijk de alimentatie laten wijzigen.

2. Vertel het je partner

Je wil een ander bedrag aan kinderalimentatie. Het is belangrijk dat je dit eerst aan je partner vertelt. Vertel duidelijk waarom je het bedrag wil wijzigen.

Geef je partner de tijd om aan de nieuwe situatie te wennen. Neem geen overhaaste beslissingen.

3. Kies een advocaat

Kies de advocaat die bij je past. Op Juridisch.nl vind je altijd een geschikte advocaat bij je in de buurt.

De advocaat vertelt je welke papieren je nodig hebt voor de alimentatieberekening. Hij vertelt je ook welke papieren je nodig hebt om de alimentatie te veranderen. Ook beoordeelt de advocaat of je recht hebt op wijziging op grond van de wet.

Wil je toch liever samen de nieuwe alimentatie afspreken? Kies dan samen voor een mediator.

4. Maak afspraken

Je advocaat helpt je bij het maken van afspraken met je ex-partner. Het kan zijn dat je ex ook een advocaat in de arm neemt.

5. Wijzig de kinderalimentatie

Zijn alle afspraken gemaakt? Dan maak je een overeenkomst. Je advocaat stuurt de overeenkomst naar de rechter om te bekrachtigen.

Lukt het niet om het beide eens te worden? De advocaat stuurt een brief naar de rechter. Hij vraagt om een verandering van de kinderalimentatie en om een beslissing. De advocaat van je ex-partner mag hierop reageren (verweerschrift).

Op de zitting bij de rechter kan een toelichting worden gegeven. Daarna beslist de rechter.

6. Afwikkeling

Ben je het alle twee eens met de uitspraak? Dan hoef je verder niets te doen. Het nieuwe bedrag wordt betaald en de schriftelijke uitspraak van de rechter is bindend.

Ben je het niet eens met de uitspraak? Dan kun je in hoger beroep gaan.

Conclusie

Je bent als ouder verplicht om bij te dragen aan de kosten van opvoeding en verzorging van je kinderen, zelfs na een scheiding. Kinderalimentatie regelen kan complex zijn, vooral als er veranderingen zijn in financiële situaties. Veranderingen komen voor door minder inkomen, geen werk, hogere woonlasten of hogere kosten als kinderen ouder worden.

Om kinderalimentatie te wijzigen, moet je praten met de andere ouder. Als dat niet lukt, heb je een mediator of advocaat nodig.

Neem contact met ons op! Onze juridische klantadviseurs helpen je om een geschikte advocaat te vinden.

Veelgestelde vragen

01
Kan ik de kinderalimentatie buiten de rechtbank wijzigen?

In sommige gevallen kunnen ouders overeenstemming bereiken over een wijziging van de kinderalimentatie zonder tussenkomst van de rechtbank. Dit kan via een onderlinge regeling of door middel van mediation. Het is echter raadzaam om dit met een juridisch expert te bespreken om ervoor te zorgen dat de overeenkomst juridisch bindend is.

02
Wat als mijn ex-partner weigert mee te werken aan de wijziging van kinderalimentatie?

Als je ex-partner niet bereid is om mee te werken aan de wijziging van de kinderalimentatie, kan het nodig zijn om juridische stappen te ondernemen. Een advocaat kan je adviseren over de mogelijke opties en de beste manier om hiermee om te gaan.

03
Kan ik een wijziging van kinderalimentatie aanvragen als de omgangsregeling verandert?

Veranderingen in de omgangsregeling kunnen van invloed zijn op de kinderalimentatie. Als er wijzigingen zijn in de zorgtaken en de tijd die de kinderen met elke ouder doorbrengen, kan dit van invloed zijn op de financiële verplichtingen van beide ouders. Raadpleeg een advocaat om te bepalen of dit van toepassing is op jouw situatie.

04
Wat gebeurt er als ik mijn baan verlies en de kinderalimentatie niet kan betalen?

Als je je baan verliest en de kinderalimentatie niet kunt betalen, is het belangrijk om zo snel mogelijk juridisch advies in te winnen. Je kunt mogelijk een wijziging van de kinderalimentatie aanvragen op basis van gewijzigde omstandigheden. Het is echter belangrijk om de betalingen niet zomaar stop te zetten zonder juridisch advies, omdat dit juridische gevolgen kan hebben.

05
Wat als mijn ex-partner weigert financiële informatie te verstrekken voor de wijziging van kinderalimentatie?

Als je ex-partner weigert de benodigde financiële informatie te verstrekken, kan dit de wijziging van kinderalimentatie bemoeilijken. In dergelijke gevallen kun je mogelijk juridische stappen ondernemen om de informatie af te dwingen, zoals het indienen van een verzoek bij de rechtbank om financiële openbaarmaking. Raadpleeg een advocaat voor advies over hoe je hiermee kunt omgaan.