Veelgestelde vragen over Ziekte

Hier vind je antwoorden van onze experts op de meest gestelde vragen over Ziekte

Rudy, jurist
Rudy Spelt - Letselschade jurist

Alle vragen over Ziekte

Wat kan ik doen om mijzelf te beschermen bij ontslag wegens ziekte?

Het is allereerst belangrijk dat je op de hoogte bent van je rechten en plichten. Zorg ervoor dat je nauw samenwerkt met je werkgever en de bedrijfsarts tijdens het re-integratieproces. Mocht je te maken krijgen met ontslag, dan is het verstandig om juridisch advies in te winnen bij een arbeidsrechtadvocaat. Deze kan jouw belangen behartigen.

Wat kan ik doen tegen ontslag wegens ziekte?

Als je tijdens ziekte wordt ontslagen, is het belangrijk om na te gaan of het ontslag rechtmatig is. Je kan juridisch advies inwinnen bij een gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaat en een bezwaarprocedure starten als je van mening bent dat je onterecht bent ontslagen. Wij helpen je graag bij het zoeken van een arbeidsrechtadvocaat!

Wat gebeurt er na twee jaar ziekte?

Na twee jaar ziekte moet het UWV beoordelen of je recht hebt op een WIA-uitkering. Als je arbeidsongeschikt bent verklaard en er geen ander passend werk is, kan je ontslagen worden door je werkgever.

Hoelang ben ik beschermd tegen ontslag tijdens ziekte?

Je bent tijdens de eerste twee ziektejaren beschermd tegen ontslag. Gedurende deze periode moet je werkgever zich inspannen om je te re-integreren. Daarnaast heb je zelf een inspanningsverplichting om mee te werken aan het re-integratietraject.

Heb ik recht op een ziektewetuitkering als ik ziek ben na het tekenen van een vaststellingsovereenkomst?

Als je ziek wordt na het tekenen van een vaststellingsovereenkomst, kun je mogelijk aanspraak maken op een ziektewetuitkering (ZW-uitkering). Het is belangrijk om te controleren of de ziekte al aanwezig was voordat je de vaststellingsovereenkomst tekende, aangezien dit van invloed kan zijn op je recht op een ZW-uitkering. Neem contact op met het UWV of een juridisch expert om je situatie te beoordelen en te bepalen of je in aanmerking komt voor een ZW-uitkering.

 

Kan ik aanspraak maken op een vergoeding voor medische kosten bij een vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte?

Bij een vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte kunnen afspraken worden gemaakt over vergoeding van medische kosten. Het is belangrijk om dit aspect te bespreken en eventuele afspraken hierover schriftelijk vast te leggen in de overeenkomst.

Kan ik mijn re-integratieverplichtingen stopzetten bij een vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte?

Bij een vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte worden in de meeste gevallen de re-integratieverplichtingen beëindigd. Dit betekent dat je niet langer verplicht bent om aan je re-integratie mee te werken. Het is echter raadzaam om dit specifiek te bespreken met een arbeidsrechtadvocaat om zeker te zijn van je rechten en verplichtingen.

 

Wat gebeurt er als ik niet akkoord ga met de vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte?

Als je niet akkoord gaat met de vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte, blijf je in dienst bij je werkgever. In dat geval zal de werkgever andere stappen moeten nemen als ze willen overgaan tot beëindiging van het dienstverband. Het is raadzaam om juridisch advies in te winnen om je opties en rechten te bespreken.

 

Is er een verplichte wachttijd voordat een zieke werknemer een vaststellingsovereenkomst kan aangaan?

Er is geen specifieke verplichte wachttijd voordat een zieke werknemer een vaststellingsovereenkomst kan aangaan. Het is echter belangrijk dat de werknemer in staat is om de inhoud en gevolgen van de overeenkomst te begrijpen, dus het kan raadzaam zijn om te wachten tot de werknemer voldoende hersteld is of het advies van de bedrijfsarts te raadplegen.

Wordt mijn opgebouwde vakantiedagensaldo uitbetaald bij een vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte?

Bij een vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte kan worden afgesproken dat het opgebouwde vakantiedagensaldo wordt uitbetaald. Dit kan echter per situatie verschillen en hangt af van de afspraken die worden gemaakt tussen de werkgever en werknemer.

Hoe wordt de hoogte van de transitievergoeding bepaald na twee jaar ziekte?

De hoogte van de transitievergoeding bij ontslag na twee jaar ziekte wordt op dezelfde wijze berekend als bij regulier ontslag. Meerdere factoren zijn van belang, zoals het aantal dienstjaren, hoogte van het maandsalaris en je leeftijd.

Wat gebeurt er met mijn opgebouwde vakantiedagen bij ontslag na twee jaar ziekte?

Bij ontslag na twee jaar ziekte heb je recht op uitbetaling van de niet-opgenomen vakantiedagen. Volgens de wet moeten de opgebouwde maar niet-opgenomen vakantiedagen worden uitbetaald bij het einde van het dienstverband, ongeacht de reden van het ontslag. Daarnaast moet het vakantiegeld dat over de opgebouwde vakantiedagen wordt berekend, ook worden uitbetaald.

Kan je bezwaar maken tegen ontslag na twee jaar ziekte?

Ja, het is mogelijk om bezwaar te maken tegen ontslag na twee jaar ziekte. Het is echter belangrijk om te weten dat het ontslag na twee jaar ziekte doorgaans plaatsvindt op basis van bedrijfseconomische redenen en niet vanwege de ziekte zelf. Het is daarom belangrijk om onderscheid te maken tussen het ontslag na twee jaar ziekte en het eventuele ontslag tijdens de eerste twee ziektejaren. Je kan bezwaar maken bij je werkgever. Het is verstandig om advies in te winnen bij een arbeidsrechtadvocaat.

Hoe zit het met de re-integratieverplichtingen van je werkgever na twee jaar ziekte?

Na twee jaar ziekte blijft je werkgever nog steeds verantwoordelijk voor bepaalde re-integratieverplichtingen. Hoewel de loondoorbetalingsverplichting na twee jaar ziekte in principe eindigt, gelden de volgende re-integratieverplichtingen voor je werkgever: actieve inspanning om je te ondersteunen, verzuimbegeleiding en een re-integratieverslag opstellen waarin de verrichte re-integratie inspanningen gedocumenteerd worden. Het is belangrijk om in je achterhoofd te houden dat de re-integratieverplichtingen na twee jaar ziekte niet meer dezelfde intensiteit hebben als tijdens de eerste twee ziektejaren. Dit komt omdat de loondoorbetalingsverplichting in principe eindigt na twee jaar. De precieze invulling van de re-integratieverplichtingen kan ook afhangen van de individuele omstandigheden en mogelijkheden.

Terug naar alle veelgestelde vragen
Bekijk alle onderwerpen

Juridische hulp bij jouw probleem

Bel ons voor een gratis intakegesprek

Onze juristen helpen je graag verder bij het vinden van de juiste advocaat!
Bel direct: 085 109 4101
Bel ons voor een vrijblijvend consult over jouw letselschade