Veelgestelde vragen over Bedrijfseconomische redenen

Hier vind je antwoorden van onze experts op de meest gestelde vragen over Bedrijfseconomische redenen

Rudy, jurist
Rudy Spelt - Letselschade jurist

Alle vragen over Bedrijfseconomische redenen

Kan je werkgever selectiecriteria hanteren bij het bepalen van wie wordt ontslagen bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen?

Ja, een werkgever kan selectiecriteria hanteren bij het bepalen van welke werknemers worden ontslagen, maar deze moeten dan wel objectief en relevant zijn. Voorbeelden zijn het aantal dienstjaren en competenties.

Heb je recht op een werkeloosheidsuitkering bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen?

Ja, vaak heb je recht op een werkeloosheidsuitkering als je ontslagen wordt vanwege bedrijfseconomische redenen. Je moet dan wel voldoen aan de voorwaarden van het UWV, zoals het hebben van voldoende arbeidsverleden en beschikbaar zijn voor werk.

Wat gebeurt er met je contract en eventuele andere arbeidsvoorwaarden bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen?

Bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen eindigt in principe je arbeidsovereenkomst. Het is belangrijk om te controleren of er eventuele afspraken zijn gemaakt over bijvoorbeeld een sociaal plan, outplacementtraject of andere regelingen die je kunnen helpen bij het vinden van nieuw werk.

Welke rechten heb je als werknemer bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen?

Als werknemer heb je recht op een transitievergoeding. De hoogte van deze vergoeding wordt gebaseerd op het aantal jaren dat je in dienst bent en je salaris. Je hebt ook recht op informatie over de redenen voor het ontslag.

Wat is een collectief ontslag?

Bij een collectief ontslag wordt een grote groep werknemers getroffen door ontslag door bedrijfseconomische redenen. Denk bijvoorbeeld aan herstructurering, reorganisatie of een dreigend faillissement. Als er binnen een periode van drie maanden ten minste twintig werknemers binnen een werkgebied van een werkgever worden ontslagen, wordt dit beschouwd als een collectief ontslag. Als ontslagen werknemer heb je recht op een transitievergoeding.

Wat gebeurt er met mijn pensioenregeling bij ontslag om bedrijfseconomische redenen?

Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen wordt in de meeste gevallen de pensioenopbouw stopgezet. Je behoudt echter wel het recht op het opgebouwde pensioen tot het moment van ontslag.

Wat gebeurt er met mijn opgebouwde vakantiedagen bij ontslag om bedrijfseconomische redenen?

Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen heb je recht op uitbetaling van de nog openstaande vakantiedagen. Deze worden uitbetaald bij de eindafrekening van je arbeidsovereenkomst. De hoogte van de uitbetaling is gebaseerd op het loon dat je zou hebben ontvangen tijdens je vakantiedagen.

Heb ik recht op een werkloosheidsuitkering na ontslag om bedrijfseconomische redenen?

Ja, over het algemeen heb je recht op een werkloosheidsuitkering na ontslag om bedrijfseconomische redenen. Je moet dan wel voldoen aan de de wekeneis en de arbeidsverledeneis. Dit betekent dat je in de 36 weken voorafgaand aan je werkloosheid ten minste 26 weken moet hebben gewerkt.

Heb ik recht op een ontslagvergoeding bij bedrijfseconomisch ontslag?

Als je ten minste 24 maanden in dienst bent geweest bij je werkgever en je wordt ontslagen om bedrijfseconomische redenen, heb je recht op een transitievergoeding. Deze vergoeding is bedoeld om de financiële gevolgen van het ontslag te compenseren. De hoogte van de transitievergoeding wordt berekend op basis van je maandsalaris en het aantal dienstjaren.

Kan je bezwaar maken tegen ontslag na twee jaar ziekte?

Ja, het is mogelijk om bezwaar te maken tegen ontslag na twee jaar ziekte. Het is echter belangrijk om te weten dat het ontslag na twee jaar ziekte doorgaans plaatsvindt op basis van bedrijfseconomische redenen en niet vanwege de ziekte zelf. Het is daarom belangrijk om onderscheid te maken tussen het ontslag na twee jaar ziekte en het eventuele ontslag tijdens de eerste twee ziektejaren. Je kan bezwaar maken bij je werkgever. Het is verstandig om advies in te winnen bij een arbeidsrechtadvocaat.

Wat is het verschil tussen een ontslagprocedure via de kantonrechter en het UWV?

Het verschil tussen een ontslagprocedure via de kantonrechter en het UWV ligt in de instantie die de ontslagzaak behandelt en de reden voor ontslag. De kantonrechter behandelt meestal zaken bij ontslag om persoonlijke redenen. Denk daarbij aan disfunctioneren en een verstoorde arbeidsrelatie. Het UWV behandelt zaken op basis van bedrijfseconomische redenen, zoals reorganisatie en financiële problemen, en langdurige ziekte.

Welke rechten hebben werknemers bij een collectief ontslag?

Als je ontslagen wordt vanwege een collectief ontslag heb je recht op verschillende rechten. Denk bijvoorbeeld aan een opzegtermijn, de mogelijkheid om een beroep te doen op sociale plannen of collectieve arbeidsovereenkomst en een ontslagvergoeding.

Wat zijn bedrijfseconomische redenen?

Bedrijfseconomische redenen zijn reorganisatie, fusies of overnames, financiële problemen of een bedrijfsstrategie die aanzienlijke invloed heeft op de personeelsbezetting. Een werkgever kan tot collectief ontslag overgaan als sprake is van dit soort redenen.

Terug naar alle veelgestelde vragen
Bekijk alle onderwerpen

Juridische hulp bij jouw probleem

Bel ons voor een gratis intakegesprek

Onze juristen helpen je graag verder bij het vinden van de juiste advocaat!
Bel direct: 085 109 4101
Bel ons voor een vrijblijvend consult over jouw letselschade