Veelgestelde vragen over Letselschade

Hier vind je antwoorden van onze experts op de meest gestelde vragen over Letselschade

Rudy, jurist
Rudy Spelt - Letselschade jurist

Alle vragen over Letselschade

Kan ik een voorschot krijgen als ik zelf deels schuldig ben aan het ongeval?

Het kan zijn dat je deels schuldig wordt geacht aan het ongeval. In dat geval kan de hoogte van het voorschot worden aangepast op basis van je eigen aandeel in de schuld.

Kan ik een voorschot op de schadevergoeding krijgen als ik nog geen definitieve medische eindtoestand heb bereikt?

Ja, het is mogelijk om een voorschot op de schadevergoeding te krijgen, zelfs als de medische behandeling nog niet is afgerond of als er nog geen definitieve medische eindtoestand is bereikt. Een voorschot kan worden toegekend om lopende kosten en verliezen te dekken, terwijl de definitieve schaderegeling wordt afgewacht.

Wat gebeurt er als de tegenpartij of de verzekeraar weigert om een voorschot te betalen?

Als de tegenpartij of de verzekeraar weigert om een voorschot te betalen, kun je in een spoedprocedure (kort geding) de rechter vragen om een snelle, voorlopige beslissing. De rechter zal een inschatting maken van de aansprakelijkheid. Als de aansprakelijkheid aannemelijk is, kan de rechter besluiten dat je recht hebt op een voorschot op de schadevergoeding.

Hoe lang duurt het voordat ik een voorschot bij letselschade ontvang?

De duur kan variëren, afhankelijk van de complexiteit van de zaak, de aansprakelijkheid en de medische situatie. In sommige gevallen kan een voorschot snel worden toegekend als de aansprakelijkheid duidelijk is en er voldoende bewijs is van het letsel en de schade. In andere gevallen kan het langer duren, vooral als er een gerechtelijke procedure nodig is.

Hoeveel kan ik verwachten te ontvangen als voorschot bij letselschade?

Het bedrag van het voorschot kan variëren en hangt af van de specifieke omstandigheden van de zaak. Het is gebruikelijk dat het voorschot een redelijk bedrag is om de lopende kosten te dekken. Het definitieve bedrag wordt meestal bepaald bij het afhandelen van de totale schadevergoeding.

Is de uitkomst van mediation bindend?

De uitkomst van mediation is niet bindend, tenzij beide partijen tot een schriftelijke overeenkomst komen en deze ondertekenen. Zodra de overeenkomst is ondertekend, is deze juridisch bindend en moeten beide partijen zich eraan houden.

Moet ik een advocaat hebben tijdens mediation?

Hoewel het niet verplicht is, is het raadzaam om een letselschadeadvocaat te raadplegen voordat je aan mediation begint. Een advocaat kan je adviseren over je rechten, belangen en de te volgen strategie. Tijdens de mediatie zelf kan een advocaat ook aanwezig zijn om je te ondersteunen en te adviseren.

Moet ik fysiek aanwezig zijn bij de mediatiesessies?

In de meeste gevallen vinden mediatiesessies plaats met alle betrokken partijen fysiek aanwezig. Dit biedt de gelegenheid om face-to-face te communiceren en het proces interactiever te maken. In sommige situaties, zoals bij ernstige lichamelijke letselschade, kan er echter voor gekozen worden om de mediatie op afstand plaats te laten vinden, bijvoorbeeld via videoconferentie.

 

Hoe lang duurt een mediatieproces?

De duur van een mediatieproces kan variëren, afhankelijk van de complexiteit van het geschil en de bereidheid van partijen om samen te werken. In sommige gevallen kan mediation binnen enkele weken worden afgerond, terwijl andere zaken mogelijk maanden in beslag nemen. Het hangt af van de specifieke omstandigheden van elk geval.

 

Wat als we geen overeenstemming kunnen bereiken tijdens de mediation?

Als partijen er niet in slagen om tot een overeenstemming te komen tijdens de mediation, blijft de mogelijkheid bestaan om de zaak voor te leggen aan de rechter. Een gerechtelijke procedure kan dan nodig zijn om het geschil op te lossen.

 

Kan ik een letselschade advocaat inschakelen voor een oud letsel?

Ja, je kunt een letselschade advocaat inschakelen voor een oud letsel, op voorwaarde dat de verjaringstermijn nog niet is verstreken. In de meeste gevallen geldt een verjaringstermijn van vijf jaar. Dit betekent dat je binnen vijf jaar na het ontstaan van het letsel een letselschadeclaim moet indienen.

 

Wat als de tegenpartij niet aansprakelijkheid erkent?

Als de tegenpartij de aansprakelijkheid niet erkent, zal een letselschade advocaat de nodige juridische stappen ondernemen om jouw zaak te verdedigen. Dit kan onder meer het starten van een gerechtelijke procedure inhouden om een rechtvaardige schadevergoeding te eisen.

Wat moet ik doen voordat ik contact opneem met een letselschade advocaat?

Voordat je contact opneemt met een letselschade advocaat, is het belangrijk om alle relevante informatie met betrekking tot het ongeval en jouw letsel te verzamelen. Denk hierbij aan medische rapporten, getuigenverklaringen, foto’s en eventuele correspondentie met verzekeringsmaatschappijen.

Hoe lang duurt het letselschadeproces?

De duur van het letselschadeproces kan variëren, afhankelijk van de complexiteit van de zaak, de betrokken partijen en eventuele gerechtelijke procedures. Sommige zaken kunnen binnen enkele maanden worden afgehandeld, terwijl andere langer kunnen duren.

Wanneer moet ik een letselschade advocaat inschakelen?

Het is raadzaam om zo snel mogelijk een letselschade advocaat in te schakelen nadat je letsel hebt opgelopen door een ongeval. Hoe eerder je juridische hulp krijgt, hoe beter je situatie kan worden beoordeeld en hoe sneller er actie kan worden ondernomen.

Kan ik een deelgeschilprocedure starten als ik al een andere procedure bij de rechtbank heb lopen?

Ja, het is mogelijk om een deelgeschilprocedure te starten, zelfs als er al een andere procedure bij de rechtbank loopt. Een deelgeschil is een zelfstandige procedure die zich richt op een specifiek geschilpunt binnen de bredere zaak. Het kan helpen om een impasse te doorbreken en de voortgang in de zaak te bevorderen.

 

Kan een deelgeschilprocedure worden gestart als er nog geen aansprakelijkheid is erkend?

Ja, een deelgeschilprocedure kan worden gestart, zelfs als de aansprakelijkheid nog niet is erkend. Het doel van een deelgeschil is juist om een geschilpunt te beslechten en de onderhandelingen weer op gang te brengen. Het kan gaan om geschillen over aansprakelijkheid, causaliteit of de omvang van de schade.

 

Worden mijn advocaatkosten vergoed als ik een deelgeschilprocedure verlies?

In de meeste gevallen worden de advocaatkosten vergoed, zelfs als je de deelgeschilprocedure verliest. Dit komt doordat letselschadezaken vaak op basis van ‘no cure, no pay’ worden behandeld. Dit betekent dat de advocaat alleen betaald wordt als er een positief resultaat wordt behaald, zoals een schikking of een gunstige uitspraak.

 

Wat zijn de kosten van een deelgeschilprocedure?

De kosten van een deelgeschilprocedure bestaan uit de griffiekosten en de advocaatkosten. De griffiekosten zijn de kosten die aan de rechtbank moeten worden betaald. De advocaatkosten kunnen per zaak verschillen en zijn afhankelijk van de complexiteit en de tijdsbesteding van de advocaat. Over het algemeen worden de kosten door de aansprakelijke partij betaald, ongeacht het resultaat van de procedure.

 

Hoe lang duurt een deelgeschilprocedure gemiddeld?

Een deelgeschilprocedure duurt over het algemeen enkele maanden. Na het indienen van het verzoekschrift vindt binnen enkele weken de zitting plaats. De rechter doet binnen 6 weken na de zitting uitspraak. De duur kan echter variëren afhankelijk van de complexiteit van de zaak en de beschikbaarheid van de rechtbank.

 

Hoe wordt de hoogte van de letselschadevergoeding bepaald?

De hoogte van de letselschadevergoeding hangt af van verschillende factoren, waaronder de ernst van het letsel, de impact op je dagelijks leven, de medische kosten, het inkomensverlies en andere financiële schade. Een letselschade-expert kan je helpen de schade nauwkeurig te beoordelen en een passende vergoeding te eisen.

Moet ik een letselschadeclaim indienen binnen een bepaalde termijn?

Ja, er geldt vaak een verjaringstermijn voor het indienen van een letselschadeclaim. De termijn kan variëren, afhankelijk van het land en het type zaak. Het is belangrijk om zo snel mogelijk juridisch advies in te winnen om te bepalen welke termijn van toepassing is op jouw specifieke situatie.

Wat zijn de mogelijke vergoedingen waar ik recht op kan hebben bij letselschade?

  • Medische kosten, zoals ziekenhuisopname, operaties, medicijnen en therapieën.
  • Inkomensverlies en verlies van arbeidsvermogen als gevolg van tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid.
  • Smartengeld voor fysiek en emotioneel leed, pijn en lijden.
  • Kosten voor aanpassingen in huis of vervoer.
  • Kosten voor huishoudelijke hulp, kinderopvang of andere noodzakelijke ondersteuning.

Wat gebeurt er als de aansprakelijkheid voor de letselschade wordt betwist?

Om iemand aansprakelijk te stellen voor letselschade na een verkeersongeval, moet die persoon een fout hebben gemaakt in het verkeer. Als de schuldvraag niet duidelijk is, kan de aansprakelijkheid worden verdeeld op basis van bijdrage aan het letsel.

Wat valt er onder letselschade?

Letselschade omvat alle schade die direct voortvloeit uit een ongeval. Dit kan zowel fysieke als psychische schade zijn.

Terug naar alle veelgestelde vragen
Bekijk alle onderwerpen

Juridische hulp bij jouw probleem

Bel ons voor een gratis intakegesprek

Onze juristen helpen je graag verder bij het vinden van de juiste advocaat!
Bel direct: 085 109 4101
Bel ons voor een vrijblijvend consult over jouw letselschade