Veelgestelde vragen

Vind het antwoord op je vraag

Hieronder vind je antwoorden op veelvoorkomende vragen

Wat is je vraag?

Kan je rente of boetes berekenen voor de huurachterstand?

Ja, het is mogelijk om rente en boetes te berekenen voor een huurachterstand. Er zijn echter bepaalde voorwaarden en beperkingen die van toepassing zijn. Als verhuurder heb je recht op wettelijke rente over de huurachterstand. De wettelijke rente is een vastgesteld percentage dat jaarlijks wordt vastgesteld en wordt berekend over het bedrag van de huurachterstand. Naast de wettelijke rente kan er in de huurovereenkomst ook een contractuele renteclausule zijn opgenomen.

Het is tevens mogelijk om boetes op te nemen in de huurovereenkomst voor het niet tijdig betalen van de huur. Deze boetes moeten echter redelijk zijn en in verhouding staan tot de achterstand.

Kan ik als werkgever disciplinaire maatregelen nemen tijdens een arbeidsconflict?

Als werkgever heeft u het recht om disciplinaire maatregelen te nemen wanneer dat noodzakelijk is om de orde en productiviteit binnen het bedrijf te handhaven. Echter, het is belangrijk om de geldende regels, procedures en het arbeidsrecht te volgen bij het nemen van dergelijke maatregelen. Het is raadzaam om juridisch advies in te winnen om ervoor te zorgen dat u de juiste stappen onderneemt.

Hoeveel kost een echtscheiding?

Hoeveel een echtscheiding gaat kosten, hangt af van jouw persoonlijke situatie. Meestal rekent de advocaat een uurtarief. Wanneer jij een lager inkomen hebt, kom je mogelijk in aanmerking voor een toevoeging. Een deel van de advocaatkosten wordt dan gesubsidieerd door de overheid. Hier hoef je alleen nog een eigen bijdrage in te leggen en betaal je geen uurtarief.

Welke soorten alimentatie bestaan er?

Er zijn verschillende soorten alimentatie, waaronder partneralimentatie en kinderalimentatie. Partneralimentatie is bedoeld om financiële ondersteuning te bieden aan de ex-partner die niet voldoende inkomen heeft om in het eigen levensonderhoud te voorzien. Kinderalimentatie is bedoeld om bij te dragen aan de kosten van opvoeding en verzorging van de kinderen na een scheiding.

Wordt mijn opgebouwde vakantiedagensaldo uitbetaald bij een vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte?

Bij een vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte kan worden afgesproken dat het opgebouwde vakantiedagensaldo wordt uitbetaald. Dit kan echter per situatie verschillen en hangt af van de afspraken die worden gemaakt tussen de werkgever en werknemer.

Of bekijk alle vragen per onderwerp

Aansprakelijkheid

Naar de vragen

Achterstallig loon vorderen

Naar de vragen

Algemene Voorwaarden

Naar de vragen

Alimentatie

Naar de vragen

Arbeidsconflict

Naar de vragen

Arbeidscontract

Naar de vragen

Arbeidsovereenkomst

Naar de vragen

Arbeidsrecht

Naar de vragen

Arbeidsrechtadvocaat

Naar de vragen

Arbeidsvoorwaarden

Naar de vragen

Bedrijfseconomische redenen

Naar de vragen

Collectief ontslag

Naar de vragen

Concurrentiebeding

Naar de vragen

Contracten

Naar de vragen

Deelgeschilprocedure

Naar de vragen

Dienstverband

Naar de vragen

Domeinnaam

Naar de vragen

Erfrecht advocaat

Naar de vragen

Faillissement

Naar de vragen

Familierecht

Naar de vragen

Geldigheid

Naar de vragen

Geschillen over arbeidsvoorwaarden

Naar de vragen

Hertrouwen

Naar de vragen

Indeplaatsstelling

Naar de vragen

Juridisch Loket

Naar de vragen

Kantonrechter

Naar de vragen

Kinderalimentatie

Naar de vragen

Klantencontracten

Naar de vragen

Koopovereenkomst

Naar de vragen

Langstlevende ouder

Naar de vragen

Letselschade

Naar de vragen

loonvordering

Naar de vragen

Onderneming

Naar de vragen

ondernemingsrecht

Naar de vragen

Ontslag op staande voet

Naar de vragen

Ontslagvergoeding

Naar de vragen

Opzegtermijn

Naar de vragen

Opzegverbod

Naar de vragen

Partneralimentatie

Naar de vragen

Re-integratie

Naar de vragen

Recht van vruchtgebruik

Naar de vragen

Rechtszaak

Naar de vragen

Schadevergoedingen

Naar de vragen

Slapend dienstverband

Naar de vragen

Testamentair-executeur

Naar de vragen

Transitievergoeding

Naar de vragen

Uit dienst

Naar de vragen

Vakantiedagen

Naar de vragen

Vaststellingsovereenkomst

Naar de vragen

Vergoeding

Naar de vragen

Verhuurder

Naar de vragen

Verkeersongevallen

Naar de vragen

Wilsrechten

Naar de vragen

WW-uitkering

Naar de vragen